Zarządzanie szkoleniami

Planuj, realizuj i oceniaj jakość szkoleń. Automatyzuj komunikację z pracownikami.

Urlopy
i nieobecności

Prosta akceptacja wniosków i kalendarz nieobecności.

Rekrutacja
System ATS

Zautomatyzuj rekrutację, usprawnij komunikację z kandydatami.

Profile
kompetecyjne

Twórz profile kompetencyjne i analizuj luki.

Oceny
180/360

Organizuj badania ocen 180/360. Wybieraj dowolną grupę pracowników i zbieraj wyniki.

Onboarding

Wprowadzenie pracownika do firmy nie było tak proste jak teraz.

Elastyczny system dla działu HR do zarządzania pracownikami

tomHRM usprawnia codzienną pracę i przenosi komunikację wewnętrzną na wyższy poziom.

Zarządzaj działem HR przy użyciu jednej aplikacji.
Korzystasz
z tych modułów, które sam wybierasz.

Przykłady rozwiązań

  • System do zarządzania szkoleniami i kompetencjami
  • Prowadzenie ocen 180/360
  • Zarządzanie rekrutacją i onboarding
  • Obieg wniosków urlopowych
  • Timesheet i grafiki pracy
  • Zarządzanie celami pracowników
  • Portal pracowniczy
  • Intranet
Aplikacja dla działu HR

Wypróbuj demo tomHRM

1 MIESIĄC BEZPŁATNYCH TESTÓW

System HR dla całej organizacji

Wdrożenie - oprogramowanie HR

Wdrożenie i szkolenie

Zapewniamy szkolenie z administracji
i użytkowania systemu.

Atualizacje - oprogramowanie HR

Aktualizacje

Systematycznie rozwijamy tomHRM,
dlatego zawsze masz najnowszą wersję systemu.

Support - oprogramowanie HR

Support 24/7/365

Średni czas reakcji <1 godz.
Pełny dostęp do działu pomocy online,
instrukcji i poradnika online.

Migracja - oprogramowanie HR

Migracja danych

W ramach wdrożenia przenosimy dane
z innego systemu lub arkuszy kalkulacyjnych.

Dopasowanie - oprogramowanie HR

Dopasowanie do potrzeb

Dopasowujemy do indywidualnych potrzeb
i integrujemy z zewnętrznymi systemami.

Bezpieczeństwo - oprogramowanie HR

Bezpieczeństwo

System posiada wiele zabezpieczeń.
Spełnia wymogi GIODO.

HR Big data

Korzystaj z tomHRM, aby podejmować lepsze decyzje

System tomHRM gromadzi dane w taki sposób abyś mógł otrzymywać wskaźniki efektywności KPI, które wspierają osiągane przez firmę celów operacyjnych i strategicznych.

1

akceptacja wniosku urlopowego

43

średni czas rekrutacji

46

średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika w dużej firmie

91

zatrudnionych kandydatów zostaje w firmie, która posiada proces onboardingu

Aktualności

Wypróbuj demo tomHRM

Przekonaj się, że to rozwiązanie jest idealne dla Ciebie.
Usprawnij procesy HR i komunikację pracowników

1 MIESIĄC BEZPŁATNYCH TESTÓW