System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Onboarding dla świeżaków

New employee onboarding

Co powinno znaleźć się w programie onboardingu dla osób po raz pierwszy podejmujących pracę?

Dla osoby, która jeszcze nigdy nie pracowała i nie ma żadnych doświadczeń zawodowych (bądź jedynie staże i praktyki), pierwsza praca to ogromne wydarzenie. Pełne stresu i obaw, ale jednocześnie nadziei i ekscytacji związanych z nowym etapem kariery.

Niestety, ani szkoła średnia, ani studia ani nawet staże, nie przygotowują pracowników do pracy od strony kadrowo – księgowej, prawnej oraz tzw. etosu pracy. Młodzi stażem pracownicy nie wiedzą jakie mają prawa, czego może od nich wymagać pracodawca, jak zachować się w niektórych sytuacjach zawodowych.

Wszystkiego muszą nauczyć się już w trakcie pracy, nierzadko popełniając wiele błędów i podejmując sporo nietrafnych decyzji. Może to się odbijać negatywnie na ich produktywności, zadowoleniu z pracy, opinii na temat firmy.

Jakie elementy wiedzy włączyć do onboardingu osób podejmujących pierwszą pracę w życiu?

Aspekty prawne

  • Związane przede wszystkim z prawami i obowiązkami pracownika (w tym zakres odpowiedzialności, zachowanie poufności, konkurencję). Trzeba to wyjaśnić w prosty sposób – wiele osób bez doświadczenia zawodowego nie zdaje sobie sprawy z takich kwestii jak konsekwencje ujawniania tajemnic firmy, wynoszenie poza firmę informacji czy dokumentów czy nawet posługiwanie się nazwą firmy w prywatnych social mediach.
  • Kwestie umowy o pracę (bądź innych form, jeśli mówimy o pracowniku tymczasowym bądź umowie cywilno – prawnej). W szczególności tryb i formy jej rozwiązania i czas rozwiązania umowy (nowi pracownicy bardzo często nie rozumieją trybu rozliczania dwu tygodniowego okresu wypowiedzenia).

Aspekty kadrowe

  • Regulamin pracy (i to w sposób, który pozwoli upewnić się, że pracownik zrozumiał jego zasady i je pamięta. Można sprawdzić to np. ankietą),
  • Kwestie związane z urlopami (w szczególności to, w jaki sposób wnioskować o urlop, jakie są prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, jak działa urlop na żądanie i co dzieje się z urlopem w przypadku odejścia / zwolnienia z pracy),
  • Technikalia pracy (np. wyjaśnienie czasu przysługujących przerw, odzieży roboczej)

Aspekty związane z komunikacją, współpracownikami

  • Dress code,
  • Narzędzia pracy i sposób korzystania z nich,
  • Korzystanie ze wspólnych sprzętów.

Powyższe kwestie dotyczą w zasadzie wszystkich pracowników, ale przy osobach bez doświadczenia zawodowego trzeba położyć na nie szczególny nacisk (ci, którzy już je mają, wiedzą jakich podstawowych błędów nie popełniać).

Wszystkie te elementy warto włączyć w onboarding również wtedy, kiedy do pracy przyjmowana jest osoba po stażu – a takich, po wakacjach, będzie pewnie w Waszych firmach niemało.

Onboarding pracowników

Onboarding pracowników

Efektywnie wdrażaj nowych pracowników w kulture firmy i przekazuj wiedzę.
Usprawnij proces i komunikację.


Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link