Słownik HR

Generacja Baby Boomers

Baby Boomers

Baby Boomers – definicja

Pokolenie baby boomers, generacja BB, boomersi i boomerzy – każde z tych określeń dotyczy konkretnej grupy pokoleniowej, a dokładniej osób urodzonych w latach 1946-1964.

Nazwa baby boomers i wszystkie jej zdrobnienia pochodzą od powojennego wyżu demograficznego, który miał miejsce właśnie w tamtych czasach, a w języku angielskim określono go jako „baby boom”. Ze względu na to, że społeczeństwo w wielu krajach się starzeje, boomersi są obecnie najliczniejszą z generacji. Dotyczy to szczególnie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Polski.

Kim są Baby Boomers?

Baby boomers to aktualnie drugie z najstarszych żyjących pokoleń, zaraz po Cichej Generacji (Silent Generation obejmująca roczniki 1928-1945); choć wielu z nich wciąż pracuje, część przechodzi już na emeryturę lub są na niej od wielu lat.

Są rodzicami przedstawicieli pokolenia X (1965-1983/1961-1979, zależnie od źródła), rodzicami i dziadkami generacji Y (millenialsów, 1980-1994/1997/2004), dziadkami pokolenia Z (zoomerów, 1995-2012/1997-2012) oraz dziadkami i pradziadkami generacji Alfa (2010 wzwyż).

Jak zachowuje się Boomer?

Boomersi to ludzie, którzy do wszystkiego, co osiągnęli w życiu, musieli dojść samodzielnie. Są zatem nauczeni ciężkiej pracy oraz poświęcenia, a ich wizja drogi do sukcesu nie tylko nie obejmuje windy czy autostrad, ale jest wręcz mocno naznaczona wybojami i progami zwalniającymi. To najczęściej z ich ust można dziś usłyszeć powiedzenie „bez pracy nie ma kołaczy”.

Co szczególnie ciekawe w kontekście ich podejścia do pracy, baby boomers to najbogatsze pokolenie w historii USA; do tej generacji należą między innymi tacy znani milionerzy jak Bill Gates czy Steve Jobs. Należy przy tym wspomnieć, że bezpieczeństwo finansowe jest jednym z najważniejszych priorytetów boomersów, na co ogromny wpływ miało dorastanie w trudnych czasach powojennych. Za takie podejście bywają krytykowani przez młodsze pokolenia, dla których dużo ważniejszy jest zrównoważony rozwój; millenialsi i zoomerzy oskarżają boomerów o doprowadzenie do kryzysu klimatycznego.

Kolejna z wartości, którymi kierują się baby boomers, to stabilizacja. Nie wykazują skłonności do podejmowania gwałtownych zmian w swoim życiu, szczególnie w stosunku do millenialsów czy zoomerów. Niezwykle ważne jest dla nich poczucie bezpieczeństwa, gdy zatem byli aktywni zawodowo, charakteryzowali się lojalnością wobec firmy. Jednym z ich największych lęków była wówczas nagła utrata stanowiska, a ci, którzy wciąż pracują, również uskarżają się na obawy o to, że zostaną „zastąpieni” młodszymi pracownikami.

Równie istotna dla boomersów jest tradycja – najczęściej wierzą zatem w klasyczny model rodziny i podział domowych obowiązków, w którym ojciec odpowiada za kwestie finansowe, a matka za opiekę nad domem, dzieckiem oraz małżonkiem. Zazwyczaj są przy tym osobami religijnymi oraz konserwatywnymi, a na wszelkiego rodzaju zmiany obyczajowe patrzą raczej nieprzychylnym okiem.

Pokolenie BB wykazuje również mocną wiarę w autorytety, co w dużej mierze miało związek z ich wczesną młodością. Boomersi byli wychowywani przez wymagających rodziców nauczycieli i zostali nauczeni absolutnego szacunku wobec starszych czy pedagogów – to wartości, które zwykle sami przekazują swoim dzieciom oraz wnukom. Surowe wychowanie przełożyło się jednak nie tylko na autorytarność, ale również umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w stresowych sytuacjach.

Jak pracują Boomersi?

Choć zdecydowania większość pokolenia baby boomers jest dziś w wieku emerytalnym, to wielu z nich wciąż pozostaje aktywnymi zawodowo, chętnie dorabiając do emerytury. Na tle młodszych pokoleń wyróżniają się ogromnym zaangażowaniem oraz lojalnością wobec pracodawcy i tym, że nie boją się ciężkiej pracy. Przeciwnie, silne przekonanie o tym, że na sukces można zapracować wyłącznie ogromnymi staraniami, niejednokrotnie prowadzi w ich przypadku do pracoholizmu oraz nadmiernego skupiania się na swoich zawodowych obowiązkach.

Ze względu na mocną potrzebę stabilizacji boomersi niechętnie zmieniają pracę. Potrafią zacisnąć zęby i nie narzekać na swoje warunki zawodowe nawet wówczas, gdy te nie spełniają ich oczekiwań lub w firmie panuje nieprzyjemna atmosfera. Baby boomers mocno oddzielają przy tym życie prywatne od zawodowego – można usłyszeć z ich ust, że praca nie jest po to, żeby ją lubić; tak samo jak szef. Nie oznacza to jednak, że nie nawiązują przyjaźni w swoim miejscu pracy, są bowiem osobami towarzyskimi i komunikatywnymi.

Co więcej, pomimo mocnej wiary w konieczność odniesienia sukcesu, boomersi są często gotowi do obniżania swojej wydajności w pracy w taki sposób, by nie wyróżniać się zbyt mocno na tle innych pracowników. Obawiają się bowiem odrzucenia i tak zwanego „robienia im pod górkę”.

Co motywuje Baby Boomers?

Największym motywatorem dla boomerów są pieniądze. Będą w stanie znieść nawet bardzo złe warunki pracy (np. niską temperaturę, deszcz, śnieg, nieprzyjemną atmosferę, konieczność samodzielnego zakupu narzędzi do pracy), a niestety nawet mobbing, jeśli tylko firma wynagradza ich w zadowalający sposób. Prowadzi to często do tego, że chętnie przyjmują nadgodziny, starając się wyrobić jak największą premię miesięczną – jednak pod warunkiem, że nie wyróżnią się nadmiernie na tle grupy. Ich podejście może w pewnym stopniu prowadzić do konfliktów z młodszymi kolegami i koleżankami, jeśli ci skarżą się na złe warunki; dla najbardziej konserwatywnych z boomersów jest to oznaką wygodnictwa oraz lenistwa.

Równie motywująca dla pracowników z pokolenia baby boomers jest możliwość awansu – co nieco kłóci się z obawami o odstawanie od zespołu. Jeśli jednak boomersi wiedzą, że pracują w organizacji, która chętniej awansuje obecnych zatrudnionych niż przyjmie na wyższe stanowisko osoby z zewnątrz, to będą czuli wobec firmy jeszcze większy szacunek. Co więcej, odwrotna sytuacja może dać im mocne poczucie krzywdy i osłabić lojalność wobec organizacji, która „wolała wziąć obcego, niż docenić swojego”. Silnym demotywatorem dla pokolenia BB jest również awansowanie pracowników dużo młodszych stażem; takie sytuacje często negatywnie wpływają na ich samoocenę oraz zaufanie do kierownictwa.

Boomersi doceniają także możliwość rozwijania swoich umiejętności. Chętnie biorą udział w firmowych szkoleniach czy kursach, gdy poszerzają dzięki nim swoją wiedzę lub uczą się czegoś nowego – np. obsługi dodatkowej maszyny. Zdecydowanie bardziej wierzą jednak w moc umiejętności twardych niż miękkich, stawiają zatem na zdobywanie certyfikatów oraz uprawnień. Sprawia to, że szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem i tym podobnych mogą być przez pokolenie BB uznawane za stratę cennego czasu.

Automatyzacja w miejscu pracy?

Mogłoby się wydawać, że przywiązanie do tradycji i ciężkiej pracy sprawia, że pokolenie BB traktuje nowoczesne technologie raczej nieufnie. Wychowali się w świecie bez internetu, komputerów i telefonów komórkowych, w związku z czym doskonale sobie bez nich raczą. I rzeczywiście mogą traktować je z dystansem, a także obawiać się, że nie poradzą sobie z ich obsługą. Nie oznacza to jednak, że nie potrafią ich zaakceptować.

Boomersi mają świadomość, że rozwój technologiczny jest istotny. Gdy zatem jest to konieczne, nauczą się obsługi nowoczesnych sprzętów. Co więcej, zdają sobie sprawę z tego, że automatyzacja pracy prowadzi do poprawy jej wydajności, która z kolei przekłada się na możliwość pracowania szybciej, czyli zarobienia większych pieniędzy.

A to niewątpliwie stanowi dla baby boomers wartość dodaną. Początkowy dystans do świeżo wprowadzonych nowych rozwiązań technologicznych zwykle znika, gdy pokolenie BB zorientuje się, że ich opanowanie okazało się całkiem proste, a obsługa rzeczywiście podniosła poziom produkcyjny.

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link