System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Release tomHRM

Nowości w tomHRM – 2022-04-11

Rekrutacje ATS

 • [Nowość] Śledzenie kandydatów + powiadomienia (więcej w poradniku online)
 • [Nowość] Możliwość tworzenia ukrytej rekrutacji
 • [Nowość] Dodatkowe pole tekstowe w formularzu aplikacyjnym
 • [Usprawnienie] Zdjęcie obowiązkowości pola z oczekiwanym wynagrodzeniem wpisywanym do form zatrudnienia
 • [Usprawnienie] Wyświetlenie sekcji w profilu kandydata z informacją o przypisanych Talent Pools
 • [Usprawnienie] W profilu kandydata przeniesienie informacji o Linkedin/Facebook do sekcji “Kontakt”

Wnioski firmowe

 • [Usprawnienie] Możliwość kopiowania wniosków firmowych
 • [Usprawnienia ] Możliwość usuwania zaakceptowanego wniosku firmowego
 • [Usprawnienie] Dodanie dodatkowej strony z komentarzami w eksporcie wniosku do PDF

Ewidencja Czasu Pracy

 • [Nowość] Nowy parametr pozwalający określić ile czasu przed rozpoczęciem pracy można użyć clock-in
 • [Nowość] Możliwość wykonywania wielokrotnego clock-in w ciągu doby
 • [Nowość] Możliwość konfiguracji clock-in poza czasem pracy pracownika
 • [Usprawnienia] Rozszerzenie filtrów raportu czasu pracy o wielowybór form zatrudnienia

Urlopy i delegacje

 • [Usprawnienie] Możliwość ustawienia obsługi urlopu 3/4

Onboarding

 • [Nowość] Dodatkowy parametr ściezki onboardingowej – możliwość wyłączenia przechodzenia kroków po pierwszym logowaniu

Ankiety i testy

 • [Usprawnienie] Poprawienie widoku ankiety w wersji mobilnej

API

 • [Nowość] Rozszerzenie Endpoint dodawania kandydata o pole “Pracownik polecający” (moduł Rekrutacje ATS)
 • [Nowość] Dodanie Endpoint pobierania listy kandydatów (moduł Rekrutacje ATS)
 • [Nowość] Dodanie Endpoint do pobierania pojedynczego wpisu w ewidencji czasu pracy (moduł Ewidencja Czasu Pracy)

Dokumentacja API: https://tomhrm.gitbook.io/api-tomhrm/

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link