Onboarding pracowników

Usprawnij i zautomatyzuj proces onboardingu pracowników do firmy,
usystematyzuj przekazywanie wiedzy

onboarding pracowników

Dołącz do grona zadowolonych klientów

logo_tmdco logo_inf logo_packhelp logo_pgs logo_arl logo_alto logo_mercedesbenz logo_cig logo_b42 logo_ai1g

Odkryj główne funkcje tomHRM i usprawniaj

Proces onboardingu

Platforma tomHRM wspiera w osiąganiu celów stawianym pracownikom, zespołom, działom i całej organizacji.

Aplikacja OKR

Odrębne ścieżki dla stanowisk

Twórz dowolne ścieżki onboardingowe i przypisuj je do stanowisk

Różne typy kroków

Przypisuj kroki jakie ma wykonać nowy pracownik, jego przełożony lub dowolna osoba w firmie.

Automatyczne przydzielanie zadań

Ustawiaj reguły przypisywania zadań do nowego pracownika, przełożonego lub innych pracowników

Prosta aktualizacja postępu

Treści i dokumenty

Twórz dowolne strony z informacjami i dokumentami

Powiadomienia e-mail

Powiadomienia i alerty wysyłane do pracowników zaangażowanych w proces.

Monitor postępów

Monitoruj postęp realizacji ścieżki. Zestawienia dostępne dla przełożonego i działu HR.

Integracja z ATS

czytaj więcej

Kalendarz pracownika

Kalendarz pracownika posiada wszystkie zadania do wykonania w ramach onboardingu jak i poza nim.

Integracja z Google / Office365

Synchronizacja kalendarza pracownika z Google Calendar lub Ofice365.

Komentarze

Komentarze i informacja zwrotna

Raporty

Raport i eksport do XLS

…oraz funkcje bazowe tomHRM

Dokumenty i notatki

Przechowywanie różnych dokumentów i notatek w profilu pracownika.

Self Service

Profil pracownika ze wszystkimi najważniejszymi informacjami. Dostęp do aktualizacji własnych danych.

Baza pracowników

Wyszukiwarka pracowników. Raporty. Import/Eksport. Integracja z systemem kadrowym. LDAP. SAML.

Role i uprawnienia

Definiowanie dowolnych uprawnień dla pracowników do platformy.

Dopasowanie wizualne

Firmowe logo, kolor menu, format daty, strefa czasowa. Dwie wersje językowe.

API

Połącz z własną stroną firmową lub dowolnym systemem.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

czytaj więcej

RODO (GDPR)

Zgodność z wymogami RODO.

czytaj więcej

Program onboardingowy

Testuj bezpłatnie przez 30 dni

Rekomendacje naszych użytkowników
4.7 / 5

tomhrm stars
GetApp logo Capterra logo

Wszystko o onboardingu pracownika

System HR

Odkryj moduły tomHRM

Elektroniczne wnioski urlopowe

Zarządzaj nieobecnościami pracowników na UoP oraz B2B. Dowolne ścieżki akceptacji. Rozliczenia. Raporty.

Czytaj więcej ➜

Ankiety i testy

Twórz dowolne ankiety i testy wiedzy. Udostępniaj wybranym pracownikom, przypisz do szkolenia. Prześlij ankietę kandydatom.

Czytaj więcej ➜

Rekrutacja ATS

Pozyskuj kandydatów. Wybieraj talenty. Zatrudniaj najlepszych. Planowanie spotkań. Notatki, zadania. Udostępnianie. Raporty.

Czytaj więcej ➜

Szukasz innych aplikacji?

Zobacz wszystkie Załóż konto testowe Umów się na prezentację