Bezpieczeństwo danych HR
jest punktem podstawowym

Sprawdź jak zabezpieczamy tomHRM

Wymogi RODO (GDPR)

HTTPS/SSL – używamy 256-bit

Silne hasła i ważność hasła

Blokada konta po nieudanych próbach logowania

Zaufane adresy IP

Szyfrowanie danych

Wiarygodne centrum serwerowe

(ISO 27001, SOC 2, SOC 3, EU Data Protection – Directive 95/46/EC)

Serwery w UE

Monitoring 24/7/365 and 1 day more

Uptime 99,98%

Backup RPO=24h