EWIDENCJA CZASU PRACY

Karta ewidencji czasu pracy w Excelu

Pobierz darmowy wzór karty ewidencji czasu w formacie XLS lub skorzystaj z aplikacji do ewidencji czasu pracy online.
Pobierz kartę w ExceluPrzetestuj aplikację online
LUB

Uruchom aplikację do ewidencji czasu pracy

Rejestracja czasu

 • Ręczne dodawanie czasu pracy
 • Stoper dla wybranego projektu i zadania
 • Zarządzanie projektami, zadaniami i klientami
 • Definiowanie stawek kosztów dla projektów
 • Definiowanie budżetu w projekcie

Ewidencja czasu

 • Raportowanie czasu pracy
 • Zarządzanie zespołem
 • Akceptacja wpisów
 • Raportowanie, eksport do pliku
 • Integracja z modułem Urlopy i Delegacje

Lista obecności

 • Lista obecności – clock in/out
 • Rejestracja przerw
 • Możliwość ręcznego uzupełniania
 • Alerty o nieprawidłowościach, np. spóźnieniach, nieobecności
 • Raporty

Testuj za darmo

Elektroniczne Wnioski Urlopowe - Aplikacja urlopowa

Ponad 50 000 zadowolonych pracowników z małych i dużych firm

tomHRM

Odkryj inne aplikacje

Wnioski pracownicze

Automatyzuj i usprawnij obieg dowolnych wniosków w firmie

Ankiety i testy

Platforma online do badania zaangażowania, satysfakcji pracowników i kandydatów.

Urlopy i delegacje

Zarządzaj nieobecnościami pracowników na UoP oraz B2B. Wspieraj pracę zdalną