Słownik HR

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi – definicja

Zarządzanie zasobami ludzkimi, w skrócie ZZL, to termin określający wszystkie działania organizacji związane z rozwojem, efektywnością pracy oraz pozyskiwaniem osób zatrudnionych, a także ich utrzymaniem w firmie. Dział odpowiedzialny za ten proces nazywany jest popularnie HR – od angielskiego Human Resources oznaczającego właśnie zarządzanie zasobami ludzkimi; o jego pracownikach mówi się również często po prostu „kadrowiec” czy „HR-owiec”. Chcąc w pełni zrozumieć istotę ZZL, warto na początku przyjrzeć się bliżej samemu wyrażeniu: zasoby ludzkie. Czym są?

Co to znaczy „zasoby ludzkie”?

Określenie „zasoby ludzkie” (inaczej: kapitał ludzki) na pierwszy rzut oka może oznaczać po prostu zespół, osoby zatrudnione. W tym kontekście pracownicy byliby zasobami firmy. W rzeczywistości jednak odnosi się do zasobów, którymi dysponują zatrudnieni: ich umiejętności, kompetencji, motywacji, wiedzy czy zdolności. Dział HR zajmuje się zatem zarządzaniem tym, co każda osoba wnosi do firmy – ujmując najbardziej ogólnie, jej możliwości. Głównym zadaniem zarządzania zasobami ludzkimi jest zatem pełne odkrycie oraz maksymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych, w tym wpływanie na jego efektywny rozwój.

Rozumienie „zasobów ludzkich” jako zasobów w postaci ludzi też nie jest jednak do końca błędne – z punktu widzenia zarządzania. HR zajmuje się bowiem nie tylko inwestowaniem w potencjał pracowników, ale także układaniem grafików, wydawaniem dokumentacji czy kierowaniem na badania. Zarządzanie zasobami ludzkimi można zatem podzielić na miękkie i twarde. W tym pierwszym odnosi się do zarządzania kompetencjami zatrudnionych, a w twardym – samymi ludźmi.

Rola zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Prawidłowe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ogromny wpływ na właściwe prosperowanie całej firmy. To od efektywnej pracy HR-owców zależy, czy organizacja będzie bogata w wartościowych pracowników – oczywiście „wartościowych” w znaczeniu odniesienia ich kompetencji do danej branży czy celów firmy. Dział kadrowy dba o pozyskanie jak najlepszych osób do pracy, a zatem dokładną selekcję kandydatów pod względem ich umiejętności czy predyspozycji, a także oczekiwań względem zarobków czy możliwości rozwoju. Ma również za zadanie utrzymać w firmie dobrych pracowników, maksymalnie ograniczając rotację, a tym samym koszty związane ze zmianami kadrowymi. Dba także o dopasowanie osób do właściwych stanowisk oraz rozwój umiejętności pracowników czy pogłębianie ich wiedzy.

W efekcie prawidłowe zarządzanie zasobami ludzkimi ma wyraźny wpływ na poprawę wydajności pracy firmy, a tym samym jej pozycji na rynku. Zadowolony pracownik, który rozwija się i dobrze wykonuje swoją pracę, a także dostaje szybki feedback dotyczący popełnianych błędów czy świetnie wykonanych zadań, zdecydowanie chętniej angażuje się w dążenie do realizacji celów strategicznych organizacji.

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link