quora
System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Nieobecność w pracy z powodu kwarantanny

Nieobecność w pracy z powodu kwarantanny

Od strony prawnej

Za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie identycznie jak za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacony przez płatnika składek lub ZUS.

Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę. Od 34 dnia niezdolności, zasiłek wypłaca już ZUS.
Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Jak wprowadzić kwarantannę jako rodzaj nieobecności w tomHRM, module Elektroniczne Wnioski Urlopowe

  • Wprowadź nowy typ urlopu “Kwarantanna”, ustaw minimalną i maksymalny zakres dni nieobecności, sposób akceptacji wniosku
  • Możesz również skorzystać z funkcji składania wniosku za Pracownika
Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony znajdziesz w Polityce prywatności.
OK
By using this website , you agree to our policy privacy
Close

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link