Ewidencja Czasu Pracy

Rejestracja czasu · Lista obecności pracowników · Raporty · Grafiki pracy

Ewidencja Czasu Pracy

Ponad 50 000 zadowolonych pracowników

logo_tmdco logo_inf logo_packhelp logo_pgs logo_arl logo_alto logo_mercedesbenz logo_cig logo_b42 logo_ai1g
Rejestracja czasu Ewidencja czasu Lista obecności Kartoteka pracownika Urlopy i delegacje

Rejestracja czasu pracy

 • Ręczne dodawanie czasu pracy
 • Stoper dla wybranego projektu i zadania
 • Zarządzanie projektami, zadaniami i klientami
 • Definiowanie stawek kosztów dla projektów
 • Definiowanie budżetu w projekcie
Rejestracja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

 • Raportowanie czasu pracy
 • Zarządzanie zespołem
 • Akceptacja wpisów
 • Raportowanie, eksport do pliku
 • Integracja z modułem Urlopy i Delegacje
Planowanie urlopu

Lista obecności pracowników

Aplikacja pozwala na rejestrację czasu pracy oraz przerw wliczanych lub niewliczanych do czasu pracy.

 • Lista obecności – clock in/out
 • Rejestracja przerw
 • Możliwość ręcznego uzupełniania
 • Alerty o nieprawidłowościach, np. spóźnieniach, nieobecności
 • Raporty
Lista obecności pracowników

Kartoteka pracownika

 • Dokumenty i notatki
 • Badania, ukończone szkolenia i certyfikaty
 • Rejestr umów
 • Powiadomienia email o wygasających umowach i badaniach
 • Raporty i eksport do pliku
 • Dokumenty firmowe
Kartoteka pracownika

Urlopy i delegacje

 • Wnioski: urlopowe / nieobecności / delegacji
 • Dowolne typy urlopów i nieobecności
 • Obsługa różnych form zatrudnienia np. B2B
 • Planowanie urlopów
 • Możliwość konfiguracji własnej ścieżki akceptacji i polityki nieobecności
 • Wybór zastępcy i powiadomienie email
 • Firmowe dni wolne i święta
 • Kalendarz nieobecności firmy/działu/pracownika
 • Integracja z kalendarzem Google lub Outlook
 • Historia wniosków i dostępnych dni urlopowych
 • Raportowanie wniosków i limitów do formatu XLS
 • Powiadomienia e-mail o zmianach statusów
 • Wysyłanie zaakceptowanego wniosku do działu kadr
 • Eksport wniosku do PDF / XML
 • Uprawnienia dla pracowników
 • Zbiorcze dodawanie i aktualizacja limitów dni z pliku XLS
 • Zbiorcze dodawanie pracowników z pliku XLS
 • API
Czytaj więcej
Własne ścieżki akceptacji

Testuj bezpłatnie przez 30 dni

Zestawienie funkcji

Rejestracja czasu

Rejestracja czasu pracy

Zegar Wejście/Wyjście

Rejestracja przerw w pracy

Raporty i statystyki

Ewidencja czasu

Ewidencja nadgodzin

Listy obecności

Możliwość ręcznego uzupełniania

Akceptacja wpisów

Grafik czasu pracy

Grafik czasu pracy (dostępny w 05.2021)

Normowany/nienormowany (dostępny w 05.2021)

Planowanie i publikacja grafików (dostępny w 05.2021)

Kopiowanie grafików (dostępny w 05.2021)

Pozostałe

Zarządzanie zespołami

Raportowanie, eksport do plików

Zarządzane projektami,zadaniami i klientami

Zarządzanie stawkami kosztów w projektach

Powiadomienia email

Nielimitowane lokalizacje

Współpraca z modułem Urlopy

Dwie wersje językowe / Lokalizacja

Struktura organizacyjna: stanowiska,działy,zespoły,oddziały,spółki

Wersja mobilna

FUNKCJE BAZOWE

Użytkownicy z rolą administratora

Baza pracowników

Graficzna struktura organizacyjna

Profil pracownika

Kartoteka pracownika
(umowy, certyfikaty, badania, dokumenty)

Employee self-service

Integracja z kalendarzem Google/O365

Grupy uprawnień

Reset hasła przez SMS

Wielojęzyczność

Zgodność z RODO

SSO (Google/O365/Slack)

SAML-SSO

Otwarte API

Audit log

SUPPORT

Poradnik online

Support email

Support chat

SLA 99,9%

Szkolenie online na start (1h)

Dedykowany Opiekun

Dedykowany Customer Success Manager

Usługi dodatkowe

Szkolenie online

Migracja danych

Integracja z systemem kadrowym

DEFINICJA

Ewidencja czasu pracy

Dokument zawierający przepracowany czas pracy danego pracownika wynikający z wykonania zlecenia lub świadczenia usługi. Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej, jak i elektronicznej. Do prowadzenia ewidencji czasu pracy przepisami prawa zobowiązane są osoby: zleceniobiorca oraz osoba świadczącą usługi. W związku ze zmianami prawnymi z 2019 roku, z prowadzenia ewidencji zwolnieni są pracodawcy zatrudniający na tzw. zadaniowym systemie pracy oraz pracownicy obejmujący funkcje kierownicze w imieniu właściciela

Źródło: Wikipedia

Co musi zawierać ewidencja czasu pracy

 • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej
 • liczbę godzin nadliczbowych
 • dni wolne od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia
 • liczbę godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

tomHRM

Odkryj inne moduły

Elektroniczne wnioski urlopowe

Zarządzaj nieobecnościami pracowników na UoP oraz B2B. Dowolne ścieżki akceptacji. Rozliczenia. Raporty.

Czytaj więcej ➜

Wnioski pracownicze

Utwórz dowolny wniosek i udostępnij go do składania pracownikom. Automatyzuj i usprawnij obieg.

Czytaj więcej ➜

Rejestr umów

Wszystkie umowy w jednym miejscu. Baza kontrahentów. Przypomnienia o wygaśnięciu umów. Raporty i zestawienia.

Czytaj więcej ➜

Szukasz innych aplikacji?

Zobacz wszystkie Załóż konto testowe Umów się na prezentację