Zostań HR Guru w swojej organizacji

tomHRM to platforma HR dająca możliwość zarządzania talentami, angażowania, rozwijania i wspierania pracowników

Nowoczesny system HR

Aplikacje HR

Testuj przez 30 dni za darmo

Załóż konto testowe

Wybraliśmy tomHRM, aby kompleksowo zarządzać naszym miękkim HR. Jest to wygodne rozwiązanie nie tylko dla naszego działu HR, ale także dla wszystkich pracowników SentiOne, którzy korzystają ze swojego konta aby mieć dostęp do własnych danych oraz efektywniej zarządzać czasem i rozwojem.

Karolina Łazęcka
Head of Talent / Sentione

Applicant Tracking System
REKRUTACJA & ONBOARDING

Rekrutacja

Idealne rozwiązanie dla działów HR, które wpiera rekrutację na każdym etapie aż do onboardingu pracownika.

 • Strony kariera
 • Powiadomienia email i szablony
 • Komunikacja z kandydatem
 • Notatki, zadania, spotkania i telefony przypisane do kandydata
 • Zaawansowana wyszukiwarka
 • Statystyki zródeł pozyskiwania kandydatów
 • Udostepnianie kandydatów dla managerów
 • Reporty i statystyki
 • Integracje (w tym API)
 • Zgodność z RODO
Rekrutacja
REKRUTACJA & ONBOARDING

Onboarding pracowników

Ujednolicaj i automatyzuj procesy. Angażuj pracownika od pierwszych chwil.

 • Wiele ścieżek wprowadzających przypisanych do stanowisk
 • Kroki obowiązkowe, nieobowiązkowe
 • Powiadomienia email
 • Różne typy kroków: zadania, ankiety, testy wiedzy, strony informacyjne
 • Śledzenie postępów w realizacji
 • Raporty i zestawienie zaangażowania dla przełożonego i działu HR
Onboarding pracowników
ANGAŻOWANIE & OCENY

Ankiety dla pracowników

Angażuj, badaj satysfakcję. Testuj wiedzę.

 • Prosty kreator ankiet
 • Publiczne lub anonimowe ankiety
 • Dowolna ilość pytań i odpowiedzi w ankiecie
 • Wysyłka zaproszeń i przypomnień
 • Automatyczne numerowanie pytań
 • Punktacja odpowiedzi w testach i próg zaliczenia
 • Pomiar czasu wykonywania testu
 • Jednorazowa lub wielokrotnego wypełnienia
 • Opcja daty ważności ankiety
 • Ankieta z grupą odbiorców automatycznie aktualizowaną lub ręcznie tworzoną
 • Możliwość przypięcia ankiety do szkolenia
 • Tryb testowy i podgląd ankiety
 • Baza szablonów pytań
 • Eksport wyników do CSV/XLS
Ankiety dla pracowników
ZARZĄDZANIE CZASEM

Urlopy i delegacje

Przyspiesz obieg wniosków urlopowych, nieobecności i delegacji.

 • Wnioski: urlopowe / nieobecności / delegacji
 • Dowolne typy urlopów i nieobecności
 • Planowanie urlopów
 • Konfiguracja własnej ścieżki akceptacji i polityki nieobecności
 • Wybór zastępcy i powiadomienia email
 • Firmowe dni wolne i święta kalendarzowe
 • Kalendarz nieobecności
 • Historia wniosków i dostępnych dni urlopowych
 • Raportowanie wniosków i limitów do formatu XLS
 • Powiadomienia e-mail o zmianach statusów
 • Wysyłanie zaakceptowanego wniosku do działu kadr
 • Uprawnienia dla pracowników
 • Zbiorcze dodawanie i aktualizacja limitów dni z pliku XLS
 • Zbiorcze dodawanie pracowników z pliku XLS
 • Możliwość integracji z zewnętrznym systemem kadrowym
Urlopy i delegacje
ZARZĄDZANIE CZASEM

Rejestracja czasu pracy & timesheet

Wykorzystaj efektywnie czas prac twojego zespołu.

 • Ewidencja czasu pracy (RCP)
 • Podział na projekty i zadania
 • Budżet godzinowy/kwotowy na projekt
 • Zespoły projektowe
 • Clock-in / Clock-out / Pauzowanie
 • Raporty i eksporty do XLS
 • Współpraca z modułem Urlopy
Rejestracja czasu pracy & timesheet
ANGAŻOWANIE & OCENY

Spotkania 1:1

Run periodic evaluation meetings with employees to support their growth.

 • Szybkie i proste planowanie spotkań
 • Tworzenie agendy spotkania z przypisaniem celów do oceny
 • Zaproszenia i powiadomienia e-mail
 • Notatki i podsumowania z rozmów
 • Raportowanie i zestawienia
 • Historia spotkań i rozmów
Spotkania 1:1
ANGAŻOWANIE & OCENY

Cele (OKR)

Zarządzaj celami dla pracowników, działów i całej firmy. Podglądaj wyniki, analizuj, przekazuj feedback.

 • Przypisywanie celów do pracowników, działów i całej firmy
 • OKR na kwartał, półrocze i rok
 • Hierarchia OKR
 • Prosta i szybka aktualizacja postępów realizacji celów
 • Monitoring celów
 • Powiadomienia e-mail
 • Możliwość dodania komentarzy i notatek do celów
 • Filtrowanie celów i zestawienia
 • Możliwość włączenia akceptacji celu
Cele (OKR)
ANGAŻOWANIE & OCENY

Oceny 360

Organizuj badania 360/270/180° i zbieraj informację zwrotną.

 • Definiowanie listy pracowników do oceny
 • Wybór kompetencji i zachowań
 • Definiowanie skali ocen (liczbowa, opisowa)
 • Badania: 180, 270, 360
 • Role: współpracownik, podwładny, przełożony, samoocena
 • Ustawienie harmonogramu badania
 • Zaproszenia i przypomnienia e-mail
 • Arkusz badania dostępny dla pracownika i menadżera
 • Ustawianie dostępu do wyników badania
 • Zarządzanie bazą profili kompetencyjnych i zachowań
Oceny 360
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I SZKOLENIAMI

Zarządzanie szkoleniami

Zarządzaj rozwojem pracowników. Podnoś kwalifikacje, monitoruj efekty.

 • Planowanie wydarzeń
 • Kalendarz wydarzeń
 • Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych
 • Statusy uczestników i listy obecności
 • Obsługa list rezerwowych
 • Ścieżki szkoleniowe
 • Automatyczne powiadomienia e-mail
 • Masowe, personalizowane wiadomości
 • Współpraca z modułem Ankiet
 • Budżety szkoleniowe
 • Dostawcy szkoleń, trenerzy, sale
 • Raportowanie
 • Import i eksport do XLS
Zarządzanie szkoleniami

PLATFORMA HR

Przetestuj pełną moc możliwości

Załóż konto testowe