System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Release tomHRM

Nowości w tomHRM – 2022-05-20

REKRUTACJE ATS

  • [Usprawnienie] Rozszerzenie eksportu listy pracowników o parametr stawki kosztu wewnętrznego/zewnętrznego pracownika.

URLOPY I DELEGACJE

  • [Usprawnienie] Dodanie pola do pozostawienia komentarza
  • [Usprawnienie] Umożliwienie clockin w urlopie, w rozliczeniu mniejszym niż dzień

EWIDENCJA CZASU PRACY

  • [Usprawnienie] Parametr do włączenia pozwalający na możliwość dodania godzin pracy w dzień wolny

WNIOSKI FIRMOWE

  • [Usprawnienie] Dodanie funkcji kopiowania szablonu wniosku.

SZKOLENIA

  • [Usprawnienie] Możliwość sterowania widocznością budżetu szkoleniowego

PRACOWNICY

  • [Usprawnienie] Rozszerzenie eksportu listy pracowników o parametr stawki kosztu wewnętrznego/zewnętrznego pracownika.

API

  • [Nowość] Rozszerzenie Endpoint danych dot. listy rekrutacji oraz listy kandydatów(moduł Rekrutacje ATS)

Dokumentacja API: https://tomhrm.gitbook.io/api-tomhrm/

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link