WSPIERAJ ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Różne procesy. Jeden system.

System dla działu HR

Zarządzaj rozwojem pracowników. Planuj szkolenia, ustaw automatyczne powiadomienia, przeglądaj grafiki zajętości trenerów, twórz ścieżki szkoleń, definiuj i przypisuj budżety szkoleniowe, monitoruj wydatki. Pracownicy i przełożeni mogą zapisywać się samodzielnie na szkolenia i zgłaszać własne potrzeby.

Główne funkcje:

 • Planowanie szkoleń
 • Obsługa potrzeb szkoleniowych
 • Automatyczne powiadomienia
 • Statusy uczestników
 • Obsługa list rezerwowych
 • Obsługa budżetów i kosztów
 • Zarządzanie firmami szkoleniowymi, trenerami, salami
 • Raporty obciążenia trenera
 • Statystyki szkoleń
Aplikacja zarządzanie szkoleniami w dziale HR
Aplikacja do rekrutacji - ATS

Główne funkcje:

 • Zarządzanie projektami rekrutacyjnymi i kandytami
 • Ocenianie kandydatów i dodawanie notatek
 • Masowe aktualizacje i pobieranie CV
 • Automatyczne odczytanie danych z CV w formacie PDF
 • Integracja ze skrzynką e-mail i automatyczne odczytywanie wiadomości
 • Wysyłka maili i SMS do kandydata
 • Kalendarz spotkań
 • Zewnętrzna strona z listą ofert pracy i formularzem zgłoszeń
 • Raporty i wskaźniki KPI
  • Ilość kandydatów per etap rekrutacji
  • Obciążenie rekruterów z podziałem na statusy projektów
  • Współczynnik akceptacji kandydatów
  • Średni czas rekrutacji kandydata
  • Kompetentni kandydaci
  • Liczba zatrudnionych kandydatów
  • Efektywność źródeł z podziałem na etapu rekrutacji
Sytem do zarządzania szkoleniami w dziale HR - system dla działu HR

Zarządzanie kompetencjami

Definiuj słownik wskaźników behawioralnych. Buduj profile kompetencyjne
i przypisuj zachowania do pracowników. Monitoruj rozwój pracowników i luki kompetencyjne. Kompetencje mogą być automatycznie aktualizowane na podstawie szkoleń przypisanych do pracownika.

Oceny pracowników 180/360

Definiuj wskaźniki behawioralne, kompetencje i grupy kompetencji. Twórz badanie, przypisuj pracowników do badania. Generuj raporty i monitoruj rozwój pracowników.

Sytem do zarządzania szkoleniami w dziale HR - system dla działu HR
Elektroniczny obieg wniosków urlopowych - system dla działu HR

Przyspiesz obieg wniosków urlopowych. Przekaż pracownikom dostęp do kalendarza nieobecności i zmniejsz szum organizacyjny w firmie.

Główne funkcje:

 • Jedno- lub dwuetapowa akceptacja
 • Różne typy urlopów i nieobecności
 • Aktualny kalendarz nieobecności (urlopy, delegacje, szkolenia)
 • Integracja z systemem kadrowym
 • Wskaźniki KPI i raporty
  • Zestawienie urlopów wg działów
  • Wskaźnik absencji
  • Częstość absencji
  • Wskaźnik Bradford
Aplikacja dla działu HR

Ewidencja pracowników
i profil pracownika

Jedna wspólna baza pracowników z możliwością wyszukiwania i statusami obecności w czasie rzeczywistym. Każdy pracownik posiada własny profil z  informacjami o swojej aktywności oraz możliwością edycji danych.

Główne funkcje:

 • Baza pracowników z wyszukiwarką
 • Profil pracownika z możliwością edycji
 • Historia zatrudnienia
 • Statusy zatrudnienia
 • Raport zatrudnienia
 • Integracja z Active Directory / LDAP
Employees onboarding concept. HR managers hiring new workers for

Główne funkcje:

 • Dowolna ilość ścieżek wprowadzających
 • Przypisywanie ścieżki do stanowiska lub działu
 • Dowolna ilość kroków w ścieżce
 • Dowolny typ treści: tekst, zdjęcia, film YT, pliki, ankiety
 • Raporty realizacji ścieżki wg pracowników
 • Wskaźniki KPI realizacji ścieżki, fluktuacji

Ewidencja czasu pracy
(timesheet)

Dostępne są dwie możliwości rejestracji czasu pracy: poprzez przycisk start/stop oraz ręczne dodawanie wpisów o zrealizowanej pracy. Rejestrator czasu uwzględnia informacje o urlopach i innych nieobecnościach.

Główne funkcje:

 • Rejestracja za pomocą przycisku start/stop
 • Możliwość włączenia akceptacji czasów pracy do raportów
 • Raporty wg pracownika, projektu, dni
 • Możliwość integracji z zewnętrznym systemem RCP
Timesheet - rejestracja czasu pracy online

Mamy nieskończoną listę funkcji, która spełni każdą potrzebę

Przenieś komunikację wewnętrzną na wyższy poziom