Słownik HR

Analityk HR

Kim jest? Opis stanowiska, zarobki

Analityk HR to osoba odpowiedzialna za opracowywanie danych dotyczących pracowników oraz procesów kadrowych. Zajmuje się również wyznaczaniem najlepszych praktyk i dawaniem rekomendacji dla firm w zakresie strategii pracowniczej. Zarobki analityka HR mogą wykraczać ponad 7 000 złotych miesięcznie, choć mediana jest dużo mniejsza. Osoby na tym stanowisku powinny cechować się umiejętnościami analitycznymi oraz znajomością technik i narzędzi, które ułatwiają pracę z dużymi ilościami danych.

Kim jest analityk HR?

Analityk HR to osoba odpowiedzialna za gromadzenie oraz analizowanie danych, które mają wpływ na politykę kadrową organizacji. Dotyczą one zarówno kwestii wewnętrznych, takich jak wydajność oraz zadowolenie pracowników, jak i zewnętrznych, do których należeć może wizerunek firmy jako pracodawcy lub sytuacja na rynku pracy, wpływająca na strategię HR przedsiębiorstwa.

O tej dziedzinie Human Resources mówi się głównie w kontekście analityki danych oraz analityki biznesowej. Można powiedzieć, że analityka HR jest ich połączeniem. Osoba piastująca stanowisko specjalisty w tej dziedzinie pozyskuje dane, ocenia je oraz zestawia w kontekście celów biznesowych zakładanych przez organizację. Istotnym zadaniem analityka HR jest zatem przygotowywanie raportów i prezentacji oraz przedstawianie klarownych wytycznych.

Analityka HR może być stosowana do wielu różnych celów, m.in:

 • identyfikowanie potrzeb pracowniczych oraz poziomu zaangażowania zatrudnionych,
 • planowanie strategii rozwoju pracowników na bazie wyrażanych przez nich potrzeb oraz celów biznesowych organizacji,
 • ocenianie efektywności programów rozwoju pracowników,
 • monitorowanie trendów na rynku pracy,
 • badanie wizerunku firmy jako pracodawcy,
 • analizowanie procesów rekrutacyjnych,
 • identyfikowanie problemów i wyzwań związanych z procesami kadrowymi,
 • ocena polityki kadrowej firmy w zestawieniu z zakładanymi celami biznesowymi.

Jakie są obowiązki analityka kadrowego?

O tym, jakie konkretnie zadania postawią przed analitykiem HR przełożeni, zależy od jego doświadczenia oraz stopnia zaawansowania polityki kadrowej w firmie. W mniejszych organizacjach rola takiej osoby może nie różnić się od standardowego specjalisty ds. HR, podczas gdy w olbrzymich przedsiębiorstwach obowiązki będą znacznie bardziej wyspecjalizowane.

Analityk kadrowy w codziennej pracy zajmować może się zatem:

 • opracowywaniem metodologii badań,
 • gromadzeniem danych,
 • analizowaniem statystyk,
 • ustalaniem systemu wynagrodzeń i benefitów,
 • przygotowywaniem raportów i prezentacji,
 • udzielaniem rekomendacji dotyczących rozwoju HR w przedsiębiorstwie.

Wraz z nabywaniem nowych umiejętności, zdobywanym doświadczeniem, poznawaniem specyfiki branży oraz rozwojem polityki kadrowej przedsiębiorstwa analityk HR przechodzi od typowych zadań operacyjnych do wyznaczania kierunków strategicznych. Awans w strukturach organizacji zapewnić może mu decyzyjność, która potrzebna jest do przekuwania wniosków płynących z analiz w działania wpływające bezpośrednio na biznesowe oblicze firmy.

Ile wynoszą zarobki analityka HR w Polsce?

Według danych portalu wynagrodzenia.pl mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowisku analityka HR wynosi w 2022 roku 6000 zł brutto, podczas gdy na zarobki powyżej 7 210 zł może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych analityków pracy. Analogiczne statystyki pochodzące z portalu money.pl mówią o medianie na poziomie 6730 zł brutto oraz zarobkach powyżej 8560 zł dla górnego kwartyla.

Co wpływa na wyższe zarobki na tym stanowisku? Wyróżnić można kilka czynników, które podnoszą szanse na pensję wykraczającą poza ogólnopolską medianę:

 • położenie geograficzne (statystycznie najwięcej zarabia się w województwie mazowieckim, a więc w Warszawie),
 • wiek i wykształcenie (na najlepszą pensję liczyć mogą osoby powyżej 30 roku życia ze stażem pracy większym niż 6 lat),
 • wielkość firmy (największe zarobki w przedsiębiorstwach zatrudniających od 250 do 999 pracowników),
 • branża (przodują tu firmy z zakresu Media/Wydawnictwa/Reklama/PR),
 • płeć (analogiczny do innych branż gender pay gap, premiujący mężczyzn).

Jakie wykształcenie potrzebne jest do wykonywania tego zawodu?

Drogę do zawodu analityka HR otwierają studia takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia czy psychologia. Zazwyczaj do zdobycia pracy na stanowisku młodszego specjalisty wystarcza dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim. W wielu ofertach rekrutacyjnych znacznie większą wagę niż do konkretnych kierunków studiów przykłada się do doświadczenia w obszarze Human Resources.

Umiejętności przydatne w pracy analityka HR

Jak w przypadku wielu innych interdyscyplinarnych zawodów, do których wykonywania potrzebne jest znalezienie balansu między zdolnościami miękkimi a konkretnymi kompetencjami analitycznymi i technicznymi, znacznie lepiej niż o wykształceniu mówić o umiejętnościach. Dla analityków jest to ważniejsze tym bardziej, że często nie mają oni do czynienia z zadaniami typowymi dla “miękkiego HR“, czyli przeprowadzaniem rozmów rekrutacyjnych lub prowadzeniem szkoleń.

W ofertach rekrutacyjnych na stanowisko analityk HR najczęściej wymagana jest:

 • znajomość programów Excel i Power BI,
 • znajomość wskaźników, metod oraz modeli analitycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • znajomość systemów HR,
 • doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych,
 • umiejętność prezentowania wyników analiz.

Zobacz wszystkie aplikacje HR od tomHRM lub przetestuj nasz system za darmo!


Aplikacje HRTestuj aplikację za darmo

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link