Rekrutacja

Onboarding

Szkolenia

Feedback

Ankiety pracownicze

Kompetencje

Oceny 180/360

Cele

Urlopy

Korzystaj z tych modułów, które sam wybierzesz

Klienci

Modułowa aplikacja dla HR,
usprawniająca komunikację i procesy

Aplikacja dla działu HR

Wdrożenie - oprogramowanie HR

Wdrożenie i szkolenie

Zapewniamy szkolenie z administracji
i użytkowania systemu.

Atualizacje - oprogramowanie HR

Aktualizacje

Systematycznie rozwijamy tomHRM,
dlatego zawsze masz najnowszą wersję systemu.

Support - oprogramowanie HR

Support 24/7/365

Średni czas reakcji <2 godz.
dostęp do poradnika online, support email, chat.

Migracja - oprogramowanie HR

Migracja danych

W ramach wdrożenia przenosimy dane
z innego systemu lub arkuszy kalkulacyjnych.

Dopasowanie - oprogramowanie HR

Dopasowanie do potrzeb

Dopasowujemy do indywidualnych potrzeb
i integrujemy z zewnętrznymi systemami.

Bezpieczeństwo - oprogramowanie HR

Bezpieczeństwo

System posiada wiele zabezpieczeń.
Spełnia wymogi GIODO/RODO

„Używamy aplikacji ATS z systemu tomHRM.
Pomógł mi w organizacji pracy i dzięki integracji ze skrzynką
zmniejszył ilość pracy ze zgłoszeniami. Polecam!”
Weronika Sierant
HR Generalist / Redos Group

Aktualności

HR Big data

Korzystaj z tomHRM, aby podejmować lepsze decyzje

System tomHRM gromadzi dane w taki sposób abyś mógł otrzymywać wskaźniki efektywności KPI, które wspierają osiąganie przez firmę celów operacyjnych i strategicznych.

1

akceptacja wniosku urlopowego

43

średni czas rekrutacji

46

średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika w dużej firmie

91

zatrudnionych kandydatów zostaje w firmie, która posiada proces onboardingu

Wyślij zapytanie lub poproś o dostęp do demo