„Pracownicy, którzy otrzymują regularny, comiesięczny feedback,
są o 46% bardziej efektywni

ROZMOWY OCENIAJĄCE / 1:1 MEETINGS

Kluczowe funkcje

Planowanie spotkań

Zaplanuj rozmowę oceniającą
i wyślij zaproszenie do pracownika.

Agenda spotkania

Twórz agendę i udostępnij ją pracownikowi.

Zaproszenia e-mail

Wysyłaj zaproszenia do pracowników. Twórz alerty spotkania.

Ocena celów

Oceniaj wykonane cele. Udzielaj informacji zwrotnych.

Notatki i podsumowania

Stwórz podsumowanie ze spotkania i udostępnij pracownikowi.

Raporty i zestawienia

Twórz podsumowanie spotkania.

Historia spotkań

Przechowuj dane historyczne. Analizuj poprzednie spotkania z pracownikami.

Eksport danych

Eksportuj surowe i zbiorcze wyniki do XLS/CSV. Analizuj i przechowuj dane.

Sprawdź aplikację tomHRM