System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Deloitte Global Human Capital Trends – 10 kluczowych trendów w HR na 2017

2017 Deloitte Global Human Capital Trends

Deloitte opublikował piątą edycję raportu Global Human Capital Trends 2017. Został on przygotowany pod hasłem “Rewriting the rules for the digital age” i zawiera 10 kluczowych trendów HR, m.in. zmian struktur organizacyjnych, systemów zarządzania talentami i strategii kadrowych, tak aby dotrzymać tempa rozwoju technologii.

Badaniem objętych zostało 10 tys. zarządzających działami HR i prezesów firm ze 140 krajów.

10 kluczowych trendów HR

Organizacje przyszłości

Szybko uczące się organizacje i dostosowujące się swój ekosystem do nowych sposobów zarządzania i pracy zespołów. Ewolucja struktur organizacyjnych, odejście od starych paradygmatów, m.in. od struktury hierarchicznej, poprzez edge do team-centric.

Kariera i rozwój

Szybki i elastyczny rozwój pracowników. Odejście od klasycznych systemów LMS. Ofertowanie mikro-szkoleń dopasowanych do potrzeb chwili za pomocą nowego, prostszego oprogramowania HR, oferującego szkolenia w sposób ciągły.

Pozyskiwanie talentów

Na drugim i trzecim miejscu wśród najważniejszych priorytetów w świecie HR znalazły się: kariera i kształcenie oraz pozyskiwanie talentów. Rekrutacja i kształcenie odpowiedniego personelu są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Choć z badania wynika, że technologie kognitywne pomagają szefom firm w pozyskiwaniu talentów, to zaledwie 22 proc. badanych uznało, że ich firmy świetnie sobie radzą z budowaniem zróżnicowanego doświadczenia pracownika.

Doświadczenie pracowników

Zarządzanie rozwojem

Zarządzanie rozwojem pracowników stanie się strategicznym elementem biznesu.

Przywództwo

Przywództwo, niezmiennie od kilku lat, znajduje się w czołówce listy najważniejszych trendów w HR. W tym roku wskazało na nie 78 proc. respondentów. Z badania Deloitte wynika, że w procesie odchodzenia od starych systemów i hierarchii pracodawcy powinni wdrożyć rozwiązania umożliwiające stały rozwój i kształcenie przywódców, którzy pewnie poruszają się w świecie technologii cyfrowych.

Cyfrowy HR

W miarę rozwoju technologii, szefowie firm i działów HR powinni rozważyć zastosowanie platform HR, które mogą pomóc zaspokoić potrzeby kadrowe. Tak aby dział HR mógł skoncentrować się w pierwszej kolejności na pracownikach oraz pracy.

Analiza pracowników

„Umiejętność wykorzystania danych o swoich pracownikach po to, żeby lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz potrzeby firmy ma dziś coraz większe znaczenie i pozwala obniżyć koszty organizacji poprzez podniesienie efektywności zasobów ludzkich. W świecie dużych ilości danych, zrozumienie informacji i zależności zapisanych w systemach przedsiębiorstwa sceduje się na rozwiązania technologiczne wyposażone w inteligencję kognitywną” – mówi Rafał Milewski, Dyrektor w zespole Analytics & Information Management Deloitte.

Tendencja ta zwraca uwagę na znaczenie analityki kadrowej, która umożliwia firmom pogłębioną analizę możliwości pracowników. Mało kto jednak wykorzystuje te możliwości.

(dopisek) Przyszłością mogą być systemy HR, które gromadzą odpowiednie dane, nie tylko dane osobowe, historię nieobecności lub listy odbytych szkoleń, ale również aktywności w systemie, analizują kontakty pomiędzy pracownikami, wypowiedzi w Intranecie czy też używają inteligentnych algorytmów wspomagających decyzje i przewidujące wydarzenia w przyszłości, np. zwolnienie się pracownika.

Różnorodność i integracja

Obecnie personel firmy to nie tylko pracownicy etatowi, ale również przedstawiciele wolnych zawodów, pracownicy sezonowi, na zlecenie czy osoby „zatrudnione w tłumie” (z ang. crowd employment). Jako nowy rodzaj personelu pracodawcy powinni postrzegać również roboty, narzędzia kognitywne i systemy sztucznej inteligencji. W tym roku 41 proc. respondentów potwierdziło pełne wdrożenie lub znaczący postęp we wdrażaniu technologii kognitywnych i sztucznej inteligencji w swoich firmach. Jednak zaledwie 17 proc. członków zarządu jest gotowych do zarządzania personelem złożonym z ludzi, robotów i sztucznej inteligencji.

Przyszłość pracy

Automatyzacja. Inteligentne systemy kognitywne. Eksperymenty z narzedziami. Zmiana myślenia o roli pracownika w firmie w kontekście pracy.

 

Pełny raport do pobrania:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/hc-2017-global-human-capital-trends-gx.pdf

O raporcie:
Badanie przeprowadzone w roku 2017 to największe z dotychczasowych, o najszerszym zasięgu. Objęło 10400 szefów firm i działów HR ze 140 krajów, z tego 22 proc. respondentów z dużych firm (zatrudniających ponad 10 tys. pracowników), 29 proc. z firm średnich (od 1 do 10 tys. pracowników) i 49 proc. z firm małych (poniżej 1 tys. pracowników). Respondenci z Ameryki Płn. i Płd. stanowili 31 proc. ogółu badanych; 51 proc. pochodziło z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zaś 18 proc. – z regionu Azji i Pacyfiku. Badanie obejmowało szeroki przekrój branż: usługi finansowe, dobra konsumpcyjne, technologię, media i telekomunikację oraz produkcję. Specjaliści HR stanowili 63 proc. badanych, zaś pozostałe 37 proc. to inni członkowie kadry kierowniczej. 30 proc. respondentów (ponad 3100 osób) to członkowie naczelnego kierownictwa.

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link