Plan rozwoju

W trakcie

 • Automatyzacja rekrutacji: automatyczne przenoszenie kandydata do etapu na podstawie różnych warunków
 • Rozszerzenie i rozbudowanie raportów o kolejne statystyki i KPI

Q2 2021

 • Automatyzacja usuwania kandydatów bez zgód
 • Obsługa przedłużania zgody przez kandydata
 • Wersje językowe treści oferty pracy

2021

 • Integracja z portalami ofert pracy
 • Umożliwienie kandydatowi wybranie terminu spotkania na publicznym kalendarzu rekrutera
 • Aplikowanie na zgłoszenia z wykorzystaniem konta Linkedin
 • Obsługa wewnętrznych rekrutacji i wewnętrzna firmowa strona kariery
 • Program poleceń

W trakcie

 • Ścieżka anulowania wniosku
 • Aplikacja mobilna

W trakcie

 • Nowa funkcja: Grafiki czasu pracy

Q2 2021

 • Blokada wpisów do X dnia nowego okresu rozliczeniowego
 • Dodatkowe parametry konfiguracyjne, m.in. nierejestrowanie minimalnych czasów
 • Konfigurowalne powiadomienia i przypomnienia email
 • Rejestrowanie clock in/out z poziomu tabletu (PIN, kod QR)

W trakcie

 • Losowa kolejność pytań w teście
 • Cykliczność ankiet NPS
 • Kategoryzacja pytań w ankiecie

Q2 2021

 • Baza szablonów pytań
 • Możliwość blokowania uruchomionej ankiety do edycji

Aktualnie

 • Podgląd ścieżki
 • Rozszerzenie obsługi procesu pre-onboardingu
 • Rozszerzenia kreatora wyglądu strony powitalnej

W trakcie

 • Nowe rodzaje wpisów: składanie życzeń / powitanie nowego pracownika / kudosy

Q1 2021

 • Baza wiedzy: głosowanie na jakość treści
 • Powiadomienia o nowych wpisach

W trakcie

 • Budżet szkoleniowy definiowany dla pracownika

Q2 2021

 • Strona dla Trenera do szybkiego sprawdzenia i przygotowania listy obecności na szkoleniu.

W trakcie tworzenia modułu – uruchomienie 05.2021

06.2021

 • Zadania przypisywane do celów
 • Wybór celów w spotkaniach 1 na 1

Q2.2021

 • Rozszerzenie raportu z badania
 • Rozszerzenie eksportu wyników z badań

Q2.2021

 • Wybieranie celów jako elementu agendy spotkania
 • Wprowadzenie wideo rozmów 1 on 1

W trakcie

 • SAML
 • Sync GSuite
 • Wybrane HRIS (Payroll)