System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wskaźniki HR

Jakie wskaźniki możesz monitorować w zarządzaniu szkoleniami

Wskaźniki - zarządzanie szkoleniami pracowników - HR

Moduł Zarządzania Szkoleniami pozwala na monitorowanie następujących wskaźników:

  1. Wskaźnik ilości godzin i dni szkoleniowych
  2. Wykorzystanie budżetu szkoleń per dział i okres
  3. Wykorzystany budżet szkoleń na pracownika
  4. Zajętość trenerów wg dni szkoleniowych w miesiącu/roku
  5. Zajętość sal szkoleniowych