quora
System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Pytania w ankietach dla pracowników cz. 2 Macierze

Pytania_w_ankietach_macierze

Ocena macierzowa. Jej plusy i minusy.

Jednym z popularnych typów pytań, które można wykorzystywać w ankietach dla pracowników lub kandydatów są pytania macierzowe.

Macierz pozwala na:

  • Zadanie pytań o kilka aspektów tego samego zjawiska (np. pytanie o to,  jak badany ocenia poziom szkolenia pod względem merytoryki, przydatności i atmosfery na szkoleniu),
  • Uporządkowanie określonych elementów bądź wskazanie cech najistotniejszych (np. pytanie o to jak ważne są dla pracownika poszczególne benefity),
  • Zbadanie trendów danego zjawiska i ich porównywanie w szerszej perspektywie czasowej (np. z wynikami poprzedniego badania).

 

Macierz z jednym zaznaczeniem w wierszu

Pozwala na wybór tylko jednej opcji dla każdego wiersza.

Służy do badania oceny, która musi być jednoznaczna (skale dychotomiczne, skala Likerta, wybór jednej rzeczy z wielu),

Ankiety pracownicze_przykład_macierze

Dla łatwego porównania kilku zmiennych (znajomość języków programowania)

Ankieta_pracownicza_macierz_kilka_zmiennych_porownanie

Do badania trendów zmian (spadek, wzrost danego parametru)

Ankiety_pracownicze_analiza_trendów

Do jednoczesnego badania kilku aspektów jednego tematu

Ankiety_dla_pracowników_macierz_dychotomiczna

Uwaga – w powyższym przykładzie widać, że macierz może również badać spójność wypowiedzi. Kandydat zaznaczając opcję „zawsze radzę sobie sam” jest niespójny z odpowiedziami „często idę do menadżera”. Macierz pomaga wychwycić te sytuacje, w których pracownik odpowiada w sposób niekonsekwentny. W późniejszym etapie analizy danych taka informacja może być przydatna np. podczas indywidualnej rozmowy z pracownikiem.

Macierz wiele zaznaczeń w wierszu

Pozwala na wybór kilku opcji do jednego wiersza. A ankietach pracowniczych to jedno z rzadziej stosowanych typów pytań (częściej stosuje się je w badaniach konsumenckich), ale można z powodzeniem wykorzystać je do badania zależności czy preferencji.

Ankiety_pracownicze_przykład_macierz_wiele_zaznaczen

Macierz otwarta do pytań jakościowych

Macierz może zostać skonstruowana tak, by każde przecięcie zmiennych umożliwiało respondentowi wpisanie własnej, indywidualnej odpowiedzi. Taka forma pytań pozwala pogłębić odpowiedź, a także daje możliwość konstruowania pytań testowych lub analizy SWOT.

Warto pamiętać o tym, że macierz otwarta daje odpowiedzi jakościowe a nie ilościowe, czyli nie można odpowiedzi poszczególnych respondentów porównywać między sobą.

Ankiety_pracownicze_macierze_otwarte

 

Zalety pytań macierzowych:

  • Są łatwe do zrozumienia przez respondenta, bo każda zmienna ma taką samą skalę oceny,
  • Pozwalają zapytać jednocześnie o kilka aspektów bez tworzenia całej listy pytań. Użytkownik odczuwa mniejsze zmęczenie po wypełnieniu macierzy z 4 wierszami niż po wypełnieniu 4 oddzielnych pytań,
  • Pozwalają w łatwy sposób badać trendy,

Minusy pytań macierzowych:

Łatwo je przeładować – w efekcie respondent zamiast rzetelnej odpowiedzi, zaznacza „co popadnie”, byle przejść do kolejnego pytania,

Badania_ankietowe_pracownikow_zle_zaprojektowana_macierz

 

Poszczególne itemy mogą wpływać na kolejne odpowiedzi (np. jeśli pracownik zaznaczył już 3 razy, że coś jest ważne, to pozostałe itemy zaznaczy jako mało ważne, by nie wyjść na osobę roszczeniową).

Ankiety_pracownicze_macierze_minusy_stosowania

 

Stosując macierze pamiętaj aby:

  • Nie budować zbyt obszernych macierzy – pracownik może się w nich zagubić, bądź zacząć zaznaczać odpowiedzi bez należytej uwagi i refleksji,
  • Ograniczać liczbę odpowiedzi (kolumn) do 5,
  • Stosować pytania obowiązkowe tylko tam, gdzie jest to naprawdę niezbędne. Konieczność udzielenia odpowiedzi (zwłaszcza w pytaniach macierzy otwartej) może zwiększać ilość porzuceń ankiety.

Moduł ankiet pracowniczych tomHRM umożliwia tworzenie pytań macierzowych z jednym i wieloma zaznaczeniami w wierszu, a także macierzy z pytaniami otwartymi (odpowiedź własna badanego).

fot.:Designed by Freepik

Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony znajdziesz w Polityce prywatności.
OK
By using this website , you agree to our policy privacy
Close

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link