Aplikacja urlopowa
+ kartoteki pracowników

Zarządzaj urlopami i delegacjami dla pracowników na UoP lub B2B.
Wspieraj pracę zdalną
Wypróbuj demo
Bezpłatnie przez 14 dni · Bez zobowiązań
Aplikacja urlopowa

Ponad 50 000 zadowolonych pracowników

Przetestuj bezpłatnie aplikację do urlopów

E-URLOPY

Aplikacja urlopowa

Zautomatyzuj obieg urlopów i delegacji. Usprawnij planowanie urlopów. Zarządzaj innymi nieobecnościami np. wyjście na konferencję, home office.

Aplikacja urlopowa tomHRM usprawni codzienną pracę w całej firmie.
Wypróbuj demo
Planowanie urlopów - aplikacja urlopowa
Różne typy urlopów i nieobecności

Obsługa wniosków dla pracowników na UoP lub B2B. Elastyczna konfiguracja rozliczeń.

Własna polityka nieobecności

Ustaw reguły składania wniosków w firmie. Ustaw widoczność powodów nieobecności.

Własne ścieżki akceptacji

Konfiguruj ścieżki akceptacji w zależności od typu nieobecności i własnych potrzeb.

Obsługa świąt i dni wolnych

Obsługa wszystkich świąt z ponad 70 krajów. Sam ustawiaj własne dni wolne w firmie. Zarządzaj lokalizacją pracowników.

Pulpit dla przełożonego

Pulpit dla przełożonego do zarządzania akceptacjami, podglądem obecności i stanem wykorzystania puli urlopów swojego zespołu.

Firmowy kalendarz nieobecności

Przeglądaj nieobecności całej firmy, działów lub pracowników

Integracja z kalendarzami

Połącz swoje konto z kalendarzem Google lub Office365/Outlook

Import/aktualizacja puli urlopów

Aktualizuj pule dni za pomocą XLS lub automatycznie, poprzez integrację.

Komentarze i historia wniosku

Dodaj komentarze i notatki do wniosku. Przeglądaj historię wniosku.

Załączniki

Dodawaj wymagane dokumenty do wniosków.

Powiadomienia mail

Powiadomienie email wysyłane przy każdej zmianie statusu wniosku.

Raporty i eksport

Raporty dla całej firmy, działów, pracowników z podziałem na wszystkie typy urlopów. Eksport historii wniosków i wykorzystania puli dni.

Bazowe funkcje tomHRM
Kartoteka pracownika

Dokumenty, notatki, rejestr umów i badań/certyfikatów.

Profil pracownika

Profil pracownika z najważniejszymi informacjami o urlopach, kalendarz roczny nieobecności. Podsumowanie limitów dni.

Baza pracowników

Wyszukiwarka pracowników. Raporty. Import/Eksport. Integracja z systemem kadrowym. LDAP. SAML. SSO. Google Auth.

Role i uprawnienia

Definiowanie dowolnych uprawnień dla pracowników do platformy.

Dopasowanie wizualne

Własne logo i nazwę firmy, kolor menu, format daty, strefa czasowa. Dwie wersje językowe.

API

Integracja z systemem kadrowym.

Bezpieczeństwo

Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

RODO

Zapewnia bezpieczeństwo i spełnia wymogi RODO.

Spełniamy wymogi RODO

Bezpieczeństwo i prywatność jest dla nas na pierwszym miejscu.
Aplikacja urlopowa jest dostosowana do wymogów i europejskich standardów w zakresie RODO.