System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · System HR, Wiedza HR

Ankieta pracownicza – o co pytać? [Przykłady]

Ankieta pracownicza

Ankiety pracownicze to najprostszy sposób na dowiedzenie się, co tak naprawdę myślą pracownicy Twojej firmy, a także osoby biorące udział w rekrutacji – na wiele przeróżnych tematów. Zatrudnieni i kandydaci chętnie biorą w nich udział, szczególnie że pracodawcy decydują się zwykle na udostępnianie kwestionariuszy do uzupełnienia całkowicie anonimowo. Mogą zatem szczerze i bezstresowo przedstawić swoje zdanie na temat funkcjonowania organizacji, nastrojów w zespole, jakości szkoleń czy nawet poziomu płac. A jak skonstruować taki kwestionariusz, by uzyskać przydatne informacje? Przedstawiamy przykładowe pytania do ankiety pracowniczej, a także omawiamy rodzaje tych dokumentów i cel ich udostępniania.

Cel ankiety pracowniczej

Każda firma samodzielnie ustala, po co tak właściwie chce przeprowadzać badanie wśród zatrudnionych. Jest jednak jeden ogólny cel ankiety pracowniczej – uzyskanie od pracowników i kandydatów informacji na określony temat związany z funkcjonowaniem firmy. Te mogą dotyczyć relacji między współpracownikami lub zatrudnionymi a ich przełożonymi, poziomu zadowolenia z wynagrodzeń, jakości i przydatności szkoleń wewnętrznych, poziomu rekrutacji, oczekiwań względem dalszego rozwoju przedsiębiorstwa – i tak dalej.

Ankiety pracownicze umożliwiają dodatkowo przeprowadzenie analizy zależności opinii. Pozwalają na sprawdzenie, co myślą przedstawiciele konkretnych działów czy oddziałów firmy. Mogą przynieść takie wnioski, jak np. ogólne zadowolenie z pracy osób zatrudnionych w Warszawie i różnego rodzaju zażalenia zgłaszane przez pracowników z Gdańska. Wówczas można łatwo dojść do tego, że problemy tkwią nie tyle w samej polityce czy kulturze firmy, a konkretnej jednostce albo komórce organizacyjnej – wiadomo, gdzie ich szukać.

Przede wszystkim jednak ankiety pracownicze mają za zadanie pomóc kadrze zarządzającej poprawić poziom zadowolenia zatrudnionych, a także podnieść ich motywację do pracy. Dzięki temu, że są zwykle przeprowadzane anonimowo, pracownicy mogą bez obaw, szczerze powiedzieć, co im „leży na sercu”, a także czego im brakuje w zespole czy polityce i kulturze organizacyjnej firmy. W pewnym stopniu ankiety pracownicze mogą również wskazywać przyczyny rotacji pracowników, np. przy jej nagłym wzroście.

Aplikacja do tworzenia ankiet dla pracowników

Ankiety dla pracowników

Twórz dowolne ankiety i testy.
Wysyłaj zaproszenia do pracowników.
Analizuj wyniki. Badaj zaangażowanie lub wiedzę.

Poznaj szczegóły

Jak przeprowadzić ankietę pracowniczą?

Ankiety pracownicze mogą być przeprowadzane w wersji papierowej albo online. To drugie rozwiązanie cieszy się zdecydowanie większą popularnością. Po pierwsze, daje zatrudnionym dużo silniejsze poczucie anonimowości – nie muszą obawiać się o to, że przy odpowiadaniu na pytania otwarte zostaną rozpoznani po charakterystycznym piśmie. Po drugie, elektroniczna ankieta pracownicza jest dużo szybsza w uzupełnianiu – a także sprawdzaniu oraz analizowaniu wyników. Po trzecie, badanie online można przesłać wszystkim zatrudnionym w całej firmie w zaledwie kilka minut, nawet w przypadku dużych organizacji, takich jak korporacje mające po kilkanaście czy kilkadziesiąt oddziałów.

W skład systemu tomHRM wchodzi między innymi narzędzie Ankiety dla pracowników, które umożliwia sprawne, wygodne projektowanie, tworzenie oraz udostępnianie kwestionariuszy z jednego miejsca. Pozwala również na przeprowadzanie testów wiedzy. Co więcej, uzyskane wyniki można łatwo analizować, bez konieczności ręcznego przeglądania i naliczania odpowiedzi czy dzielenia ich na rodzaje. Wystarczy je wyfiltrować (np. po lokalizacji, typie odpowiedzi czy stanowisku), by szybko uzyskać oczekiwane wnioski.

Menedżerowie mają do dyspozycji aż 10 rodzajów pytań, funkcję przeprowadzania badania anonimowego lub imiennego czy oznaczania progu zdawalności testów, a także gotowe szablony pytań. Zarówno ankiety, jak i testy są w tomHRM nielimitowane oraz mogą zostać wizualnie dostosowane do brandingu firmy. System umożliwia również sprawne raportowanie wyników oraz ich eksportowanie do osobnego pliku czy udostępnianie innym menedżerom.

Rodzaje ankiet pracowniczych – krótka charakterystyka i przykładowe pytania

Wyróżnia się wiele przeróżnych rodzajów ankiet pracowniczych, z których każda ma za zadanie badać nieco inny element życia w organizacji lub działania firmy. Omówimy pokrótce te najpopularniejsze, wskazując również przykładowe pytania do danej ankiety pracowniczej.

Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników to ankieta sprawdzająca poziom zadowolenia pracownika. Może dotyczyć takich zagadnień, jak atmosfera panująca w firmie, zarobki, system premiowy, relacje z przełożonymi, motywacja i zaangażowanie w otrzymywane zadania, satysfakcja z obecnego stanowiska czy poziom poczucia, że jest się potrzebnym w firmie i ma się realny wpływ na jej działanie. Tego typu ankiety pracownicze badają również oczekiwania zatrudnionych względem swojej przyszłości w organizacji lub czynników, które mogą mieć wpływ na wzrost ich zaangażowania oraz motywacji.

Przykładowe pytania do ankiety pracowniczej sprawdzającej satysfakcję zatrudnionych:

 • Oceń w skali 1-5 swoje ogólne zadowolenie z pracy w naszej firmie, gdzie 1 to „całkowicie niezadowolony”, a 5 to „bardzo zadowolony”.
 • Czy poleciłbyś naszą firmę swoim znajomym, gdyby szukali zatrudnienia w tej branży?
 • Co sprawia, że czujesz się dobrze w miejscu pracy?
 • Czy wynagrodzenie, które otrzymujesz, jest dla Ciebie satysfakcjonujące?
 • Czy uważasz, że nasza firma daje duże i realne możliwości rozwoju?

Badanie kultury organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej pozwala ustalić, jak obecne style zarządzania są rozumiane i odbierane przez pracowników. Wskazuje również poziom zadowolenia osób zatrudnionych z poziomu komunikacji wewnętrznej w firmie (np. między różnymi działami), a także ocenić jej skomplikowanie. Co więcej, takie ankiety pracownicze weryfikują, w jakim stopniu pracownicy rozumieją wartości, którymi kieruje się firma oraz – czy i w jakim stopniu się z nimi utożsamiają.
Przykładowe pytania do badania kultury organizacyjnej:

 • Czy Twoim zdaniem zespół, którego jesteś członkiem, można porównać do jednej dużej rodziny?
 • Jak oceniasz poziom komunikacji wewnątrz firmy?
 • Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że praca zespołowa zajmuje bardzo ważne miejsce w naszej organizacji?
 • Czy uważasz, że Twój przełożony w zrozumiały sposób przekazuje Ci zadania?
 • Oceń w skali 1-5 opiekuńczość kierownictwa naszej firmy względem zatrudnionych, gdzie 1 oznacza „niezainteresowani pomocą”, a 5 „bardzo pomocni”.

Badanie candidat experience

Badanie candidat experience ma na celu sprawdzenie, jak z punktu widzenia kandydata do pracy wygląda proces rekrutacyjny. Jest przeprowadzane zarówno wśród osób, które dostały pracę, jak i tych odrzuconych. Ankieta weryfikuje między innymi, ile czasu zajęło danej osobie przejście od momentu wysłania aplikacji aż do otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej ewentualnego zatrudnienia. Pozwala również sprawdzić, czy cały proces był dla kandydata pozytywnym doświadczeniem.

Przykładowe pytania do badania candidat experience:

 • Co Twoim zdaniem powinniśmy poprawić w naszych procesach rekrutacyjnych?
 • Jaki element procesu rekrutacyjnego, w którym brałeś udział, wywarł na Tobie najbardziej pozytywne wrażenie?
 • Oceń w skali od 1 do 5, czy poleciłbyś udział w rekrutacji do naszej firmy swojemu znajomemu. 1 oznacza „zdecydowanie bym nie polecił”, a 5 „zdecydowanie bym polecił”.
 • Jak oceniasz czas trwania procesu rekrutacyjnego?
 • Jak oceniasz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, w której brałeś udział?
 • Sprawdź też: Podziękowanie za udział w rekrutacji. Dlaczego warto to robić?

Badanie exit interview

Badanie exit interwiew jest kwestionariuszem dla pracowników, którzy sami zdecydowali się zakończyć współpracę z firmą. Pozwala ustalić między innymi, co było przyczyną ich odejścia – wiele osób nie decyduje się bowiem na szczere przekazanie tej informacji swojemu przełożonemu w trakcie rozmowy. To również sposób na poznanie opinii danej osoby na temat jej doświadczeń z firmą, w tym poziomu satysfakcji z pracy.

Przykładowe pytania do badania exit interview:

 • Jaka jest główna przyczyna Twojego odejścia?
 • Jak oceniasz swoje relacje z byłym przełożonym?
 • Jaki czynnik mógłby zmienić Twoją decyzję o odejściu z naszej firmy?
 • Co najbardziej podobało Ci się w naszej firmie?
 • Co najbardziej nie podobało Ci się w naszej firmie?

Badanie onboardingowe

Celem badania onboardingowego jest zweryfikowanie, jak nowozatrudniona osoba ocenia swój proces wdrożeniowy – zarówno w przydzielone obowiązki, jak i do zespołu. Pozwala ustalić, które elementy onboardingu wymagają pewnej zmiany, a także, w jakim stopniu osoby za niego odpowiedzialne zaangażowały się w pomoc nowemu pracownikowi.
Przykładowe pytania do badania onboardingowego:

 • Jak oceniasz materiały szkoleniowe, które otrzymałeś w trakcie szkolenia?
 • Czy przed pierwszym dniem swojej pracy zostałeś poinformowany o tym, jaki będzie jego przebieg?
 • Czy Twoje dotychczasowe doświadczenia w nowej pracy były zgodne z oczekiwaniami względem naszej firmy?
 • Czy w okresie wdrożenia miałeś przydzielonego opiekuna, tak zwanego buddiego?
 • Czy w okresie wdrożenia brakowało Ci jakiegoś sprzętu lub materiałów merytorycznych?

Ankiety pracownicze 360 stopni

Arkusze ocen pracowniczych 360 stopni są kluczem do przeprowadzenia oceny pracy konkretnych pracowników metodą 360 stopni. Ich celem jest zebranie informacji na temat danego zatrudnionego od jak największej ilości osób, w tym jego najbliższego zespołu, trenerów czy kolegów i koleżanek z innych, dalszych działów. To metoda na odkrycie cech, talentów czy wad pracowników, których oni sami nie pokazują np. bezpośredniemu przełożonemu, lub ten z jakiejś przyczyny ich nie dostrzegł. Pomaga ustalić między innymi poziom komunikatywności danej osoby, a także jej zaangażowania czy wyrażanego zdania na temat firmy.

Przykładowe pytania do badania 360 stopni:

 • XYZ jest osobą o silnych umiejętnościach przywódczych. PRAWDA/FAŁSZ
 • XYZ chętnie przyjmuje konstruktywną krytykę. PRAWDA/FAŁSZ
 • Jakie są według Ciebie mocne strony tego pracownika?
 • Jakie są według Ciebie słabe strony tego pracownika?
 • Opisz tę osobę, wykorzystując tylko 5 słów.

Badaj zaangażowanie, satysfakcję pracowników i kandydatów z modułem ankiety od tomHRM

PRZETESTUJ NAS ZA DARMO!

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link