System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Współczynnik bradforda

Współczynnik Bradforda  został opracowany w latach 80.tych służący do pomiaru krótkich nieobecności w pracy (tzw. absenteizm). W założeniu jego pomiaru, krótkie oraz nieplanowane z wyprzedzeniem nieobecności są bardziej destrukcyjne dla biznesu niż dłuższe przerwy w pracy, które pracownik zaplanował.

Współczynnik Bradforda oblicza się według wzoru

B = S × S × D

gdzie:

B to czynnik Bradforda,
S to całkowita liczba dni kiedy pracownik był na urlopie w ciągu danego okresu czasu,
D to całkowita liczba dni wolnych, jaką pracownik wykorzystał w danym czasie.

 

Mówiąc o współczynniku Bradforda należy też zwracać uwagę na koszty absencji związane z między innymi:

  • Spadek efektywności pracy
  • Koszty dodatkowego czasu pracy przełożonego
  • Wypłata wynagrodzenia chorobowego
  • Koszty dodatkowego czasu pracy przełożonego

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link