System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · System HR

Jak zarządzać celami

czyli OKR w twojej firmie

Od kiedy Intel i Google zaczęły popularyzować metodologię stawiania celów OKR, coraz więcej firm zaczyna dostrzegać jej korzyści. Obecnie z OKR korzystają najwięksi gracze z kręgu technologii, handlu czy mediów. Na liście firm stosujących OKR znajdziemy Amazon, Spotify, Adobe, Deloitte, Dropbox, Facebook, LG, Netflix i wiele innych. Jak system HR może pomóc wdrożyć metodologię OKR do twojej firmy?

Ufam, że management mojej firmy ma właściwą wizję jej rozwoju,

Wierzę, że moja firma będzie osiągać sukcesy

Jestem pewien, że zarząd firmy prowadzi firmę tak, by zwiększyć jej potencjał

Te trzy przekonania, wg. Quantum Workplace 2015 Employee Engagement Trends Report są kluczowe w budowaniu zaangażowania pracowników. Zaufanie i wiara w przyszłość organizacji dla której się pracuje motywuje.  Pracownicy chcą wiedzieć dokąd firma zmierza, jakie są jej cele długoterminowe oraz jak ich własna praca może na nie wpłynąć.

Wydaje ci się że stworzenie transparentnej kultury organizacji opartej na zaufaniu i dającej każdemu pracownikowi możliwość realnego wpływu na budowę firmy to strasznie trudne zadanie? Jest banalnie proste, jeśli wykorzystasz OKR – system ustalania celów i mierzenia poziomu ich wykonania.

Jak działają OKR’y – 7 zasad

 1. OKR, czyli Objectives & Key Results to system polegający na stawianiu określonych, jasnych celów na dany okres czasu (najpopularniejszą jednostką miary jest kwartał).
 2. Każdy z celów (czyli to, co chcemy osiągnąć) ma określone Kluczowe Rezultaty, czyli obiektywny, mierzalny wynik do osiągnięcia (jak to osiągniemy). Wypracowanie Kluczowych Rezultatów daje informacje o poziomie osiągniętego celu.
 3. OKR budowane są kaskadowo. Najpierw ustala się cele dla firmy, później powiązane z nimi cele każdego działu, a w końcu cele poszczególnych pracowników. Dzięki takiej strukturze, każdy pracownik widzi, jak jego cele wpływają na całość firmy.
 4. OKR są publiczne. Każdy pracownik może sprawdzić, jakie są cele innych działów czy poszczególnych członków zespołów. Dzięki temu wszystkich w firmie łączą wspólne cele i każdy wie, jakie priorytety mają inni pracownicy. Taka prezentacja celów pozwala na to, by cała firma mówiła jednym językiem.
 5. Lista OKR najczęściej składa się z 1-5 głównych celów (Objectives). Każdy z nich posiada 1-5 Key Results. Oczywiście każdy Key Results może stać się celem Objective dla osoby bądź grupy odpowiedzialnej za dany Key Results.
 6. Cele i poziom ich wykonania powinien być rewidowany co miesiąc lub tydzień.
 7. W założeniu, OKR powinny  być super ambitne, co oznacza, że wcale nie trzeba wykonać 100%. Zrealizowanie już 70% celu powinno być powodem do zadowolenia! (ale dążyć należy do 100%).

Jak zarządzać OKR’ami?

Najprostsze rozwiązanie to oczywiście arkusz kalkulacyjny, w którym wpisujemy wszystkie cele firmy, zespołu i indywidualnych osób. Minusem tego rozwiązania jest jednak problem z dystrybucją takiego pliku i spore utrudnienie śledzenia zmian i postępów w realizacji celów.

Dlatego lepszym rozwiązaniem jest dedykowany system ułatwiający HR i wszystkim pracownikom podgląd celów i procesu ich wykonywania, a także analizę danych historycznych.

Co umożliwia system do zarządzania celami OKR?

Na poziomie technicznym jest to po prostu łatwe zarządzanie całym procesem:

 • Tworzenie celów dla Firmy, Działu oraz Celów Osobistych,
 • Ustalenie terminu ich realizacji,
 • Rozpisanie do każdego celu Kluczowych Rezultatów,
 • Wyznaczenie osób, które są odpowiedzialne za osiągnięcie określonych Rezultatów
 • Regularny monitoring realizacji poszczególnych celów (odbywa się to poprzez wprowadzanie informacji o statusie każdego z Rezultatów),
 • Komunikację między pracownikami na temat celów, ich realizacji oraz Kluczowych Rezultatów (możliwość dodawania komentarzy, wymiany informacji między pracownikami),
 • Szybką informację na temat statusu poszczególnych celów (procent realizacji zadania),
 • Raporty obrazujące stan realizacji poszczególnych celów oraz wkład pracowników i zespołów w poszczególne Kluczowe Rezultaty.

 

Oczywiście, żadna aplikacja do zarządzania celami nie stworzy sama listy celów. To zarząd, managerowie i wreszcie poszczególni pracownicy, odpowiedzialni są za zbudowanie planu i określenie poszczególnych celów oraz mierzalnych Kluczowych Rezultatów. Można zatem powiedzieć, że aplikacja jedynie wspiera i pomaga w prowadzeniu OKR w firmie.

Zarządzanie celami – system tomHRM

Na poziomie psychologicznym i motywacyjnym, aplikacja ułatwiająca pracę z OKR pozwala na:

 • Angażowanie pracowników w ustalanie własnych Kluczowych Rezultatów,
 • Skupienie się każdego pracownika na tym  co jest najważniejsze z punktu widzenia firmy,
 • Ustalanie priorytetów dla każdego (i działu i pojedynczego pracownika). Dzięki temu ograniczamy ryzyko tego, że czas, energia pracowników oraz koszty są inwestowane w tematy nieistotne,
 • Stały monitoring własnych postępów przez każdego. To pozwala pracownikowi na łatwiejsze ustalanie własnych priorytetów w codziennej pracy,
 • Transparentność firmy – każdy wie co ma robić i może sprawdzić, jak praca jego zespołu (oraz innych osób) wpływa na firmę jako całość.

Chcesz sprawdzić jak to działa w praktyce? Poniżej znajdziesz formularz do zapisu na bezpłatny test demo.

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link