System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Usprawnienia tomHRM

Obieg wniosków pracowniczych w firmie – nowe narzędzie

Obieg wniosków pracowniczych i firmowych

Moduł Wnioski pracownicze już dostępny w tomHRM!

Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia z zarobkach? Do kogo złożyć podanie o sprzęt firmowy? Gdzie zgłosić zmianę numeru konta bankowego? To codzienne problemy pracowników, które szybko i łatwo rozwiąże moduł Wniosków Pracowniczych w tomHRM.

Podobnych wniosków, zaświadczeń, podań – wymaganych przepisami prawa pracy bądź wewnętrznymi regulaminami przetwarza się w każdej firmie dziesiątki.
A gdyby tak wszystko przenieść do systemu HR online i zadbać o przejrzystość procesu akceptacji?

Obieg wniosków pracowniczych i firmowych

Wnioski dostępne w jednym miejscu

Moduł Wnioski Pracownicze pozwala na stworzenie dowolnej ilości szablonów formularzy.

Każdy pracownik, chcąc złożyć odpowiedni formularz, loguje się na swoje konto, znajduje odpowiedni wniosek, wypełnia go i składa online. Wniosek trafia do pracownika, który został zdefiniowany w ścieżce akceptacji. Pracownik, który złożył wniosek, w każdym momencie ma podgląd na status wniosku oraz wie, jaka jest cała ścieżka jego akceptacji. Posiada też dostęp do archiwum wszystkich złożonych przez siebie wniosków wraz z informacją czy zostały zaakceptowane, odrzucone czy anulowane.

Główne funkcje

 • Tworzenie szablonów formularzy z różnymi typami pól – np. tekst, lista rozwijana, wielowybór, jednokrotny wybór, załącznik, pracownik, data, wartość liczbowa
 • Kategorie wnioskó dla lepszej organizacji pracy,
 • Zarządzanie dostępnością formularzy (poszczególne szablony mogą być dostępne dla wybranych pracowników, działów, stanowisk, menadżerów itd.),
 • Dowolna ilości kroków w ścieżce akceptacji wniosku,
 • Wybór różnych osób akceptujących (przełożony, zarządzający działem, dowolnie wybrana osoba),
 • Jedna lub wiele osób akceptujących wniosek
 • Możliwość włączenia podglądu całego procesu akceptacji na każdym etapie rozpatrywania wniosku dla lepszej transparentności procesu dla pracownika (pracownik może widzieć kto powinien zaakceptować wniosek i kto już go zaakceptował),
 • Automatyczne Powiadomienia mailowe
 • Pobranie wniosku do PDF

 

 

Korzyści

 • Wszystkie wnioski, formularze, podania, druki w jednym miejscu – pracownicy nie muszą pytać, szukać i marnować czasu na szukanie wzorów w internecie,
 • Cała dokumentacja online – bez drukowania, ekologicznie i z łatwym do przeszukania archiwum online dostępnym z każdego miejsca świata i o każdej porze,
 • Szybsze procesowanie wniosków dzięki jasnej ścieżce akceptacji i automatycznym powiadomieniom,
 • Pełna transparentność – pracownik wie, gdzie jest jego wniosek i na jakim etapie jest jego rozpatrywanie.

4000 zł rocznie oszczędności!

Szacujemy, że w firmie zatrudniającej 100 pracowników, wdrożenie modułu Wnioski Firmowe to oszczędność około 50 roboczogodzin rocznie (3 wnioski na pracownika x minimum 10 min poświęcone na wyszukanie, wydrukowanie i złożenie wniosku tradycyjnego). Wdrażając moduł Wnioski Firmowe, możesz w firmie 100 osobowej zaoszczędzić 4000 zł rocznie (50 roboczogodzin x 100 zł koszt pracy – koszt modułu tomHRM dla 100 pracowników).

Jakie wnioski i formularze można stworzyć?
Kilka inspiracji dla HR

 • Druki kadrowe
 • Zaświadczenia o zarobkach,
 • Podanie o zmianę stanowiska pracy,
 • Zgłoszenia i podania związane z benefitami pracowniczymi,
 • Wniosek o podwyżkę,
 • Wniosek o sprzęt firmowy,
 • Zamówienia materiałów biurowych, oprogramowania,
 • Wnioski o rezerwację hotelu / zakup biletów.

 

jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem wniosków pracowniczych załóż konto testowe

 

🔥🔥🔥  Bezpłatny system rekrutacyjny ATS - sprawdź ofertę ➜ 
Click Me

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link