System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Usprawnienia tomHRM

Limit czasu wypełniania testu

Czas wypełniania testu może być ograniczony czasowo. Funkcja znajdzie swoje zastosowanie na przykład dla testów wiedzy, testów konkursowych wśród pracowników.

Ograniczenie czasowe można ustawiać w minutach, dla każdego testu oddzielnie.

Limit czasu wypełniania testu

 

Zasady działania
  • Użytkownik uruchamiający test z ustawionym limitem czasu otrzymuje stronę wejściową na której można zdefiniować dowolny tekst informacyjny.
  • Rozpoczęcie testu i liczenie czasu inicjowane jest przez użytkownika po wciśnięciu przycisku START.
  • Po upływie czasu, formularz z testem zamykamy jest i zapisywany automatycznie. Wszystkie zaznaczone odpowiedzi są zapisane.
  • Na liście respondentów oznaczony jest respondent, który ukończył test przed czasem, a który nie wypełnił testu w zadanym czasie.

 

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link