Case study Release tomHRM System HR Usprawnienia tomHRM Wiedza HR Wskaźniki HR

Product update 2018-09-25

Kolejna lista usprawnień i nowych funkcji w tomHRM

URLOPY

Improvements

  • Uproszczenie przycisków do akceptacji, odrzucenia wniosku
  • Dodanie możliwości edycji zaakceptowanego wniosku urlopowego przez administratora
  • Rozszerzenie raportu delegacji o sumowanie kosztów dla wszystkich walut

1 on 1 MEETING

Improvement

  • Dodanie obsługi iCalendar dla Google Calendar

PRACOWNICY

New

  • Diagram pracowników i zależności przełożony-podwładny
  • Diagram działów
  • Dashboard działu – widok skupiający najważniejsze wydarzenia dla działu: aktualności, nowi pracownicy, nieobecni, najnowsze dokumenty, ostatnie zmiany w dziale, OKR przydzielone do działu

UX

  • Kolejna garść usprawnień wizualnych w interfejsie

API

  • Prace nad endpointami, dokumentacją; przygotowania do wersji publicznej