Onboarding pracowników

Efektywnie wdrażaj nowych pracowników w kulturę firmy, przekazuj usystematyzowaną wiedzę. Usprawnij proces i komunikację.
Wypróbuj demo
Onboarding pracowników - aplikacja HR
Wybrani klienci

Główne funkcje

Platforma tomHRM wspiera w osiąganiu celów stawianym pracownikom, zespołom, działom i całej organizacji.
Employee surveys software - HR Software
Ścieżka dla stanowiska

Twórz dowolną ilość ścieżek i przypisuj do stanowisk i pracowników.

Różne typy kroków

Ustalaj dowolne kroki jakie ma wykonać pracownik w ścieżce onboardingowej

Listy zadań

Przypisuj zadania do pracownika, przełożonego lub innych pracowników.

Prosta aktualizacja postępu
Treści i dokumenty

Twórz dowolne strony z informacjami i dokumentami.

Powiadomienia e-mail

Powiadomienia i alerty wysyłane do pracowników zaangażowanych w proces.

Monitoring

Monitoruj postęp realizacji ścieżki. Dostępne dla menadżera zespołu oraz dla działu HR.

Integracja z ATS

Zatrudnionego kandydata możesz jednym kliknięciem skierować do ścieżki onboardingowej.

Kalendarz pracownika

Kalendarz pracownika posiada wszystkie zadania do wykonania w ramach onboardingu jak i poza nim.

Integracja z Google / Office365

Synchronizacja kalendarza pracownika z Google Calendar lub Ofice365.

…oraz funkcje bazowe tomHRM

Dokumenty i notatki

Przechowywanie różnych dokumentów i notatek w profilu pracownika.

Self Service

Profil pracownika ze wszystkimi najważniejszymi informacjami. Dostęp do aktualizacji własnych danych.

Baza pracowników

Wyszukiwarka pracowników. Raporty. Import/Eksport. Integracja z systemem kadrowym. LDAP. SAML.

Role i uprawnienia

Definiowanie dowolnych uprawnień dla pracowników do platformy.

Doapsowanie wizualne

Ustawianie logo i nazwę firmy, kolor menu, format daty, strefa czasowa.

API

Integracja z API, aktualizacja, pobieranie danych.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

GDPR

Spełnia wymogi GDPR

TOMHRM 

Narzędzie dostępne już od 99 zł / m-c

Wypróbuj demo

System rekrutacyjny

Z tomHRM ATS każdy krok rekrutacji staje się łatwiejszy. Przyspiesz proces rekrutacji.

Ankiety i testy dla pracowników

Twórz w prosty sposób ankiety i testy. Mierz zadowolenie kandydatów, pracowników.
Użyj jako ankiet przed i poszkoleniowych.

Zarządzanie szkoleniami

Planuj szkolenia, zarządzaj uczestnikami, zapisaniami. Listy obecności. Zbieraj potrzeby. Monitoruj budżety.

Szukasz innych?

Poznaj wszystkie funkcje