Plan rozwoju

W trakcie

 • Wersje językowe treści oferty pracy
 • Automatyzacja usuwania kandydatów bez zgód
 • Obsługa przedłużania zgody przez kandydata

2022

 • Integracja z portalami ofert pracy
 • Umożliwienie kandydatowi wybranie terminu spotkania na publicznym kalendarzu rekrutera
 • Aplikowanie na zgłoszenia z wykorzystaniem konta Linkedin
 • Program poleceń
 • Obsługa wewnętrznych rekrutacji i wewnętrzna firmowa strona kariery

W trakcie

 • Ścieżka anulowania wniosku
 • Aplikacja mobilna

W trakcie

 • Nowa funkcja: Grafiki czasu pracy

2022

 • Blokada wpisów do X dnia nowego okresu rozliczeniowego
 • Dodatkowe parametry konfiguracyjne, m.in. nierejestrowanie minimalnych czasów
 • Konfigurowalne powiadomienia i przypomnienia email
 • Rejestrowanie clock in/out z poziomu tabletu (PIN, kod QR)

W trakcie

 • Losowa kolejność pytań w teście
 • Cykliczność ankiet NPS
 • Kategoryzacja pytań w ankiecie

Q2 2021

 • Baza szablonów pytań
 • Możliwość blokowania uruchomionej ankiety do edycji

W trakcie

 • Rozszerzenie obsługi procesu pre-onboardingu
 • Rozszerzenia kreatora wyglądu strony powitalnej

Q1 2022

 • Nowe rodzaje wpisów: składanie życzeń / powitanie nowego pracownika / kudosy
 • Baza wiedzy: głosowanie na jakość treści
 • Powiadomienia o nowych wpisach

W trakcie

 • Budżet szkoleniowy definiowany dla pracownika

2022

 • Strona dla Trenera do szybkiego sprawdzenia i przygotowania listy obecności na szkoleniu.

W trakcie tworzenia – 2022

2022

 • Zadania przypisywane do celów
 • Wybór celów w spotkaniach 1 na 1

2022

 • Zmiana sposobu definiowania badania
 • Rozszerzenie raportu z badania
 • Rozszerzenie eksportu wyników z badań

Q1 2022

 • Wybieranie celów jako elementu agendy spotkania

W trakcie

 • SAML
 • Sync GSuite
 • Wybrane HRIS (Payroll)