Słownik HR

Assesment Center

Assessment center — co to jest?

Assessment center to metoda oceny pracowników lub kandydatów na stanowiska, w której wykorzystuje się różne techniki, takie jak symulacje, zadania grupowe, indywidualne ćwiczenia i testy psychologiczne. Celem assessment center jest dokładne zbadanie umiejętności, zachowań i cech osobowości kandydatów lub pracowników w różnych sytuacjach i warunkach pracy, w celu określenia ich potencjału do wykonywania pracy na danym stanowisku.

W assessment center uczestniczą zazwyczaj grupy kilku kandydatów lub pracowników, a cały proces oceny jest prowadzony przez zespół specjalistów z dziedziny HR, psychologii lub specjalistów w danej branży. Zazwyczaj trwa od jednego do kilku dni, a wyniki oceny są następnie wykorzystywane do podejmowania decyzji związanych z zatrudnieniem, awansem lub szkoleniem pracowników.

Metoda assessment center jest uważana za jedną z najbardziej wiarygodnych metod oceny pracowników i kandydatów, ponieważ pozwala na obserwację ich zachowań w realistycznych sytuacjach, a nie tylko na podstawie ich odpowiedzi w trakcie standardowych testów.

Na czym polega metoda oceny pracowników Assessment Center?

Metoda Assessment Center to jedna z technik oceny pracowników, która polega na obserwacji i ocenie zachowań kandydatów w zróżnicowanych sytuacjach. W Assessment Center zwykle uczestniczy kilku lub więcej kandydatów, którzy są oceniani przez zespół obserwatorów (np. menedżerów HR lub przedstawicieli różnych działów firmy).

Podczas Assessment Center kandydaci są obserwowani przez kilku oceniających, którzy na podstawie swoich obserwacji dokonują oceny poszczególnych kandydatów. Oceny są następnie poddawane analizie i porównaniu, aby wybrać najlepszych kandydatów do dalszego procesu rekrutacyjnego.

W trakcie Assessment Center oceniane są różne kompetencje, takie jak umiejętności analityczne, komunikacyjne, przywódcze, zarządzanie stresem, kreatywność, a także cechy osobowościowe, takie jak asertywność, empatia, uczciwość, inteligencja emocjonalna. Dzięki temu metoda ta pozwala na uzyskanie dokładnego i obiektywnego obrazu kandydatów.

Assessment Center jest coraz częściej stosowane przez firmy, szczególnie w procesach rekrutacyjnych na stanowiska menedżerskie i wysoko wyspecjalizowane, gdzie wymagana jest specyficzna wiedza i umiejętności. Metoda ta pozwala na uniknięcie błędów związanych z subiektywnymi ocenami oraz zwiększa efektywność procesu rekrutacyjnego.

Proces oceny zwykle składa się z kilku etapów, w tym:

 1. Analiza wymagań stanowiska: Pracodawca dokładnie analizuje wymagania związane ze stanowiskiem, na które poszukuje kandydatów. Na tej podstawie przygotowuje scenariusze i zadania, które będą realizowane w trakcie Assessment Center.
 2. Scenariusze i zadania: Kandydaci biorą udział w różnorodnych zadaniach, które mają na celu ocenę ich umiejętności, kompetencji i zachowań. Mogą to być między innymi zadania indywidualne, grupowe, symulacje sytuacji biznesowych, role-play itp.
 3. Obserwacja zachowań: W trakcie Assessment Center obserwatorzy oceniają zachowania kandydatów w różnych sytuacjach, takich jak podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, komunikacja z innymi, radzenie sobie ze stresem itp. Obserwatorzy prowadzą notatki dotyczące ocenianych zachowań, kompetencji i umiejętności.
 4. Analiza wyników: Na podstawie notatek i obserwacji, obserwatorzy dokonują oceny kandydatów i określają ich mocne i słabe strony, umiejętności, kompetencje i potencjał rozwoju.
 5. Opinia końcowa: Na koniec procesu oceny, obserwatorzy opracowują raport lub podsumowanie Assessment Center, w którym przedstawiają swoje opinie i rekomendacje dotyczące wyboru kandydatów do pracy. W raporcie mogą także zawrzeć informacje na temat mocnych i słabych stron poszczególnych kandydatów, aby pomóc w ich rozwoju zawodowym.

Assessment center – jak się przygotować?

Jeśli zostałeś zaproszony do udziału w assessment center, warto się przygotować, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w przygotowaniu:

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat firmy i stanowiska: Przeczytaj dokładnie ogłoszenie o pracę, aby zrozumieć wymagania i oczekiwania pracodawcy. Warto również zapoznać się z informacjami na temat firmy, jej historii, kultury organizacyjnej i wartości.
 2. Przygotuj się do różnych typów zadań: Assessment center zazwyczaj składa się z różnych typów zadań, takich jak symulacje, testy psychologiczne i zadania grupowe. Spróbuj znaleźć informacje na temat rodzaju zadań, które możesz oczekiwać, i spróbuj wykonać je wcześniej, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.
 3. Przypomnij sobie swoje doświadczenia i umiejętności: Przemyśl swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i osiągnięcia oraz umiejętności, które uważasz za swoje mocne strony. Będziesz musiał wykazać się nimi w trakcie assessment center.
 4. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej: Być może będziesz miał okazję porozmawiać z przedstawicielami firmy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Przygotuj się do odpowiedzi na typowe pytania rekrutacyjne i zadaj kilka pytań na temat firmy i stanowiska.
 5. Bądź przygotowany na stres: Assessment center może być stresującym doświadczeniem, dlatego warto się na nie przygotować, aby zmniejszyć swoje emocje i zwiększyć skuteczność swojego działania. Spróbuj technik relaksacyjnych, takich jak medytacja lub głębokie oddychanie, aby złagodzić napięcie.
 6. Bądź sobą: W trakcie assessment center ważne jest, aby być sobą i pokazać swoją autentyczną osobowość. Nie próbuj być kimś innym ani nie udawaj, że masz umiejętności lub doświadczenie, których nie posiadasz.

Pamiętaj, że assessment center jest tylko jednym z etapów rekrutacji lub oceny pracowników. Bądź pewny siebie, ale nie stresuj się zbytnio wynikami.

Assessment Center – przykładowe pytania i odpowiedzi

Oto kilka ogólnych wskazówek, jakie odpowiedzi warto przygotować, aby dobrze wypaść podczas assessment center:

 • Dlaczego chcesz pracować w tej firmie? Odpowiedź na to pytanie powinna wskazywać na twoją znajomość i zainteresowanie firmą oraz stanowiskiem, na które aplikujesz. Możesz odwołać się do wartości, kultury organizacyjnej, sukcesów i wyróżniających się cech firmy.
 • Opowiedz o swoim doświadczeniu zawodowym: Podczas assessment center może Cię poprosić, abyś opowiedział o swoim doświadczeniu zawodowym i konkretnych osiągnięciach. Przygotuj kilka przykładów, które najlepiej pasują do wymagań stanowiska, na które aplikujesz.
 • Jak radzisz sobie w sytuacjach stresowych? Assessment center zazwyczaj zawiera zadania, które są stresujące lub wymagają natychmiastowej reakcji. Odpowiedz, jak radzisz sobie ze stresem, i podaj przykłady sytuacji, w których radziłeś sobie dobrze.
 • Opowiedz o swoich mocnych i słabych stronach: Przygotuj się na pytanie dotyczące twoich mocnych i słabych stron. Warto skupić się na swoich mocnych stronach i przedstawić plan, jak chcesz poprawić swoje słabe strony.
 • Jak radzisz sobie w sytuacjach konfliktowych? Wiele assessment center zawiera zadania grupowe, które wymagają rozwiązywania konfliktów. Odpowiedz, jak radzisz sobie z konfliktami i jakie kroki podejmujesz, aby rozwiązać konflikt w skuteczny sposób.
 • Jakie cele zawodowe chcesz osiągnąć? Odpowiedz na to pytanie, przedstawiając swoje cele zawodowe i plany rozwoju w przyszłości. Warto wskazać, jakie umiejętności lub certyfikaty chcesz zdobyć, aby osiągnąć swoje cele zawodowe.

Pamiętaj, aby odpowiadać szczerym i zwięzłym językiem oraz zachowywać się profesjonalnie w trakcie assessment center. To pomoże Ci w zaprezentowaniu się z jak najlepszej strony.