System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Rozliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego

Rozliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosi:
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
Przejście z 20 na 26 dni urlopu

Jeżeli pracownik osiągnie wyższy staż pracy przed wykorzystanie dotychczas przysługującego mu urlopu (20 dni) to z dniem osiągnięcia 10-letniego stażu pracy będzie miał prawo do 26 dni urlopu. Jeśli do tego dnia wykorzysta przysługujący mu dotychczas wymiar urlopu (20 dni) nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni (zgodnie z art. 158 Kodeksu pracy).

Elektroniczne wnioski urlopowe i delegacje

Usprawniaj obieg wniosków i rozliczenie

Poznaj szczegóły

 

Wymiar urlopu proporcjonalny do wymiaru etatu

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, biorąc za podstawę odpowiednio 20 lub 26 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu pracy).  Kodeks nie reguluje jano sytuacji, gdy wymiar etatu pracownika zmienia się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Praktycznym rozwiązaniem jest przyjęcie, że ustala się wymiar urlopu według wymiaru etatu obowiązującego w pierwszym dniu danego miesiąca. Można też przyjąć, że wymiar urlopu ustala się według wymiaru etatu, który obowiązywał przez większą część miesiąca lub wyższy wymiar zatrudnienia.

Wszystkim pracownikom, bez względu na wymiar czasu pracy, przysługuje w ciągu roku 4 dni urlopu na żądanie. tomHRM pozwala na rozliczenie urlopu na żądanie i wypoczynkowego w sposób zgodny z polskim prawem. W ramach tomHRM można zdefiniować dowolny typ urlop i ustawić politykę obsługi takiego wniosku, oraz ustalić ścieżkę akceptacji dla każdego z nich.

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link