Onboarding pracowników

Usprawnij i zautomatyzuj proces onboardingu pracowników do firmy,
usystematyzuj przekazywanie wiedzy

Dołącz do grona zadowolonych klientów

Główne funkcje

Platforma tomHRM wspiera w osiąganiu celów stawianym pracownikom, zespołom, działom i całej organizacji.
Employee surveys software - HR Software
Odrębne ścieżki dla stanowisk

Twórz dowolne ścieżki onboardingowe i przypisuj je do stanowisk

Różne typy kroków

Przypisuj kroki jakie ma wykonać nowy pracownik, jego przełożony lub dowolna osoba w firmie.

Automatyczne przydzielanie zadań

Ustawiaj reguły przypisywania zadań do nowego pracownika, przełożonego lub innych pracowników

Prosta aktualizacja postępu
Treści i dokumenty

Twórz dowolne strony z informacjami i dokumentami.

Powiadomienia e-mail

Powiadomienia i alerty wysyłane do pracowników zaangażowanych w proces.

Monituj postępów

Monitoruj postęp realizacji ścieżki. Zestawienia dostępne dla przełożonego i działu HR.

Kalendarz pracownika

Kalendarz pracownika posiada wszystkie zadania do wykonania w ramach onboardingu jak i poza nim.

Integracja z Google / Office365

Synchronizacja kalendarza pracownika z Google Calendar lub Ofice365.

…oraz funkcje bazowe tomHRM

Dokumenty i notatki

Przechowywanie różnych dokumentów i notatek w profilu pracownika.

Self Service

Profil pracownika ze wszystkimi najważniejszymi informacjami. Dostęp do aktualizacji własnych danych.

Baza pracowników

Wyszukiwarka pracowników. Raporty. Import/Eksport. Integracja z systemem kadrowym. LDAP. SAML.

Role i uprawnienia

Definiowanie dowolnych uprawnień dla pracowników do platformy.

Doapsowanie wizualne

Ustawianie logo i nazwę firmy, kolor menu, format daty, strefa czasowa.

API

Integracja z API, aktualizacja, pobieranie danych.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

GDPR

Spełnia wymogi GDPR

Testuj bezpłatnie przez 30 dni

Rekomendacje naszych użytkowników

4.7 / 5

Karolina Baljon - Macher, HR Business Partner

Komunikacja Plus

User friendly, very useful (especially ATS!), with great support. All suggestions for improvements from the client are taken into account and often implemented - that's huge advantage.

Krzysztof Piernicki, CFO

APS Systems

TomHRM serves the purpose, it helps with HR admin tasks without huge implementation projects for a relatively small budget and with low effort thus helping Founders/Management Team focus on growing the business, which essentially is what startup community should be focusing on

Weronika Sierant / HR Manager

Redos

Thanks to tomHRM ATS we succesfully automated processing of candidate applications.

Maciej Jochym, Dyrektor Departamentu HR

Alior Leasing

I highly recommend cooperation with tomHRM.
We are very content with the tomHRM Time Off module that integrates seamlessly with all business processes. There are constant updates so the tool is growing at a really fast pace which is impressive.

Karolina Łazęcka, HR Manager

SentiOne

We chose several tomHRM modules to comprehensively manage our soft HR. It is convenient not only for our HR department, but also for all SentiOne employees, who use the platform to access their data and manage their time and development more effectively.

Karoline Johansen

Crew

This saves you a lot of time and money. The paperwork is gone and all is digitalized. You can customize the product to look the way you like. You have all documents and information you need in one place, and its so easy to access. Welcome to a new and easy way to work!
tomHRM

Odkryj inne moduły

Elektroniczne wnioski urlopowe

Zarządzaj nieobecnościami pracowników na UoP oraz B2B. Dowolne ścieżki akceptacji. Rozliczenia. Raporty.

Ankiety i testy

Twórz dowolne ankiety i testy wiedzy. Udostępniaj wybranym pracownikom, przypisz do szkolenia. Prześlij ankietę kandydatom.

Rekrutacja ATS

Pozyskuj kandydatów. Wybieraj talenty. Zatrudniaj najlepszych. Planowanie spotkań. Notatki, zadania. Udostępnianie. Raporty.