Case study Release tomHRM System HR Usprawnienia tomHRM Wiedza HR Wskaźniki HR

Product update 2018-11-09

Kolejna lista usprawnień i nowych funkcji w tomHRM.

Urlopy

  • Uprościliśmy widoki listy “Moje wnioski”: przejrzystsza lista, wykresy statystyk.
  • W kalendarzu nieobecności można przełączyć się na widok nieobecności pracownika z całego roku.

Timesheet

  • W “Mój Timesheet” dodaliśmy widok w formie tabelki tygodniowej z podsumowaniem wpisów czasu pracy.

Zadania

  • Przy dodawaniu nowego zadania data realizacji ustawiona jest domyślnie na dzień do przodu.

Integracje

  • Możliwość logowania z wykorzystaniem zewnętrznego oAuth.