Ewidencja Czasu Pracy

Rejestracja czasu · Lista obecności pracowników · Raporty · Grafiki pracy

Ponad 50 000 zadowolonych pracowników

Testuj bezpłatnie przez 30  dni

Zestawienie funkcji

Rejestracja czasu

Rejestracja czasu pracy
Zegar Wejście/Wyjście
Rejestracja przerw w pracy
Raporty i statystyki

Ewidencja czasu

Ewidencja nadgodzin
Listy obecności
Możliwość ręcznego uzupełniania
Akceptacja wpisów

Grafik czasu pracy

Grafik czasu pracy (dostępny w 05.2021)
Normowany/nienormowany (dostępny w 05.2021)
Planowanie i publikacja grafików (dostępny w 05.2021)
Kopiowanie grafików (dostępny w 05.2021)

Pozostałe

Zarządzanie zespołami
Raportowanie, eksport do plików
Zarządzane projektami,zadaniami i klientami
Zarządzanie stawkami kosztów w projektach
Powiadomienia email
Nielimitowane lokalizacje
Współpraca z modułem Urlopy
Dwie wersje językowe / Lokalizacja
Struktura organizacyjna: stanowiska,działy,zespoły,oddziały,spółki
Wersja mobilna

FUNKCJE BAZOWE

Użytkownicy z rolą administratoraBez limitu
Baza pracowników
Graficzna struktura organizacyjnaPricing HR Software
Profil pracownikaPricing HR Software
Kartoteka pracownika
(umowy, certyfikaty, badania, dokumenty)
Pricing HR Software
Employee self-servicePricing HR Software
Integracja z kalendarzem Google/O365Pricing HR Software
Grupy uprawnieńPricing HR Software
Reset hasła przez SMSPricing HR Software
WielojęzycznośćPricing HR Software
Zgodność z RODOPricing HR Software
SSO (Google/O365/Slack)Pricing HR Software
SAML-SSOopcja
Otwarte APIPricing HR Software
Audit logPricing HR Software

SUPPORT

Poradnik onlinePricing HR Software
Support emailPricing HR Software
Support chatPricing HR Software
SLA 99,9%Pricing HR Software
Szkolenie online na start (1h)Pricing HR Software
Dedykowany Opiekunopcja
Dedykowany Customer Success Manageropcja

Usługi dodatkowe

Szkolenie onlinePricing HR Software
Migracja danychPricing HR Software
Integracja z systemem kadrowymPricing HR Software
Zobacz CENNIK

DEFINICJA

Ewidencja czasu pracy

Dokument zawierający przepracowany czas pracy danego pracownika wynikający z wykonania zlecenia lub świadczenia usługi. Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej, jak i elektronicznej. Do prowadzenia ewidencji czasu pracy przepisami prawa zobowiązane są osoby: zleceniobiorca oraz osoba świadczącą usługi. W związku ze zmianami prawnymi z 2019 roku, z prowadzenia ewidencji zwolnieni są pracodawcy zatrudniający na tzw. zadaniowym systemie pracy oraz pracownicy obejmujący funkcje kierownicze w imieniu właściciela
Źródło: Wikipedia

Co musi zawierać ewidencja czasu pracy

  • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej
  • liczbę godzin nadliczbowych
  • dni wolne od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia
  • liczbę godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia
  • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy
  • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy
  • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy
tomHRM

Odkryj inne moduły

Elektroniczne wnioski urlopowe

Zarządzaj nieobecnościami pracowników na UoP oraz B2B. Dowolne ścieżki akceptacji. Rozliczenia. Raporty.

Wnioski pracownicze

Utwórz dowolny wniosek i udostępnij go do składania pracownikom. Automatyzuj i usprawnij obieg.

Rejestr umów

Wszystkie umowy w jednym miejscu. Baza kontrahentów. Przypomnienia o wygaśnięciu umów. Raporty i zestawienia.