System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Release tomHRM

Product update 2018-03-20 ?

Nowe funkcje i udoskonalenia w tomHRM. Poznaj je!

SZKOLENIA

New

 • Nowa funkcja ścieżek szkoleniowych
  • Możliwość przypisywania pracowników do ścieżki
  • Ścieżka może posiadać zestaw szkoleń do zrealizowania
  • Parametr umożliwiający wyłączenie obsługi ścieżek w module
 • Możliwość włączenia/wyłączenia obsługi zgłoszeń potrzeb dla wybranej grupy pracowników
 • Dodanie nowego powiadomienia “Powiadom o zmianie statusu przez Opiekuna szkolenia do”
 • Więcej statystyk budżetu w widoku szczegółów
 • Możliwość ustawienia typu kosztów w stawce szkolenia (przypisanie do centrum kosztów)
 • Notatki do szkolenia

REKRUTACJA (ATS)

Improvement

 • Informacja o wakatach na liście rekrutacji oraz liczbie zatrudnionych w danym projekcie rekrutacyjnym, oznaczenie rekrutacji zakończonych sukcesem
 • Rejestrowanie planowanej daty zamknięcia projektu i faktycznej daty zamknięcia. Informacja wykorzystana do raportowania efektywności
 • Ułatwienie: szybsze przełączanie publikacji oferty pracy
 • Szybsze wybieranie pozycji z listy rozwijanych w formularzach
 • Uproszczenie widoku profilu kandydata
 • Uproszczenie filtrów wyszukiwarki kandydatów

Bugfix

 • Poprawienie uprawnienia do dodawania komentarzy do Kandydata
 • Wyłączenie obligatoryjności pola z kompetencjami w projekcie

1 on 1 MEETING

 • Szybsze tworzenie agendy spotkania

OCENY 360

Improvement

 • W arkuszu oceny z badania dostępny jest wykres zmian oceny kompetencji w historycznych badaniach
 • Dodanie nowego badania typu PERFORMANCE REVIEW
 • Pobranie formularza badania w formacie PDF
 • Możliwość zamknięcia całego badania lub pojedynczego badania pracownika przed terminem
 • Możliwość zresetowania oceny badania przez administratora
 • Zapisywanie roboczej wersji formularza badania
 • Nowe pole do dodania ogólnej komentarza do badania
 • Ustawianie uprawnień dla wybranych pracowników do widoczności komentarzy w wynikach badania

URLOPY I DELEGACJE

Improvement

 • Nowy parametr konfiguracyjny: możliwość wskazania listy pracowników, którzy mogą ominąć ścieżkę akceptacji (np. Prezes)
 • Wprowadzenie dodatkowych pól dot. samochodu prywatnego do formularza delegacji
 • Możliwość dodawania dodatkowych dokumentów do zaakceptowanego wniosku delegacji
 • Na liście wyboru typów urlopu, obok nazwy typu urlopu wyświetlona jest informacja o dostępnym limicie
 • Pola obowiązkowe w delegacji: koszt delegacji
 • Zdjęcie obligatoryjności z pól: cel podróży, typ transportu

ANKIETY i TESTY

New

 • Nowa funkcja tworzenia testów, ustawiania prawidłowych pytań i progu zdawalności
 • Możliwość usuwania pojedynczego respondenta z listy
 • Możliwość pobierania linku dla pojedynczego respondenta

Bugfix

 • Poprawka aktualizacji listy reposndentów po aktualizacji ankiety

STRONY Z TREŚCIĄ

Improvement

 • Możliwość wyświetlenia linku do strony w formularzu logowania z wybraniem wariantu prezentacji strony (popup lub nowa zakładka)

INTERFEJS

Improvement

 • Poprawki leksykalne w wersji angielskiej
 • Odświeżenie elementów nawigacyjnych
 • Prezentacja urodzin pracowników na kalendarzu

 

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link