System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wskaźniki HR

Wskaźnik Bradforda – po co monitorować krótkie nieobecności?

Co to jest wskaźnik Bradforda, jak go obliczać i w jaki sposób można wykorzystać w organizacji? Wszystko co chcielibyście wiedzieć o tym jak monitorować absencję za pomocą wskaźnika Bradforda!

Co to jest wskaźnik Bradforda?

To wskaźnik opracowany w latach 80.tych służący do pomiaru krótkich nieobecności w pracy (tzw. absenteizm). W założeniu jego pomiaru, krótkie oraz nieplanowane z wyprzedzeniem nieobecności są bardziej destrukcyjne dla biznesu niż dłuższe przerwy w pracy, które pracownik zaplanował.

Wskaźnik Bradforda powstał w Bradford University School of Management właśnie w celach porównania tego, jak na efektywność firmy mają wpływ krótko i długoterminowe nieobecności.

Jak obliczyć wskaźnik Bradforda?

Formuła wygląda tak: B=S2x D, gdzie:

S = ile razy pracownik był na urlopie w ciągu danego okresu czasu

D = całkowita ilość dni wolnych, jaką pracownik wykorzystał w danym czasie.

Przykładowo:
Pracownik, który udał się w ciągu roku na jeden urlop trwający 10 dni, ma współczynnik Bradforda równy 10 (1 raz wzięty urlop do kwadratu x 10 dni trwania urlopu),
Pracownik który 5 razy udał się na urlop po 2 dni ma współczynnik Bradforda równy 250 (5 razy wzięty urlop do kwadratu x 10 dni).

Nasz system do elektronicznego zarządzania urlopami w tomHRM ma wbudowany wskaźnik Bradforda jako jeden z KPI, dlatego HR-owiec nie musi obliczać go samodzielnie.

Jak interpretować wynik współczynnika Bradforda?

(założeniem jest 26 dni urlopu w skali roku, wskaźnik mierzony rocznie).

  • Otóż wg. badaczy tematu, wynik do 250 punktów jest dopuszczalny (normalny).
  • Pracownik, który osiąga współczynnik między 250 a 450 powinien być mocniej monitorowany, bo najwyraźniej jego zaangażowanie spadło bądź ma problemy (zdrowotne, osobiste),
  • Pracownik o współczynniku Bradforda powyżej 450 może być na tyle nieefektywny, że kwalifikuje się do zwolnienia.

Oczywiście powyższa skala to jedynie propozycja. Wiele zależy od samej organizacji, jej kultury organizacji, systemu pracy. Zanim firma zacznie podejmować decyzje personalne oparte o wartość współczynnika, dobrze jest poobserwować i monitorować współczynnik w korelacji z innymi zmiennymi, by ustalić własną skalę, dopasowaną do tego, jak firma funkcjonuje.

 

Co mogą oznaczać krótkie absencje w historii pracownika?

Spadek zaangażowania

Badania Rongen, Robroek, Schaufeli i Burdorf (2014) i Schaufeli, Bakker i van Rhenen (2009) podkreślają korelację między wysokim współczynnikiem Bradforda a niskim zaangażowaniem pracownika.

Problemy zdrowotne pracownika

W ramach badań nad wskaźnikiem zauważono, że rośnie on w przypadku chorób przewlekłych, wymagających częstych badań bądź powodujących krótkie, okresowe niedyspozycje – np. nowotworów. Dlatego ważne jest, by przed podjęciem działań bądź rozmowy dyscyplinującej sprawdzić również możliwe powody absencji).

Aktywne poszukiwanie pracy

W sytuacji kiedy współczynnik Bradforda pracownika był niski i nagle zaczął rosnąć, może to oznaczać, że pracownik zaczyna szukać pracy, a nieobecności wynikają uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych. W takiej sytuacji warto przyjrzeć się temu ile trwają nieobecności oraz zacząć zwracać uwagę również na inne objawy tego, że pracownik zamierza zmienić firmę.

Wskaźnik Bradforda – absencja kontrolowana

Jak wykorzystywać wskaźnik Bradforda w organizacji? Zdania na ten temat wśród ekspertów są podzielone:

Zdaniem niektórych, wydaje się zasadne, by wykorzystywać wskaźnik Bradforda jedynie wewnętrznie (nieoficjalnie) w ramach monitoringu i obserwacji prowadzonych przez HR. Złym pomysłem jest wykorzystanie wskaźnika np. do systemu premii. Dlaczego? Bo pracownicy wiedząc, że krótkie 1-2 dniowe nieobecności mogą być dla ich pozycji w firmie niekorzystne, mogą zacząć unikać takich przerw również w sytuacji, w której są po prostu chorzy.

Może to prowadzić do pojawienia się zjawiska prezenteizmu, czyli sytuacji w której przeziębiony pracownik z gorączką idzie do biura po to, by przesiedzieć 8 godzin. I tak jest nieefektywny a dodatkowo wydłuża swój czas zdrowienia i zaraża kolegów.

Z drugiej strony, badania nad współczynnikiem pokazują, że edukacja pracowników w zakresie jego pomiaru i pokazaniu im ich własnych współczynników redukuje ilość krótkich nieobecności o 20%.

Przeczytaj też co to jest wskaźnik absencji.

fot.:Designed by Freepik