APLIKACJA HR

Zostań HR Guru dla swoich pracowników i całej organizacji

tomHRM to platforma do angażowania, rozwijania i wspierania pracowników w ich rozwoju.
Wypróbuj za darmo

Aplikacje HR
dla pracowników, menadżerów i działów HR.

Idealne narzędzie usprawniające codzienną pracę.
Wybierz te aplikacje HR, których chcesz używać.

application tracking system ATS - tomhrm

ATS - tomHRM

REKRUTACJA & ONBOARDING

Rekrutacja

Idealne rozwiązanie dla działów HR, które wpiera rekrutację na każdym etapie aż do onboardingu pracownika.
 • Strony kariera
 • Powiadomienia email i szablony
 • Komunikacja z kandydatem
 • Notatki, zadania, spotkania i telefony przypisane do kandydata
 • Zaawansowana wyszukiwarka
 • Statystyki zródeł pozyskiwania kandydatów
 • Udostepnianie kandydatów dla managerów
 • Reporty i statystyki
 • Integracje (w tym API)
 • Zgodność z RODO
Czytaj więcejWypróbuj DEMO

REKRUTACJA & ONBOARDING

Onboarding pracowników

Ujednolicaj i automatyzuj procesy. Angażuj pracownika od pierwszych chwil.

Wiele ścieżek wprowadzających przypisanych do stanowisk
Kroki obowiązkowe, nieobowiązkowe
Powiadomienia email
Różne typy kroków: zadania, ankiety, testy wiedzy, strony informacyjne,
Śledzenie postępów w realizacji
Raporty i zestawienie zaangażowania dla przełożonego i działu HR

Wypróbuj DEMOCzytaj więcej

Employee onboarding software

Aplikacja do tworzenia ankiet dla pracowników

Employee surveys - tomHRM

ANGAŻOWANIE & OCENY

Ankiety dla pracowników

Angażuj, badaj satysfakcję. Testuj wiedzę.
 • Prosty kreator ankiet
 • Publiczne lub anonimowe ankiety
 • Dowolna ilość pytań i odpowiedzi w ankiecie
 • Wysyłka zaproszeń i przypomnień
 • Automatyczne numerowanie pytań
 • Punktacja odpowiedzi w testach i próg zaliczenia
 • Pomiar czasu wykonywania testu
 • Jednorazowa lub wielokrotnego wypełnienia
 • Opcja daty ważności ankiety
 • Ankieta z grupą odbiorców automatycznie aktualizowaną lub ręcznie tworzoną
 • Możliwość przypięcia ankiety do szkolenia
 • Tryb testowy i podgląd ankiety
 • Baza szablonów pytań
 • Eksport wyników do CSV/XLS
Czytaj więcejWypróbuj DEMO
PTO - Abcences, leaves management

ZARZĄDZANIE CZASEM

Urlopy i nieobecności

Przyspiesz obieg wniosków urlopowych, nieobecności i delegacji.
 • Wnioski: urlopowe / nieobecności / delegacji
 • Dowolne typy urlopów i nieobecności
 • Planowanie urlopów
 • Konfiguracja własnej ścieżki akceptacji i polityki nieobecności
 • Wybór zastępcy i powiadomienia email
 • Firmowe dni wolne i święta kalendarzowe
 • Kalendarz nieobecności
 • Historia wniosków i dostępnych dni urlopowych
 • Raportowanie wniosków i limitów do formatu XLS
 • Powiadomienia e-mail o zmianach statusów
 • Wysyłanie zaakceptowanego wniosku do działu kadr
 • Uprawnienia dla pracowników
 • Zbiorcze dodawanie i aktualizacja limitów dni z pliku XLS
 • Zbiorcze dodawanie pracowników z pliku XLS
 • Możliwość integracji z zewnętrznym systemem kadrowym
Wypróbuj DEMOCzytaj więcej

Abcences management - HR software

Time tracking software - Timesheet for employees

Timesheets - tomHRM

ZARZĄDZANIE CZASEM

Rejestracja czasu pracy & timesheet

Wykorzystaj efektywnie czas prac twojego zespołu.
 • Ewidencja czasu pracy (RCP)
 • Podział na projekty i zadania
 • Budżet godzinowy/kwotowy na projekt
 • Zespoły projektowe
 • Clock-in /  Clock-out / Pauzowanie
 • Raporty i eksporty do XLS
 • Współpraca z modułem Urlopy
Czytaj więcejWypróbuj DEMO
1 on 1 Meetings - tomHRM

ANGAŻOWANIE & OCENY

Spotkania 1:1

 • Szybkie i proste planowanie spotkań
 • Tworzenie agendy spotkania z przypisaniem celów do oceny
 • Zaproszenia i powiadomienia e-mail
 • Notatki i podsumowania z rozmów
 • Raportowanie i zestawienia
 • Historia spotkań i rozmów
Wypróbuj DEMOCzytaj więcej

1-1 Meetings software

OKR Software

ANGAŻOWANIE & OCENY

Cele (OKR)

Zarządzaj celami dla pracowników, działów i całej firmy. Podglądaj wyniki, analizuj, przekazuj feedback.
 • Przypisywanie celów do pracowników, działów i całej firmy
 • OKR na kwartał, półrocze i rok
 • Hierarchia OKR
 • Prosta i szybka aktualizacja postępów realizacji celów
 • Monitoring celów
 • Powiadomienia e-mail
 • Możliwość dodania komentarzy i notatek do celów
 • Filtrowanie celów i zestawienia
 • Możliwość włączenia akceptacji celu
Czytaj więcejWypróbuj DEMO
Feedback 360 - tomHRM

ANGAŻOWANIE & OCENY 

Oceny 360

Organizuj badania 360/270/180° i zbieraj informację zwrotną.
 • Definiowanie listy pracowników do oceny
 • Wybór kompetencji i zachowań
 • Definiowanie skali ocen (liczbowa, opisowa)
 • Badania: 180, 270, 360
 • Role: współpracownik, podwładny, przełożony, samoocena
 • Ustawienie harmonogramu badania
 • Zaproszenia i przypomnienia e-mail
 • Arkusz badania dostępny dla pracownika i menadżera
 • Ustawianie dostępu do wyników badania
 • Zarządzanie bazą profili kompetencyjnych i zachowań
Wypróbuj DEMO

360 degree feedback software - tomHRM

Trainings management software

Training management software for HR

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I SZKOLENIAMI

Zarządzanie szkoleniami

Zarządzaj rozwojem pracowników. Podnoś kwalifikacje, monitoruj efekty.
 • Planowanie wydarzeń
 • Kalendarz wydarzeń
 • Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych
 • Statusy uczestników i listy obecności
 • Obsługa list rezerwowych
 • Ścieżki szkoleniowe
 • Automatyczne powiadomienia e-mail
 • Masowe, personalizowane wiadomości
 • Współpraca z modułem Ankiet
 • Budżety szkoleniowe
 • Dostawcy szkoleń, trenerzy, sale
 • Raportowanie
 • Import i eksport do XLS
Czytaj więcejWypróbuj DEMO

Przetestuj pełną moc możliwości

Wypróbuj DEMO
Zobacz Cennik