Onboarding pracowników

Usprawnij proces onboardingu, przekazuj usystematyzowaną wiedzę.

Dołącz do grona zadowolonych klientów ❤️

Główne funkcje

Platforma tomHRM wspiera w osiąganiu celów stawianym pracownikom, zespołom, działom i całej organizacji.
Employee surveys software - HR Software
Odrębne ścieżki dla stanowisk

Twórz dowolne ścieżki onboardingowe i przypisuj je do stanowisk

Różne typy kroków

Przypisuj kroki jakie ma wykonać nowy pracownik, jego przełożony lub dowolna osoba w firmie.

Listy zadań

Ustawiaj reguły tworzenia zadania i przypisuj je do nowego pracownika, przełożonego lub innych pracowników z firmy.

Prosta aktualizacja postępu
Treści i dokumenty

Twórz dowolne strony z informacjami i dokumentami.

Powiadomienia e-mail

Powiadomienia i alerty wysyłane do pracowników zaangażowanych w proces.

Monituj postępny

Monitoruj postęp realizacji ścieżki. Zestawienia dostępne dla przełożonego i działu HR.

Kalendarz pracownika

Kalendarz pracownika posiada wszystkie zadania do wykonania w ramach onboardingu jak i poza nim.

Integracja z Google / Office365

Synchronizacja kalendarza pracownika z Google Calendar lub Ofice365.

…oraz funkcje bazowe tomHRM

Dokumenty i notatki

Przechowywanie różnych dokumentów i notatek w profilu pracownika.

Self Service

Profil pracownika ze wszystkimi najważniejszymi informacjami. Dostęp do aktualizacji własnych danych.

Baza pracowników

Wyszukiwarka pracowników. Raporty. Import/Eksport. Integracja z systemem kadrowym. LDAP. SAML.

Role i uprawnienia

Definiowanie dowolnych uprawnień dla pracowników do platformy.

Doapsowanie wizualne

Ustawianie logo i nazwę firmy, kolor menu, format daty, strefa czasowa.

API

Integracja z API, aktualizacja, pobieranie danych.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

GDPR

Spełnia wymogi GDPR

Aplikacja dostępna już od 99 zł / m-c

Wypróbuj demo

System rekrutacyjny ATS

Z ATS każdy krok rekrutacji staje się łatwiejszy. Przyspiesz proces rekrutacji.

Ankiety i testy dla pracowników

Twórz w prosty sposób ankiety i testy. Mierz zadowolenie kandydatów, pracowników.
Użyj jako ankiet przed i poszkoleniowych.

Zarządzanie szkoleniami

Planuj szkolenia, zarządzaj uczestnikami, zapisaniami. Listy obecności. Zbieraj potrzeby. Monitoruj budżety.