System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Case study

900 pracowników z elektronicznymi wnioskami urlopowymi

Elektroniczny obieg wniosków urlopowych - system dla działu HR

Eurovia Polska wybrała tomHRM jako rozwiązanie intranetowe usprawniające komunikację wewnętrzną dla ponad 900 pracowników. Głównym elementem są elektroniczne wnioski urlopowe.Pozostałe moduły to m.in.: książka teleadresowa, obsługa wniosków i zamówień, aktualności oraz kalendarz wydarzeń.

Ważnym aspektem wdrożenia jest narzędzie do zarządzania dokumentami oraz elastyczny system praw dostępu do dokumentów i sekcji tematycznych.
Intranet został również zintegrowany z usługą Active Directory, umożliwiającą logowanie za pomocą tych samych danych dostępowych co do sieci firmowej.

Unikalnym elementem intranetu są funkcje społeczności firmowej: zarządzanie własnym profilem, ogłoszenia, galerie zdjęć, tworzenia wpisów na tablicy oraz moduł Współpracownicy, umożliwiający tworzenie kręgu własnych kontaktów w firmie.

Eurovia powstała w 2003 roku i jest spółką Grupy Eurovia, która przynależy do lidera budowlanego Grupy VINCI. Eurovia jest obecna w 17 miastach w Polsce, w których przygotowywane są oferty na realizację inwestycji drogowych i kolejowych.

Przetestuj Intranet dla firm

Usprawnij pracę i komunikację wewnętrzną

Zobacz więcej