System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Ankieta po wdrożeniu pracownika – przykłady

O co pytać po pierwszym tygodniu, miesiącu i kwartale pracy.

Ankieta po pierwszym tygodniu pracy nowego pracownika

Powinna obejmować kwestie techniczne (przygotowanie stanowiska pracy), przygotowanie pracownika jeszcze przed rozpoczęciem pracy oraz sprawdzenie tego, czy zapoznał się z podstawowymi zasadami pracy i kulturą organizacji. Powinna obejmować również takie obszary jak zakres obowiązków i cały plan wdrożenia do pracy.

Pytania powinny być precyzyjne i jednoznaczne. Błędem są pytania zbyt ogólne – np. czy wszystko było przygotowane na twój pierwszy dzień pracy (bo mógł być przygotowany komputer, ale nie dostępy itd.)

Ankiety dla pracowników

Ankiety dla pracowników

Twórz dowolne ankiety i testy.
Wysyłaj zaproszenia do pracowników.
Analizuj wyniki. Badaj zaangażowanie lub wiedzę.

Poznaj szczegóły

Przykładowe pytania w ankiecie na temat onboardingu po pierwszym tygodniu pracy:

 1. Czy przed rozpoczęciem pracy otrzymałeś informacje na temat tego jak będzie wyglądał Twój pierwszy dzień pracy?
 2. Czy otrzymałeś od firmy Welcome Pack?
 3. Które elementy wyposażenia miejsca przy były przygotowane od pierwszego dnia:
 • Stanowisko pracy (biurko, krzesło)
 • Komputer
 • Dostępy do systemów firmowych (poczta, loginy do systemów)
 • Karta do drzwi wejściowych
 1. Czy od osoby, która została ci przydzielona do pomocy uzyskałeś wystarczające wsparcie?

Tak, I tak i nie, Nie, nie przydzielono mi nikogo

 1. Czy w ciągu pierwszego tygodnia otrzymałeś informacje na temat:
 • Zasad zgłaszania urlopów – Tak / Nie
 • Dress code – Tak / Nie
 • Polityki wynagrodzeń (zasady przydzielania premii) – Tak / Nie
 • Polityki social media w firmie – Tak / Nie
 • Benefitów dostępnych w firmie – Tak / Nie
 1. Czego brakowało ci podczas pierwszego tygodnia pracy ?
 2. Co najlepiej pamiętasz z pierwszego tygodnia pracy?

Onboarding pracowników

Efektywnie wdrażaj nowych pracowników w kulturę firmyi przekazuj wiedzę.
Usprawnij proces i komunikację.

Poznaj szczegóły

Ankieta po pierwszym miesiącu pracy nowego pracownika

Skupia się na kwestiach technicznych (zapoznanie pracownika z oprogramowanie, systemami używanymi w pracy i dostępnymi narzędziami),  merytorycznych (zasady i obowiązki, sposób wykonywania poszczególnych zadań w firmie) i społecznych (zespół i integracja).

Po miesiącu pracy pracownik powinien znać swoje cele, wiedzieć jak może je osiągnąć oraz przejść pierwsze szkolenia, które pozwalają mu w pełni realizować obowiązki zawodowe. Powinien móc, w ramach swoich kompetencji pracować efektywnie i wiedzieć gdzie – w razie potrzeby – może uzyskać niezbędną pomoc. Dobrze, by był również zintegrowany z nowym zespołem i znał swoich najbliższych współpracowników.

Przykładowe pytania w ankiecie na temat onboardingu po pierwszym miesiącu pracy:

 1. Czy znasz strukturę firmy i wiesz do kogo się zwrócić w razie problemów?
 2. Jak oceniasz atmosferę w swoim dziale?
 3. Czy znasz swoje cele na najbliższy rok pracy? (rozważ, czy nie warto dopytać konkretnie o cele, by zweryfikować to, jak pracownik je rozumie),
 4. Czy wiesz, na jakich KPI opiera się ocena twojej efektywności?
 5. Z jakimi problemami spotkałeś się w pierwszym tygodniu pracy?

Ankieta po pierwszych trzech miesiącach pracy nowego pracownika

Powinna obejmować kwestie rozumienia zakresu własnych obowiązków oraz ocenę ich adekwatności pod kątem tego, jakie były ustalenia z rozmowy kwalifikacyjnej. Innymi słowy mówiąc, po trzech miesiącach w mniejszym stopniu sprawdzamy to, jak pracownik przeszedł onboarding a bardziej to, jak ocenia pracę i czy to, czym się zajmuje odpowiada temu, na co się umawiał i czego się spodziewał.

Warto również zbadać to, czy pracownik otrzymywał regularnie feedback na temat swojej pracy.

Przykładowe pytania w ankiecie na temat onboardingu po pierwszych trzech miesiącach pracy:

 1. W jakim stopniu praca u nas odpowiada Twoim wyobrażeniom? (skala 1-10)
 2. Na ile prawdopodobne jest być polecił pracę u nas swoim kolegom (Net Promoteur Score – skala 1-10)
 3. Czy otrzymujesz regularny feedback na temat swojej pracy (Skala Lykerta)

Każda ankieta po onboardingu i w jego trakcie powinna być oczywiście dopasowana do specyfiki firmy i samego procesu, jaki został zaprojektowany w firmie.

Przypominamy, że system tomHRM posiada moduł ankiet i testów, za pomocą którego można zaprojektować ankietę będącą krokiem w procesie onboardingu.

🔥🔥🔥  Bezpłatny system rekrutacyjny ATS - sprawdź ofertę ➜ 
Click Me

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link