Wśród pracowników, którzy ustalają wraz z przełożonym cele zawodowe zaangażowanych jest 69%.
Wśród tych, którzy tego nie robią – tylko 8%”

ZARZĄDZANIE CELAMI PRACOWNIKÓW

Kluczowe funkcje

Zarządzanie celami

Definiuj cele. Przypisuj je do pracowników, działów lub całej organizacji

Śledź na bieżąco postęp

Monitoruj, akceptuj, oceniaj realizację celu. Dodawaj notatki i komentarze

Przypomnienia e-mail

Wysyłaj przeypomnienia do pracowników. Twórz alerty.

Zestawienia celów

Twórz zestawienia realizacji celów dla działów i zespołów.

Sprawdź aplikację tomHRM