Aplikacja do zarządzania szkoleniami

Efektywnie zarządzaj rozwojem pracowników i buduj kulturę organizacji uczącej się.

Aplikacja do zarządzania szkoleniami dla pracowników

Dołącz do grona zadowolonych klientów.
Wspieramy rozwój ponad 50 000 pracowników ❤️

System do zarządzania szkoleniami

Potrzeby szkoleniowe

Ścieżka akceptacji

Skonfiguruj, kto może zgłaszać i akceptować zgłoszenia
(dział HR lub przełożony)

Obsługa zgłoszeń

Trzy typy zgłoszeń: wybór z katalogu, wskazanie oferty dostawcy lub wybranie kompetencji. Akceptacja i odrzucanie. Powiadomienia email.

Realizacja zgłoszeń

Przekształć zgłoszenie na szkolenie i jednym kliknięciem dodaj uczestników.

Załóż konto testowe

Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych

Zarządzanie szkoleniami

Planowanie, zarządzanie szkoleniami

Kalendarz szkoleń

Planuj grafik szkoleń. Grupowanie szkoleń, ustawianie grupy odbiorców wg działów, stanowisk.

Szkolenia obowiązkowe, terminy ważności

Ustawiaj ważność szkolenia, oznacz czy jest obowiązkowe, ustaw reguły zapisywania, zdefiniuj grupę odbiorców i opublikuj w katalogu szkoleń dla pracowników.

Uczestnicy i listy obecności

Ustawiaj własne nazwy statusów, liczbę miejsc na szkoleniu, listy rezerwowe.

Wypróbuj demo

Budżety i koszty

Definiowanie budżetów

Przypisuj budżet do działu i szkolenia. System automatycznie rozliczy koszty uczestnictwa wg ustawionej reguły i stawki.

Stawki szkoleniowe

Automatyczne rozliczanie kosztów uczestnictwa według różnych typów stawek np. za uczestnika, liczbę dni.

Monitorowanie kosztów

Wprowadzaj pozostałe koszty szkolenia, np. sala, trener, noclegi.

Wypróbuj demo

Zarządzanie budżetem szkoleniowym

Ankieta dla pracowników

Testy i ankiety

Testy wiedzy

Udostępniaj testy wiedzy pracownikom. Sprawdzaj wyniki.

Ankiety przed i poszkoleniowe

Udostępniaj ankiety dla uczestników. Wysyłaj zaproszenia do wypełnienia. Monitoruj zaangażowanie i wyniki.

Wyniki i eksport danych

Przeglądaj wyniki. Eksportuj do CSV/XLS.

Wypróbuj demo

Certyfikaty

Ważność szkoleń i certyfikatów

Ustawiaj termin ważności szkolenia. System automatycznie powiadomi o wygaśnięciu. Przeglądaj zestawienie ważności certyfikatów dla swojego zespołu i całej firmy.

Generowanie certyfikatu

System automatycznie wygeneruje certyfikat pracownikowi po ukończeniu szkolenia.

Certyfikaty szkoleniowe - zarządzanie

Program do zarządzania szkoleniami

tomHRM łączy wszystkie potrzeby w obszarze
rozwoju talentów w twojej organizacji

Pracownik

Manager

HR

SYSTEM ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Główne funkcje

System Zarządzania Szkoleniami to efektywne zarządzanie organizacją i koordynacją szkoleń i uczestników oraz list obecności.

tomHRM pozwala na planowanie grafiku szkoleń, organizację materiałów, ustawienie warunków zapisów, powiadomień email oraz możliwości generowania certyfikatów dla uczestników.

Informacje te są publikowane w formie katalogu szkoleń i dostępne dla pracowników i menadżerów.

Załóż konto testowe
Training Management Software

Potrzeby szkoleniowe

Udostępnij formularz zgłaszania potrzeb dla pracowników i menadżerów. Zarządzaj zgłoszeniami. Akceptuj lub odrzucaj. Zamieniaj potrzeby w szkolenie z listą uczestników.

Planowanie szkoleń

Utwórz plan szkoleń. Udostępniaj katalog szkoleń pracownikom i menadżerom. Ustalaj sposoby zapisywania się. Liczbę miejsc i listy rezerwowe.

Listy uczestników

Proste przypisywanie uczestników. Masowa aktualizacja statusów. Automatyczne liczenie dostępnych miejsc.

Listy rezerwowe

Włącz opcję listy rezerwowej. System sam zadba i zapisze pracownika lub przesunie go na listę główną i wyśle automatycznie powiadomienie.

Powiadomienia email

Włącz automatyczne, spersonalizowane powiadomienia do uczestników, trenerów, przełożonych. Masz do dyspozycji ponad 14 typów powiadomień.

Certyfikaty

Sytem pozwala na generowanie certyfikatów oraz automatycznie wyśle przypomnienie o nadchodzącym terminie wygaśnięcia certyfikatu/uprawnienia.

Kalendarz szkoleń

Przeglądaj kalendarz szkoleń pod kątem obciążenia oraz zajętości trenerów.

Ścieżki szkoleniowe

Włącz ścieżki szkoleniowe. Przypisuj je do stanowisk i pracowników.

Notatki, zadania, dokumenty

Wszystkie informacje o organizacji szkolenia w jednym miejscu. Przechowuj notatki, zadania oraz materiały szkoleniowe. Udostępniaj materiały dla uczestników.

Testy wiedzy i ankiety

Utwórz testy wiedzy i ankiety. Udostępnij jednym kliknięciem dla uczestników szkolenia. Weryfikuj wiedzę. Oszczędzaj czas i pracę papierkową.

Kompetencje pracowników

Zarządzaj kompetencjami pracowników i ocenami.

Stawki szkoleniowe i koszty szkolenia

4 warianty stawek pozwalających na rozliczenie kosztu uczestnika. System sam przeliczy na bieżąco koszty uczestników. Zarządzaj pozostałymi kosztami szkolenia.

Budżety szkoleniowe

Ustaw i przypisz budżet do szkolenia. System sam zadba o jego rozliczenie i poinformuje o jego bieżącym wykorzystaniu.

Baza dostawców, trenerów

Zarządzanie listą dostawców szkoleń i trenerów.

Raporty

Raporty uczestnictwa, kosztów, realizacji szkoleń i ścieżek. Eksport do XLS, CSV.

E-learning (LMS)

Platforma LMS do szkoleń online
już niedługo! (Q4 2019)

Baza pracowników

Wyszukiwarka pracowników. Raporty. Import/Eksport. Integracja z systemem kadrowym. LDAP. SAML.

Profil pracownika

Profil z podstawowymi informacjami. Historia ukończonych szkoleń, ścieżek oraz ankiet. Uzyskane certyfikaty. Zestaw kompetencji i ocen.

Role i uprawnienia

Definiowanie dowolnych uprawnień pracowników do platformy.

Dopasowanie wizualne

Ustawianie logo i nazwę firmy, kolor menu, format daty, strefa czasowa.

API

Integracja z API, aktualizacja, pobieranie danych.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

RODO

Spełniamy wymogi RODO.

Przetestuj lub umów się na prezentację

Załóż konto testowe
tomHRM

Moduły HR

Ankiety i testy

Twórz dowolne ankiety i testy wiedzy. Udostępniaj wybranym pracownikom, przypisz do szkolenia. Prześlij ankietę kandydatom.

Wnioski pracownicze

Utwórz dowolny wniosek i udostępnij go do składania pracownikom. Automatyzuj i usprawnij obieg.

Onboarding

Usprawnij i zautomatyzuj proces onboardingu pracowników do firmy, usystematyzuj przekazywanie wiedzy.