System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Pre boarding

Pre boarding

Pre boarding (zwany też pre-onboardingiem) dotyczy okresu oczekiwania na rozpoczęcie nowej pracy po przyjęciu oferty pracy przez pracownika. Okres ten jest różny, zależy od polityki firmy.

Preboarding może być:

  • Formalny
  • Nieformalny

Preboarding służy m.in. do:

  • utrzymywania kontaktu z pracownikiem przed pierwszym dniem pracy,
  • nieformalnym wprowadzaniem go do kultury organizacji,
  • zapoznaniem ze szczegółami obowiązków czy też zadań w pierwszych dniach pracy.

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link