Polityka prywatności

Polityka prywatności służy jako narzędzie pomocy w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENNOVA Spółka Jawna (dalej „ENNOVA”) z siedzibą w Elblągu, adres: ul. Sadowa 7/13, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282777, NIP 5782976225. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

 

Cel przetwarzania danych

ENNOVA przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresami: tomhrm.com, tomhrm.pl (dalej„Serwis”)

Dane przetwarzane są w celach:
1) Przetworzenie złożonego zapytania w formularzu kontaktowym lub/i komunikacji z pracownikiem ENNOVA dotyczącej Serwisu w ramach zaimplementowanej w Serwisie.
2) W celach marketingowych usługi tomHRM świadczonej przez ENNOVA, jeśli wyraziłeś na to oddzielną zgodę.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej “RODO”).

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu stosunków gospodarczych z Klientami, którzy działają przez swoich przedstawicieli i pełnomocników, w tym na prawidłowym ustaleniu wysokości przypadających od Klientów opłat za korzystanie z naszych usług, na prowadzeniu windykacji należności wynikających z Umów oraz na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi związanymi z zawarciem i wykonaniem Umów; (2) wypełnienie ciążących na ENNOVA obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zawartych w przepisach prawa podatkowego (m.in. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa) oraz w przepisach dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Rodzaje przetwarzanych danych

Aby umożliwić ENNOVA dostarczanie informacji o usługach, porad i wiedzy merytorycznej użytkownik przekazuje jej różnego typu informacje.

Dotyczy to wszelkich informacji, które przesyłasz nam za pośrednictwem naszego Serwisu za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym formularzy internetowych, czatu, korespondencji e-mail i wszelkich innych informacji publicznie dostępnych w Internecie, które identyfikują Ciebie, w tym:

 1. imię i nazwisko
 2. adres e-mail
 3. numer telefonu
 4. nazwa firmy

W związku z długim okresem decyzyjności zakupowej naszych klientów dane będą przechowywane przez 2 lata.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy i podwykonawcy ENNOVA upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo z ENNOVA, wyselekcjonowani i upoważnieni do przetwarzania danych osobowych partnerzy ENNOVA:

 • OVH S.A., Polska – Hosting
 • Amazon, Luxemburg – kopie zapasowe
 • UserEngage Sp. z o.o, Polska – czat
 • Google Ireland Limited, Irlandia – Hosting i kopie zapasowe, kalendarz Google do umawiania spotkań, usługi Google Adwords, Google Analytics, Tag manager
 • Calendly – usługa kalendarza online do umawiania spotkań online
 • Chargebee Inc. USA – system bilingowy, w przypadku klientów płacących lub zakładających konto testowe
 • Sendgrid Denver, Colorado, USA – system emailingowy
 • Pipedrive – system CRM

Podstawą prawną transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych przez Procesora może być decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 lipca 2023 roku stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework). Na mocy tej decyzji Komisja Europejska stwierdziła, że wprowadzone przez Stany Zjednoczone Ameryki (dalej w skrócie „USA”) zmiany w swoim prawodawstwie zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmioty prywatne i publiczne z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do organizacji w USA, które zapewniają zgodność z nowymi „Ramami ochrony danych UE-USA”. Lista tych organizacji została opublikowana przez Departament Handlu USA. Przekazywanie danych do tych organizacji możliwe jest bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy stosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne. W zakresie podmiotów ze Stanów Zjednoczonych, które nie są wpisane do Data Privacy Framework Program, podstawą prawną transferu jest stosowanie postanowień standardowych klauzul ochrony danych.

 

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez ENNOVA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ENNOVA będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Pliki Cookies

W celu lepszego poznania Państwa oczekiwań i przygotowania odpowiedniej oferty stosujemy mechanizm “cookies”. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo “rozpoznawani” przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. System “cookies” nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż “cookies” pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie. „Cookies” nie przechowują danych personalnych.

Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie.  Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.

Możesz autoryzować, zablokować lub usunąć pliki cookies zainstalowane na komputerze ustawiając opcje swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie pliku cookie może utrudnić poruszanie się po stronie lub dostarczenie usług proponowanych na stronie internetowej.

 

Pliki logów

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz ENNOVA. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i utrzymania bezpieczeństwa. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Zgodnie z przyjętą praktyką w  większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Znamy również:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/S,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/S,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony tomhrm.com,  nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony tomhrm.com, z zastrzeżeniem.

 

Kontakt do nas

Pragnąc zapewnić najwyższy standard informacyjny można się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy.

 

Ostatnia aktualizacja treści: 18 lutego 2024 r.