Słownik HR

Ocena 360 stopni

System ocen pracowniczych obejmuje kilka różnych modeli ich przeprowadzania, Jednym z nich jest ocena 360 stopni.

Model 360 stopni w ocenie pracowniczej – na czym polega?

Zasadę działania modelu 360 stopni (inaczej: metody 360 stopni), najlepiej obrazuje pochodzenie jego nazwy. Nawiązuje ona do pełnego okręgu, czyli otrzymywania informacji zwrotnej od całego swojego otoczenia. I nie chodzi tutaj o atakowanie zatrudnionych subiektywnymi opiniami każdego menedżera, starszych stażem współpracowników czy trenerów wewnętrznych. W metodzie 360 stopni funkcjonuje „zbiorowa” ocena pracownika wydawana na podstawie informacji zbieranych od różnych osób. Dzięki temu staje się maksymalnie obiektywna.

Proces oceniania zatrudnionych może angażować zaledwie kilka osób, a może nawet kilkadziesiąt czy kilkaset. Do grupy respondentów zalicza się bowiem często nie tylko bezpośredniego przełożonego, menedżera wyższego szczebla czy trenera, ale również takie osoby, jak:

  • współpracownicy z zespołu,
  • współpracownicy z innych działów,
  • klienci,
  • tzw. „tajemniczy klienci”,
  • czy nawet sam pracownik.

Jak zbiera się dane do oceny w modelu 360 stopni?

Model 360 stopni daje ogromne możliwości pod względem doboru metod zbierania opinii na temat pracy, zaangażowania czy postawy zatrudnionych. Właśnie dzięki temu może angażować również osoby z zewnątrz, które w jakimś stopniu mają kontakt z pracownikiem – jak klienci. Do najpopularniejszych metod pozyskiwania informacji w modelu 360 stopni należą:

Anonimowe ankiety oceniające kompetencje pracowników

Mogą być udostępniane w formie kwestionariusza do uzupełnienia online, a także pytań zadawanych telefonicznie.

Ocena zadowolenia z obsługi klienta

Ciekawym przykładem jest system zbierania danych nt. zadowolenia kupujących z obsługi przez kasjera w sieci sklepów Biedronka. Pod koniec zakupów mogą kliknąć uśmiechniętą albo smutną buźkę na tablecie zamontowanym przy kasie.

Rejestrowanie i odsłuchiwanie rozmów w contact center

Trenerzy na bieżąco odsłuchują rozmowy telefoniczne pracowników z klientami oraz odczytują chaty i wypełniają przy tym kwestionariusze oceniające pracę.

Ocena pisemna

W której przełożeni wymieniają się swoimi opiniami na temat pracy lub zaangażowania danej osoby, np. przy konkretnym projekcie czy podczas szkolenia.

Jakie korzyści daje system oceniania pracowników metodą 360 stopni?

Model 360 stopni w systemie oceniania pracowników to przede wszystkim doskonałe źródło informacji na temat zatrudnionego od różnych grup osób. Klienci czy współpracownicy mogą odbierać pracownika w zupełnie inny sposób niż bezpośredni przełożony, a także zwracać uwagę na aspekty, które kierownikom wydają się mniej istotne. Dzięki temu nie tylko zyskują niezwykle obiektywny obraz podwładnych, ale również dane na temat tego, co jest ważne dla klientów czy zespołu w pracy firmy.

Informacje, które bezpośredni przełożony pozyskuje na temat pracownika, pozwalają mu sprawnie wychwycić wszystkie elementy do rozwoju oraz skutecznie odkryć talenty. Co więcej, model 360 stopni może być też podstawą do naliczania miesięcznych czy rocznych premii i ustalania podwyżek uznaniowych.

Jak stworzyć ankietę do zbierania informacji o pracowniku?

Najczęściej wykorzystywaną metodą pozyskiwania danych na temat zatrudnionych są ankiety. Bazują one zwykle na pytaniach zamkniętych z kategorii „Jak oceniasz X w skali od 1 do 10?”. Zależnie od sytuacji, mogą również zawierać pytania otwarte umożliwiające wyrażenie swojej opinii na temat tego, co szczególnie podoba się respondentowi w pracy ocenianej osoby i jakie dostrzega w niej elementy do rozwoju.

To chętnie wykorzystywana technika zbierania informacji, ponieważ w ankiecie może brać udział również pracownik, którego dotyczy ocena – a to umożliwia znalezienie rozbieżności między tym, jak on odbiera swoją pracę, a jak robi to otoczenie. Po otrzymaniu ankiet przygotowuje się raport z analizą uzyskanych danych, w tym porównania danych wskazanych przez ocenianego i respondentów, po czym omawia go z pracownikiem.

Cały proces jest zatem czasochłonny, szczególnie że ankietę trzeba na początku stworzyć, wymyślając taki zestaw pytań, który przyniesie rzeczywiście przydatne informacje na temat zatrudnionych. Warto zatem wspomóc się możliwościami systemu tomHRM, a dokładniej narzędziem Ankiety dla pracowników. Można w nim w prosty sposób tworzyć anonimowe lub imienne kwestionariusze online, a następnie sprawnie je udostępniać innym menedżerom oraz współpracownikom ocenianego i sprawnie generować raporty. Moduł daje dostęp do aż 10 rodzajów pytań (np. wielokrotnego wyboru), pozwala zatem stworzyć ankietę idealnie dopasowaną do potrzeb organizacji.

Przetestuj ankiety dla pracowników lub inne moduły od tomHRM za darmo!

Testuj 30 dni za darmo

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link