System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Wiedza HR

Dzień wolny za święto w sobotę

Urlop w sobotę

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom dzień wolny za święto w sobotę. Jeśli tego dnia tygodnia przypada wolne od pracy, musi ono zostać przyznane w tym samym okresie rozliczeniowym. W przeciwnym wypadku wypłacić należy dodatek do wynagrodzenia. Jak to dokładnie działa i kiedy dzień wolny za święto przypadające w sobotę należało będzie przyznać w 2023 roku?

Dzień wolny za święto w sobotę — kodeks pracy

Przyznanie pracownikom dnia wolnego za święto wypadające w sobotę wymusza na pracodawcach Art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Mówi on, że “Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.” Oznacza to tyle, że obniżona zostaje ogólna liczba godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku większości firm tydzień pracy rozciąga się od poniedziałku do piątku. Aby zapisane w kodeksie pracy obniżenie wymiaru czasu pracy nie przepadło, pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto w sobotę. Dzięki temu pracownik może skorzystać z prawa do odpoczynku w ustawowym wymiarze.

Sobota sama w sobie nie jest jednak dniem wolnym od pracy domyślnie. To kwestia zwyczajowa, a nie zapisana w ustawie. Jeżeli pracownik najmuje się do pracy weekendowej lub praca w sobotę jest w danej branży standardem, wówczas wolne za święto przypadające na ten dzień mu nie przysługuje. Podobnie wygląda to w przypadku osób przebywających na urlopie lub zwolnieniu lekarskim.

Kiedy dzień wolny za święto w sobotę w 2023 roku?

W mijającym roku ustawowe święto wypadło w sobotę tylko raz. Tak samo będzie w 2023 roku. Pracownikom przysługiwał będzie dzień wolny za sobotnie Narodowe Święto Niepodległości, które będzie obchodzone 11 listopada 2023 roku.

Mimo kilku projektów politycznych z poprzednich lat, obniżenie wymiaru czasu pracy wciąż nie dotyczy świąt przypadających w niedzielę. W następnym roku będzie to zaś nie tylko Wielkanoc i Zielone Świątki, ale również Nowy Rok. Pracownicy stracą przez to jedną z potencjalnych szans na długi weekend 2023.

W jakim terminie pracodawca musi udzielić dzień wolny za święto w sobotę?

Co do zasady, dzień wolny za święto w sobotę powinien przypadać na ten sam okres rozliczeniowy, co samo święto. W firmach z trzymiesięcznym czy rocznym okresem rozliczeniowym musi być to zatem ten sam kwartał lub rok, natomiast przy miesięcznym — ten sam miesiąc. Nie jest jednak istotne, czy dodatkowy dzień wolny zostanie przyznany pracownikowi przed świętem, czy po nim.

Ustalenie terminu dnia wolnego za święto w sobotę leży w gestii pracodawcy. Może on wyznaczyć datę arbitralnie, ale często robi się to w porozumieniu z pracownikami. Równie popularna jest metoda zdroworozsądkowa, czyli polegająca na przyznaniu go w okolicach długich weekendów. Co istotne, termin nie musi być taki sam dla wszystkich zatrudnionych.

Jak na dzień wolny za święto w sobotę wpływa zwolnienie lekarskie lub urlop?

W sytuacji, gdy w dniu wyznaczonym jako wolny pracownik pójdzie na zwolnienie lekarskie, nie przysługuje mu kolejny dzień wolnego. Pracodawca spełnił w końcu swój obowiązek. Inaczej działa to jednak w sytuacji, gdy L4 przypada na samo święto przypadające w sobotę, a termin dodatkowego wolnego ustalony został na późniejszy dzień. Wówczas jak najbardziej przysługuje pracownikowi dzień bez pracy.

Jako że urlopu wypoczynkowego nie udziela się na dni wolne od pracy, przyznanie go w okolicach danego święta nie ma wpływu na prawo do obniżenia wymiaru pracy o 8 godzin. Zupełnie inaczej wygląda sprawa z urlopem bezpłatnym. Na jego czas zawieszony zostaje stosunek pracy, co dotyczy także ustawowych przywilejów.

Może wydarzyć się także sytuacja, w której święto w sobotę wypadnie podczas długoterminowego zwolnienia lekarskiego albo urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy rodzicielskiego. Pracownik ma wtedy prawo do odebrania wolnego, nawet jeżeli wróci do swoich obowiązków służbowych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

W jakich sytuacjach za dzień wolny za święto w sobotę należy się wynagrodzenie?

W standardowej sytuacji za dzień wolny za święto w sobotę wynagrodzenie nie przysługuje. Kodeks pracy jasno mówi w końcu o obniżeniu wymiaru czasu pracy. Przepisy gwarantują jednak pracownikowi ekwiwalent pieniężny w szczególnych przypadkach.

Wynagrodzenie za dzień wolny za święto w sobotę musi zostać wypłacone, jeżeli z przyczyn obiektywnych pracownik nie ma możliwości odebrać dnia wolnego. Może to wynikać na przykład z rozwiązania umowy o pracę przed terminem wyznaczonym przez pracodawcę jako zastępczy dla sobotniego święta. Nie jest to sytuacja nadzwyczajna, gdyż przy kwartalnym czy rocznym okresie rozliczeniowym data wolnego może być bardzo odległa.

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych w stosunku do wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym przysługuje pracownikowi również w przypadku, gdy brak dnia wolnego za święto w sobotę zostanie wykazany podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy. Oprócz kary grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł pracodawca musi również wynagrodzić przepracowany nieprzepisowo okres.

Przetestuj aplikację urlopową od tomHRM za darmo!

Testuj 30 dni za darmo

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link