System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Usprawnienia tomHRM

Update – 2 nowe typy powiadomień

Update_email_notification_tomHRM

Nowe automatyczne powiadomienia w module Szkolenia tomHRM.

Dużą oszczędność czasu daje użytkownikom naszego systemu możliwość tworzenia automatycznych powiadomień.

Do całego spektrum istniejących powiadomień dostępnych w module szkoleń, dodaliśmy dwa nowe:

 1. Automatyczne powiadomienie o zbyt małej liczbie uczestników na szkolenie, które można ustawić na dowolną ilość (X) dni przed terminem szkolenia.
  1. Pozwala panować nad rentownością szkolenia i ułatwia podjęcie decyzji o odwołaniu szkolenia bądź np. ponowieniu kampanii promocyjnej,
  2. Pozwala ustawić dowolny termin powiadomienia (np. na 5 lub 7 dni przed szkoleniem),
  3. Pozwala powiadomić Opiekuna, Trenera bądź obu jednocześnie.
 1. Automatyczne powiadomienie o wykorzystaniu limitu miejsc listy rezerwowej.
  1. Wysyła do Opiekuna szkolenia maila w momencie wykorzystania przez pracowników limitu miejsc na liście rezerwowej. Ilość miejsc na liście rezerwowej ustala Opiekun szkolenia podczas tworzenia szkolenia w systemie.
  2. Dzięki szybkiej wiedzy na temat wykorzystania limitu miejsc, Opiekun może odpowiednio szybko zareagować – np. przeorganizować szkolenie, zamówić większą salę bądź stworzyć dodatkowy termin szkolenia i przenieść na niego uczestników z listy rezerwowej.

Rezerwacja_miejsc_szkolenia_tomHRM

Dla każdego powiadomienia można wykorzystać odrębny, personalizowany szablon e-mail co polepsza i przyspiesza komunikację z pracownikami.

fot.:freepic.com