Elektroniczne wnioski urlopowe

Zarządzaj urlopami i delegacjami
Usprawniaj obieg wniosków

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO

Elektroniczne Wnioski Urlopowe

Ponad 40 000 zadowolonych pracowników
z małych i dużych firm. Optymalizujemy codzienną pracę 🚀

Przetestuj bezpłatnie aplikację do urlopów

Zarządzanie urlopami w Twojej Firmie

Aplikacja urlopowa

Zautomatyzuj obieg urlopów i delegacji. Usprawnij planowanie urlopów. Zarządzaj innymi nieobecnościami np. wyjście na konferencję, home office.

Aplikacja urlopowa tomHRM usprawni codzienną pracę w całej firmie.
Wypróbuj demo
Leaves management system - HR Software
Różne typy urlopów i nieobecności

Różne typy urlopów i nieobecności dla każdej lokalizacji pracowników (krajów).

Elastyczne ścieżki akceptacji

Ustaw ścieżki akceptacji dla każdego typu urlopu oddzielnie. Dopasuj do swoich potrzeb.

Własna polityka nieobecności

Ustaw reguły składania wniosków w firmie. Ustaw widoczność powodów nieobecności.

Obsługa świąt i dni wolnych

Obsługa wszystkich świąt z ponad 70 krajów. Sam ustawiaj własne dni wolne w firmie. Zarządzaj lokalizacją pracowników.

Pulpit dla przełożonego

Pulpit dla przełożonego do zarządzania akceptacjami, podglądem obecności i stanem wykorzystania puli urlopów swojego zespołu.

Firmowy kalendarz nieobecności

Przeglądaj nieobecności całej firmy, działów lub pracowników

Integracja z kalendarzem

Połącz swoje konto z kalendarzem Google lub Outlook

Import/aktualizacja limitu urlopów

Aktualizuj limity dni urlopowych za pomocą XLS lub zintegruj się z systemem kadrowym.

Komentarze i historia wniosku

Dodaj komentarze i notatki do wniosku. Przeglądaj historię wniosku.

Załączniki

Dodawaj wymagane dokumenty do wniosków.

Powiadomienia mail

Powiadomienie email wysyłane przy każdej zmianie statusu wniosku.

Raporty i eksport

Raporty dla całej firmy, działów, pracowników z podziałem na wszystkie typy urlopów. Eksport historii wniosków i wykorzystania puli dni.

Podstawowe funkcje tomHRM
Dokumenty i notatki

Przechowywanie różnych dokumentów i notatek w profilu pracownika.

Profil pracownika

Profil pracownika z najważniejszymi informacjami o urlopach, kalendarz roczny nieobecności. Podsumowanie limitów dni.

Baza pracowników

Wyszukiwarka pracowników. Raporty. Import/Eksport. Integracja z systemem kadrowym. LDAP. SAML. SSO. Google Auth.

Role i uprawnienia

Definiowanie dowolnych uprawnień dla pracowników do platformy.

Dopasowanie wizualne

Własne logo i nazwę firmy, kolor menu, format daty, strefa czasowa. Dwie wersje językowe.

API

Integracja z systemem kadrowym.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

RODO

Zapewnia bezpieczeństwo i spełnia wymogi RODO.

Spełniamy wymogi RODO

Bezpieczeństwo i prywatność jest dla nas na pierwszym miejscu.
Aplikacja urlopowa tomHRM jest dostosowany do wymogów i europejskich standardów w zakresie RODO.

Ewidencja czasu pracy

Wykorzystaj efektywnie czas prac twojego zespołu.

Ankiety i testy dla pracowników

Twórz w prosty sposób ankiety i testy. Mierz zadowolenie kandydatów, pracowników.
Użyj jako ankiet przed i poszkoleniowych.

Zarządzanie szkoleniami

Planuj szkolenia, zarządzaj uczestnikami, zapisaniami. Listy obecności. Zbieraj potrzeby. Monitoruj budżety.

Szukasz innych narzędzi?

Zobacz wszystkie