System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Kompetencje miękkie niezbędne w dziale HR. Jakie są najbardziej pożądane?

Kompetencje w HR

Dążąc do objęcia wymarzonego stanowiska w dziale HR lub zwiększenia swojej obecnej efektywności w pracy z ludźmi, warto wziąć na warsztat swoje kompetencje miękkie. Obejmują umiejętności interpersonalne, w dużej mierze są zatem związane z osobowością pracownika – między innymi z komunikatywnością, kreatywnością czy empatią. Ich rozwój jest równie istotny, jak pogłębianie swojej wiedzy merytorycznej czy technicznej, szczególnie wśród osób zarządzających zasobami ludzkimi. Przedstawiamy 7 kompetencji miękkich, które są niezbędne w pracy HR-owca, znacząco wpływają bowiem na sukces całego zespołu.

Kompetencje miękkie HR-owca – dlaczego są tak istotne?

Podstawą obowiązków każdego pracownika działu HR jest oczywiście szeroko pojęta praca z ludźmi. Całymi godzinami szkolą, rekrutują, prowadzą działania onboardingowe i dbają o motywację oraz zadowolenie osób zatrudnionych. Muszą potrafić skutecznie wykryć ich potrzeby, a także określić ich priorytet. Odpowiadają również za rozwiązywanie ewentualnych konfliktów pracowniczych i podtrzymanie właściwej atmosfery w firmie.

Praca w dziale HR opiera się zatem na umiejętnościach interpersonalnych. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku kadrowców mają one większe znaczenie od kompetencji twardych. Zdecydowanie łatwiej jest przecież nauczyć kogoś obsługi firmowego systemu HR czy podstawowych strategii biznesowych niż empatycznego podejścia do drugiego człowieka. Co oczywiście nie oznacza, że nabywanie kompetencji miękkich potrzebnych do pracy w HR jest niemożliwe – przeciwnie, to jeden z najważniejszych elementów rozwoju osobistego. Poszukując zatem zatrudnienia na tym stanowisku, licząc na awans czy chcąc jeszcze bardziej podnieść efektywność zespołu, warto poznać umiejętności interpersonalne, których uzyskanie i rozwijanie niemalże zagwarantuje sukces.

Co istotne, kompetencje miękkie HR-owca wpływają na całą firmę. Jeśli nie będzie umiał rozwiązać konfliktu w zespole, zaangażowanie pracowników szybko spadnie w związku z trudną atmosferą. Bez zdolności do komunikacji nie przekaże im odpowiedniej wiedzy ani nie dowie się, czego oczekują. A to znajduje swoje przełożenie w obniżeniu ich skuteczności, w tym jakości świadczonych usług czy poziomu sprzedaży. Przyjrzyjmy się zatem umiejętnościom interpersonalnym, które powinien mieć i rozwijać każdy pracownik działu HR.

Najważniejsze kompetencje miękkie w HR

Empatia

Empatię można wręcz określić fundamentem wszystkich pozostałych kompetencji miękkich, które odgrywają ogromną rolę w codziennej pracy HR-owca; jest kluczem do ich pozyskania. To zdolność do współodczuwania, stawiania się na miejscu innego człowieka i rozpoznawania jego stanu psychicznego. Empatyczny kadrowiec dużo łatwiej wykryje problemy lub potrzeby pracownika czy zrozumie sedno konfliktu. Spoglądając na daną sytuację z jego perspektywy, będzie umiał dostosować do niego narzędzia motywacyjne czy szkoleniowe, a także zadbać o zdrową, dobrą atmosferę w zespole.

Umiejętności badawcze

Umiejętności badawcze to nic innego jak zdolność uzyskania potrzebnych informacji poprzez zadawanie właściwych pytań, korzystanie z wiarygodnych źródeł danych czy ich analizowanie. W dużej mierze zawierają zatem kompetencje analityczne. W pracy HR-owca umiejętności badawcze przydają się w zasadzie na każdym kroku. Pozwalają na sprawne, skuteczne określenie problemu konkretnego pracownika czy całego zespołu – np. przyczyny konfliktu lub nagłego spadku wydajności. Wpływają również na efektywność prowadzonej rekrutacji, od selekcji otrzymanych CV, po Direct Search. Kadrowcy powinni też pozostawać na bieżąco z nowinkami ze świata HR-u; nowoczesnymi metodami zarządzania, średnim wynagrodzeniem na danych stanowiskach czy poziomem konkurencji rekrutacyjnej.

Transparentna komunikacja

Dobry kadrowiec musi nie tylko umieć nawiązać kontakt z pracownikami, ale przede wszystkim robić to w sposób transparentny. Co to oznacza? Powinien przekazywać informacje w sposób jasny, wiarygodny i zrozumiały. W przypadku komunikatów przeznaczonych dla większego grona osób musi wybrać metodę jego dostarczenia w taki sposób, by dotarł do wszystkich i był łatwo dostępny. Na transparentną komunikację składa się również zdolność dostosowywania przekazu do profilu grupy; np. wieku, poziomu wykształcenia czy narodowości w przypadku różnic językowych.

Praca zespołowa

Umiejętność pracy w grupie w przypadku kadrowca pracującego w wieloosobowym dziale HR to podstawa skutecznej wymiany informacji o podwładnych czy prowadzenia efektywnej rekrutacji. Każdy z członków zespołu powinien brać pod uwagę zdanie innych i angażować się we wspólne zadania czy prosić o pomoc w realizacji tego powierzonego konkretnie jemu, gdy praca grupowa może np. skrócić czas jego realizacji.

Umiejętność pracy w grupie jest jednak ważna nie tylko dla zatrudnionych w firmach, w których jest kilku kadrowców. Powinien posiadać ją również „pojedynczy” HR-owiec. We współczesnym zarządzaniu bardzo istotne jest bowiem również to, by osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych dostrzegały w pracownikach niższego szczebla nie tylko podwładnych, ale też współpracowników. Myślały o nich nie jako o „podległym zespole”, a „ich zespole”. Takie podejście pozytywnie wpływa na atmosferę w firmie i pomaga budować zdrowe relacje na linii pracownik-przełożony. Co więcej, HR-owiec potrafiący współpracować z podwładnymi będzie lepiej i skuteczniej zarządzał projektami, określał cele czy dobierał właściwe osoby do danych zadań, a także łatwiej wykrywał ich potrzeby oraz problemy.

Inkluzywność

Kolejną z kompetencji miękkich, które powinien mieć każdy HR-owiec, jest umiejętność akceptowania oraz doceniania różnorodności. Wiele mówi się w ostatnich latach o przywództwie włączającym, którego podstawą jest inkluzywność. Tworzy ono kulturę organizacyjną, w której każda osoba czuje się równie zauważona, wysłuchana, ważna i mająca realne szanse rozwoju. Obejmuje między innymi zrozumienie innych kultur oraz przekonań i ich poszanowanie, a także uważność na stereotypy czy uprzedzenia – zarówno we własnej komunikacji, jak i podwładnych. Inkluzywność jest także istotna w procesie rekrutacji, który absolutnie nie powinien przebiegać w sposób wykluczający czy dopuszczać uprzedzeń.

Umiejętności negocjacyjne

Umiejętności negocjacyjne, zaraz obok empatii, będą kluczem do rozwiązywania przez kadrowca konfliktów pracowniczych. Pozwolą mu znaleźć rozwiązanie sytuacji, które zadowoli obie strony i ułatwi im dojście do porozumienia oraz ustalenie wspólnych warunków. Zdolność do prowadzenia negocjacji sprawdza się również w trakcie rozmów kwalifikacyjnych oraz indywidualnych z zatrudnionymi. Niejednokrotnie kadrowiec dyskutuje bowiem z kandydatami i pracownikami o wysokości wynagrodzenia, systemie premiowym, przysługujących świadczeniach czy zakresie obowiązków.

Responsywność

Osoba responsywna potrafi prowadzić rozmowę w sposób dopasowany do potrzeb odbiorcy. W odpowiedni sposób dobiera słowa, ton głosu czy gestykulację do sytuacji, a także profilu rozmówcy – jego wieku, poziomu wykształcenia, osobowości czy zainteresowań. Responsywny kadrowiec jest zatem aktywnym słuchaczem, skutecznym obserwatorem i dobrym rozmówcą. Wie, kiedy powinien rozładować atmosferę żartem, a kiedy należy zachować całkowitą powagę. Wykazuje się szacunkiem do pracownika, empatią oraz inkluzywnością. Rozumie, jaka odpowiedź może zadowolić drugą osobę, tym samym potrafi wyciągać wnioski z otrzymywanych sygnałów oraz komunikatów, a także poważnie i z zainteresowaniem podchodzi do jej problemów.

Pracownik działu HR przyszłości – 5 ważnych kompetencji

Rozwijasz dział HR w firmie?
Przetestuj system HR od tomHRM


Zobacz nasze modułyTestuj za darmo

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link