quora
System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Release tomHRM

Nowości w tomHRM – 2021-02-03

URLOPY I NIEOBECNOŚCI

 • Usprawnienie: Przeniesienie parametru dot. jawności powodu nieobecności z globalnego parametru do parametru ustawianego w każdym typie urlopu/nieobecności oddzielnie.

REKRUTACJE

 • Nowość: Nowy raport: obciążenie wg wakatów
 • Usprawnienie: Rozszerzenie raportu Efektywność zatrudnienia
 • Usprawnienie: Rozszerzenie raportu Rozkład kandydatów
 • Usprawnienie: Rozszerzenie raportu: Ogólny rozkład
 • Usprawnienie: Aktualizacja meta danych wysyłanych do Google Job z parametrem rekrutacji “Remote work”
 • Bugfix: prezentacja nazwy działu do której przypisana jest rekrutacja
 • Bugfix: rozszerzenie uprawnień do Talent Pool

ANKIETY I TESTY

 • Usprawnienie: dodanie opcji wyboru zawężenia lub rozszerzenia eksportu wyników ankiet

PRACOWNICY

 • Nowość: Opcja w akcji masowej zmiany: zmiana grupy uprawnień
 • Nowość: Opcja w akcji masowej zmiany: zmiana statusu zatrudnienia

PRACOWNICY

 • Nowość: Logo w formularzu logowania w wersji Enteprise
Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony znajdziesz w Polityce prywatności.
OK
By using this website , you agree to our policy privacy
Close