System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Urlop na żądanie – powód – jak określić

Każdy pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy, może skorzystać w ciągu roku z 4 dni urlopu na żądanie.

Urlop na żądanie jest ściśle określony w Kodeksie Pracy jako prawo pracownika, który w sytuacjach nagłych i losowych może usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy. Może zdarzyć się również taka sytuacja, że urlop na żądanie jest bezpodstawny i Pracodawca może odmówić jego udzielenia.

Pracownik nie może wziąć urlopu na żądanie jeśli wiedział wcześniej że w danym terminie będzie nie obecny.
Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie na podstawie art. 100 § 2 pkt. 4 Kodeksu Pracy w związku z dbałością o dobro Zakładu czy np. zagrożenie interesu firmy.

 

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link