Słownik HR

Culture book

Culture book to przydatne narzędzie HR-owe, które stanowi nieocenione wsparcie w employer brandingu, rekrutacji oraz onboardingu nowego pracownika. Dowiedz się, jak tworzy się wartościową księgę kultury organizacji, na co zwracać uwagę w procesie jej powstania i poznaj przykłady culture books, które narobiły sporo szumu.

Co to jest culture book?

Culture book (księga kultury organizacji) to dokument, który przedstawia wartości, przekonania i normy istotne dla przedsiębiorstwa. Może być wykorzystywany jako narzędzie pomagające nowym pracownikom zrozumieć kulturę ich miejsca pracy, a obecnym pracownikom pozostać w zgodzie z wartościami firmy. Ma także wartość dla najważniejszych kontrahentów oraz podmiotów wykonujących prace na rzecz przedsiębiorstwa na zasadzie outsourcingu.

Dzięki jasnemu określeniu kultury organizacji culture book może pomóc pracownikom lepiej się zrozumieć i efektywniej współpracować. Jeżeli zawartość dokumentu odpowiada rzeczywistości, a nie stanowi tylko zbioru marketingowych sloganów, staje się cennym narzędziem dla firm zatrudniających więcej niż kilkoro osób. Jasno wyrażając kulturę organizacji, pomaga w poprawieniu komunikacji, wspieraniu współpracy i budowaniu silniejszego poczucia wspólnoty.

Klarowne wyłożenie wartości firmy sprawia także, że jej pracownicy wiedzą, do jakich standardów powinni dążyć. Kierując się zapisanymi w księdze kultury organizacji normami, zatrudnieni zyskują poczucie celowości swoich działań. Zaczynają one służyć nie tylko wykonywaniu codziennych obowiązków, ale również budowaniu większego dzieła. To z kolei pomaga w angażowaniu się w rozwój firmy i odczuwanie większej satysfakcji z pracy.

Culture book staje się również coraz istotniejszym narzędziem employer brandingu. Przez wgląd w kulturę organizacji potencjalni pracownicy dowiadują się, czy ich wizja kariery jest zbieżna z celami firmy. Mają także możliwość zbudowania obrazu codziennej pracy oraz wymagań względem zatrudnianych, co pomaga w podjęciu decyzji o udziale w rekrutacji. Z perspektywy firmy zmniejsza to retencję pracowników i sprawia, że świeży narybek nie jest zaskoczony panującymi zasadami.

Co powinno znaleźć się w księdze kultury organizacji?

Culture book powinien opowiadać o zasadach, wartościach oraz wizji organizacji. Te idee znaleźć mogą swoje odzwierciedlenie w wielu informacjach: tekstowych, graficznych czy nawet liczbowych. Do istotnych elementów księgi kultury zaliczane są zatem:

 • historia firmy,
 • struktura pracownicza,
 • dane statystyczne,
 • wartości organizacji,
 • długofalowe cele,
 • standardy pracy,
 • procesy biznesowe,
 • zasady rekrutacji i onboardingu,
 • ścieżka rozwoju w strukturach organizacji.

Powyższa lista zdecydowanie nie jest wyczerpująca. Chociaż zabrzmieć może to jak zbędna tautologia, zawartość oraz charakter księgi kultury organizacji zależy w dużej mierze od samej kultury organizacji. Inne elementy zawierał będzie culture book dynamicznej firmy stawiającej na indywidualizm i wolnego ducha pracowników, a zupełnie odmienne zbiór wartości i zasad organizacji opartej na sformalizowanej strukturze i kolektywnych procesach.

Jak stworzyć culture book w swojej organizacji?

Culture book nie powinien być luźnym zbiorem elementów odhaczanych ze standardowej listy, lecz kompilacją informacji, danych, tekstów, esejów i zdjęć składających się na spójną opowieść o firmie. W jego tworzenia warto zaangażować nie tylko pracowników działu HR. Nawet jeśli nie będzie to wkład bezpośredni, cenną perspektywę zapewnią ogólnofirmowe ankiety oraz jednostkowe rozmowy.

Proces tworzenia culture book może wyglądać następująco:

 1. Określenie celów, jakie spełniać ma tworzony dokument.
 2. Wyznaczenie obrazu, który ma zostać zaprezentowany.
 3. Zebranie informacji, które potwierdzą, ubogacą lub zmienią wcześniejsze założenia.
 4. Wybór formy i struktury, w jaką wpisana będzie opowieść o firmie.
 5. Opracowanie atrakcyjnych treści tekstowych i graficznych.
 6. Kompilacja zebranego materiału i nadanie księdze ostatecznego kształtu.
 7. Aktualizowanie culture booka wraz z naturalną ewolucją organizacji.

Na co warto zwrócić uwagę, tworząc culture book?

Tworząc culture book należy zastanowić się, co planowany dokument ma osiągnąć. Czy jego głównym celem jest promowanie już ustabilizowanej kultury firmy wśród potencjalnych pracowników? A może organizacja urosła dopiero w ostatnich latach i wartości przyświecające codziennej pracy dopiero się wykluwają, zatem głównym celem będzie ich usystematyzowanie? Księga kultury nawet w podstawowym kształcie może spełnić oba te zadania, jednak przyjęcie pewnych priorytetów ułatwia określenie ogólnego obrazu culture booka.

Na etapie zbierania materiałów oraz opracowywania treści warto pamiętać, że culture book pełni funkcję użytkową. Nie jest to kolejna PR-owa laurka dla firmy czy zbiór miłych słów. Powinien zatem zawierać rzetelne informacje o procesach, strukturze i kulturze organizacji. Atrakcyjna forma składająca się w spójną historię ułatwia identyfikację z organizacją, ale tylko wówczas, gdy nie składa się z pustych słów i stockowych obrazków.

Na koniec warto podkreślić, że podobnie jak w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, również w przypadku kultury organizacyjnej nie mówi się o tworze stałym i niezmiennym. Chociaż najważniejsze wartości mają zazwyczaj charakter uniwersalny, każde przedsiębiorstwo podlega zmianom. Dlatego culture book powinien być co kilka lat odświeżany, aby oddawać aktualnego ducha firmy.

Przykłady znanych culture books

Chociaż culture book rzadko kiedy zyskuje zainteresowanie osób innych niż obecni i potencjalni pracownicy firmy, znaleźć można przykłady firmowych podręczników, którym udało się zdobyć większy rozgłos. O ile w przypadku księgi kultury organizacyjnej Netflixa mówić należy raczej o dość standardowym zainteresowaniu jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych na świecie, kilka innych przyciągnęło uwagę ze względów czysto merytorycznych. Co je wyróżniło?

Culture book firmy Zappos nie zawiera wielu elementów charakterystycznych dla tego typu dokumentów, ale wyróżnia się jednym — praktycznie w całości oddaje głos pracownikom. Ich entuzjastyczne i wypadające bardzo naturalnie wypowiedzi, przeplatane dodatkowo seriami zdjęć, umieszczone zostały w księdze doskonałej pod względem graficznym. Nawet jeżeli nie przeprowadza nowego pracownika krok po kroku przez organizacyjne procesy, wprowadza go entuzjastycznie w atmosferę firmy.

Oprawą graficzną wyróżnia się również Podręcznik dla Nowych Pracowników firmy Valve. Pod względem formy i zawartości jest jednak znacznie bardziej tradycyjny. Ważny gracz na rynku cyfrowej rozrywki przy pomocy kombinacji obrazu i tekstu umiejętnie wprowadza świeże osoby w świat codziennej pracy i daje im obraz funkcjonowania firmy. Nie jest to przy tym dokument nadmiernie rozwleczony, a że czyta się go jak dobrą powieść, jego lektura jest bardziej przygodą niż obowiązkiem.

Wymienione przykłady culture booków pokazują, jak dwa odmienne podejścia mogą doprowadzić do stworzenia świetnej księgi kultury organizacji, która służy za doskonałą wizytówkę firmy w oczach przyszłych pracowników.

Zobacz strukturę organizacyjną od tomHRM lub wypróbuj nasz moduł za darmo!


Struktura organizacyjnaTestuj aplikację za darmo

🔥🔥🔥  Bezpłatny system rekrutacyjny ATS - sprawdź ofertę ➜ 
Click Me

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link