Zarządzanie przez cele

Skoncentruj się na celach i pozwól łatwiej osiągnąć sukces firmy, zespołu i pracowników.

Przetestuj aplikację
OKR_Software_HR

Wybrani klienci

Pomóż pracownikom zarządzać celami OKR / MBO

  • Definiuj i zarządzaj celami

    Ustawiaj cele oraz oczekiwane rezultaty

  • Przypisuj cele

    Przypisuj cele do firmy, zespołu lub pracowników

  • Monitoruj i analizuj cele

    Monitoruj na bieżąco postęp celów firmowych, zespołowym i pracowniczych

Główne funkcje

Platforma tomHRM wspiera w osiąganiu celów stawianym pracownikom, zespołom, działom i całej organizacji.

Employee surveys software - HR Software

Kaskadowane definiowanie celów

Przypisywanie celów do firmy, działu, zespółu i pracowników

Powiązania między celami

Prosta aktualizacja postępu

Komentarze i informacja zwrotna

Spotkania 1 na 1

Powiadomienia email

Raport i eksport do XLS

Dokumenty i notatki

Przechowywanie różnych dokumentów i notatek w profilu pracownika.

Self Service

Profil pracownika ze wszystkimi najważniejszymi informacjami. Dostęp do aktualizacji własnych danych.

Baza pracowników

Wyszukiwarka pracowników. Raporty. Import/Eksport. Integracja z systemem kadrowym. LDAP. SAML.

Role i uprawnienia

Definiowanie dowolnych uprawnień dla pracowników do platformy.

Doapsowanie wizualne

Ustawianie logo i nazwę firmy, kolor menu, format daty, strefa czasowa.

API

Integracja z API, aktualizacja, pobieranie danych.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

GDPR

Spełnia wymogi GDPR

TOMHRM 

Narzędzie dostępne już od 99 zł / m-c

Wypróbuj demo

Spotkania 1 na 1

Efektywnie organizuj cykliczne rozmowy oceniające

Ankiety i testy dla pracowników

Twórz w prosty sposób ankiety i testy. Mierz zadowolenie kandydatów, pracowników.
Użyj jako ankiet przed i poszkoleniowych.

Zarządzanie szkoleniami

Planuj szkolenia, zarządzaj uczestnikami, zapisaniami. Listy obecności. Zbieraj potrzeby. Monitoruj budżety.

Szukasz innych?

Poznaj wszystkie funkcje