System rekrutacyjny ATS

Każdy krok rekrutacji staje się łatwiejszy i zgodny z RODO

Pozyskuj kandydatów. Wybieraj talenty. Zatrudniaj najlepszych.

Wybrani klienci

Podstawowe funkcje systemu ATS

Uruchom stronę kariera. Odbieraj zgłoszenia kandydatów z formularza aplikacyjnego.
Zadbaj o Employer branding.

 

 • Własne logo, kolorystyka, opis firmy
 • Przejrzysty opis oferty
 • Konfigurowalna wyszukiwarka ofert
 • Formularze aplikacyjne z opcją dodawania własnych pytań
 • Obsługa zgód RODO
 • Mobile friendly
 • Integracja z własną stroną firmową za pomocą API

Career Page ATS

Dopasuj etapy rekrutacji do własnych potrzeb.
Zarządzaj kandydatami w jednym miejscu.

 

 • Szybkie wyszukiwanie i filtrowanie kandydatów
  z obsługą operatorów logicznych
 • Udostępnianie kandydatów do menadżerów
 • Przenoszenie do kolejnych etapów
 • Planowanie spotkań i rozmów telefonicznych
 • Kalendarz rekrutacji i indywidualny
 • Powiadomienia email oraz SMS
 • Integracja z kalendarzem Google lub Outlook
 • Notati i zadania przypisywane do kandydata
 • Oceny, rekomendacje oraz ewaluacja kompetencji
 • Przenoszenie do innych rekrutacji
 • Masowe akcje ułatwiające zarządzanie
 • Obsługa klauzul RODO

Zarządzanie kandydatami w ATS

Planuj spotkania i rozmowy z kandydatami.
Prosto i szybko dodawaj zadania do zespołu.
Korzystaj z przejrzystego kalendarza pracy.

 

 • Planowanie spotkań i rozmów z kandydatami
 • Wysyłanie spersonalizowanym zaproszeń email
 • Baza szablonów email
 • Zarządzanie zadaniami w projekcie rekrutacyjnym
 • Przypisywanie zadań do innych osób
 • Estymacja czasu potrzebnego na realizację planów
 • Integracja z kalendarzem Google, Outlook

Żyj w zgodzie z RODO. Włącz zbieranie zgód.
O resztę zadba system ATS.

 

 • Obsługa 2 typów zgód: na rekrutację i na przyszłe rekrutacje
 • Sygnalizowanie wygasłych zgód kandydatów
 • Możliwość ustawienia własnego okresu ważności zgody
 • Rejestracja czasu wyrażenia i cofnięcia zgody
 • Możliwość włączenia automatycznego usuwania kandydatów z systemu
 • Szablony zgód
 • Realizacja wszystkich wymogów RODO

System ATS - obsługa RODO

Czytaj więcej o zgodności tomHRM z RODO

Zapoznaj się z poziomem bezpieczeństwa danych

Raporty i statystyki dostarczają potężny zestaw informacji do efektywnego działania, zmniejszenia kosztów. Śledz najważniejsze KPI rekrutacji.

 

 • Raport o efektywności zródeł pozyskania kandydatów
 • Średni czas rekrutacji oraz efektywność rekrutacji
 • Poznaj najczęstsze powody odrzucenia. Poznaj przyczynę.
 • Lejek etapów rekrutacji z podziałem na działy, stanowiska, rekruterów

CRM ATS to idealne rozwiązanie dla agencji rekrutacyjnej. Buduj bazę klientów i historię współpracy w jednym narzędziu.

 

 • Zarządzanie bazą klientów
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Lista osób kontaktowych
 • Przypisywanie projektów rekrutacyjnych do klienta
 • Zadania i notatki

Zautomatyzuj pracę i wymianę danych.

 

 • Połącz tomHRM ATS z kalendarzem Google lub Outlook
 • Publikuj automatycznie oferty pracy na swojej stronie firmowej
 • Udostępniaj oferty na portalach społecznościowych
 • Wykorzystuj linki referencyjne
 • Integruj się z dowolnym systemem. Wykorzystaj API

Przetestuj system rekrutacyjny ATS

Załóż konto testowe

Usprawnij codzienną pracę
na każdym etapie kontaktu z kandydatem

tomHRM ATS pozwala na automatyzację procesu rekrutacji
i efektywniejszą komunikację z kandydatem.

 

Zarządzanie kandydatami w ATS

Spełniamy wymagania RODO

Bezpieczeństwo i prywatność jest dla nas na pierwszym miejscu.
ATS tomHRM jest dostosowany do wymogów i europejskich standardów w zakresie RODO.

Pozyskiwanie kandydatów

Strona kariery

Uruchom własną stronę kariery z ofertami pracy i opisem firmy. Udostępnij formularz aplikacyjny i zbieraj zgłoszenia.

Facebook, Linkedin, Twitter

Udostępniaj ofertę pracy jednym kliknięciem na portalach społecznościowych.

Dodatkowe pola z pytaniami

W każdym formularzu możesz dodawać dowolne dodatkowe pola. Twórz pytania aby lepiej wyselekcjonować kandydatów.

Źródła pozyskania

Wiele zródeł pozyskania kandydatów. Statystyki najefektywniejszych. Raporty.

Google for jobs

Wszystkie oferty pracy indeksowane przez wyszukiwarkę Google.

Talent pools

Twórz talent pools i zarządzaj kandydami w dowolny sposób.

Profile kandydatów

Przeglądaj profile kandydatów, historię rekrutacji, dokumenty, notatki i oceny.

Tagowanie kandydatów

Taguj kandydata dowolnymi hasłami. Filtruj i przeglądaj.

Parsowanie CV

System automatycznie odczytuje dane kandydata z pliku.

Rekrutacja do różnych oddziałów

Uruchamiaj jedną rekrutację i przypisz ją do wielu oddziałów lub oznacz jako pracę zdalną.

Obsługa zgód RODO

Dowolen zgody w formularzu aplikacyjnym. Monity o wygasających zgodach. Opcja automatycznego usuwania kandydatów z nieważną zgodą.

Chrome Extension Linkedin

Już niedługo - Q4 2019

Analiza talentów

Własne etapy rekrutacji

Dla każdej rekrutacji ustaw własne etapy rekrutacji: nazwę, kolor i kolejność.

Udostępnianie kandydatów

Udostępniaj kandydatów do menadżerów do oceny. Ustawiaj ważność i zakres udostępnienia.

Planowanie spotkań i rozmów

Kalendarz spotkań, rozmów i zadań. Dopasowywanie wolnych terminów. Integracja z kalendarzem Google i Outlook.

Kalendarz rekrutera

Kalendarz zespołu i indywidualny rekrutara. Integracja z Google Calendar oraz Office365.

Wyszukiwarka & filtry

Rozbudowane filtry pozwalają na uzyskanie dowolnej listy kandydatów. Obsługa operatorów OR AND i innych.

Oceny, rekomendacje

Oceny, rekomendacje, notatki z rozmów, kompetencje kandydata.

Notatki i zadania

Dziel się notatkami z innymi rekruterami. Twórz listę zadań do wykonania.

Powiadomienia email oraz SMS

Usprawniaj komunikację. Wysyłaj maile i SMS z zaproszeniem. Korzystaj z funkcji automatycznych powiadomień.

Praca zespołowa

Przydzielaj wielu rekruterów do rekrutacji. Dziel się notatkami i zadaniami.

Szablony email

Korzystaj z personalizowanych szablonów email w powiadomieniach i mailingach do kandydatów.

Masowe operacje

Udostępnij wielu kandydatów za jednym kliknięciem, przenoś do kolejnego etapu. Usprawniaj sobie pracę.

Historia aktywności

Przeglądaj historię aktywności na kandydacie. Od notatek, zadań, po zmianę statusu i dostęp do CV.

Analiza i raporty

Żródła pozyskania

Przeglądaj najbardziej efektywne żródła pozyskiwania kandydatów

Czas zatrudnienia

Monitoruj jak długo zajmuje zatrudnienie kandydatów.

Lejek zatrudnienia

Analizuj sytuację w projektach rekrutacyjnych.

Powody odrzucenia

Sprawdzaj jakie są najczęstsze powody odrzucenia kandydata i analizuj przyczyny.

Zatrudnienie i onboarding

Prrofil pracownika

Rozlicz projekt i utwórz profil pracownika jednym kliknięciem.

Onboarding

Rozpocznij onboarding pracownika w firmie, jednym kliknięciem.

Funkcje podstawowe tomHRM

Dokumenty i notatki

Przechowywanie różnych dokumentów i notatek w profilu pracownika.

Struktura organizacyjna

Korzystaj z ATS również jako bazy swoich pracowników. Struktura działów, stanowisk i oddziałów.

Użytkownicy i pracownicy

Nadawaj uprawnienia do systemu dla każdego pracownika. Logowanie za pomocą LDAP, Google Auth.

Role i uprawnienia

Nadawaj uprawnienia rekruterom i menadżerom

Dopasowanie wizualne

Firmowe logo, kolor menu, format daty, strefa czasowa. Dwie wersje językowe.

API

Połącz z własną stroną firmową lub dowolnym systemem.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

Funkcje RODO

Spełnia wymogi RODO.

Spotkania 1 na 1

Efektywnie organizuj cykliczne rozmowy oceniające

Ankiety i testy dla pracowników

Twórz w prosty sposób ankiety i testy. Mierz zadowolenie kandydatów, pracowników.
Użyj jako ankiet przed i poszkoleniowych.

Onboarding

Usprawniaj komunikację i proces wprowadzania nowych pracowników do firmy.

Szukasz innych narzędzi?

Zobacz wszystkie