„Pracownicy, którzy otrzymują regularny, comiesięczny feedback,
są o 46% bardziej efektywni

OCENY PRACOWNICZE 180/360

Kluczowe funkcje

Feedback 180/360 - HR software tomHRM

Różne typy badań

180, 270, 360 lub z dowolnie wybraną grupą pracowników

Baza kompetencji

Baza kompetencji, modeli kompetencyjnych i zachowań.

Zaproszenia e-mail

Wysyłaj zaproszenia do pracowników przypisanych do badania.

Ocena celów

Oceniaj wykonane cele. Udzielaj informacji zwrotnych.

Notatki i podsumowania

Stwórz podsumowanie ze spotkania i udostępnij pracownikowi.

Wyniki i raporty

Twórz podsumowanie badania.

Historia spotkań

Przechowuj dane historyczne. Analizuj poprzednie spotkania z pracownikami.

Eksport danych

Eksportuj surowe i zbiorcze wyniki do XLS/CSV. Analizuj i przechowuj dane.

Przetestuj za darmo aplikację tomHRM