System HR Wiedza HR Wskaźniki HR Case study Usprawnienia tomHRM Release tomHRM
BLOG · Usprawnienia tomHRM

Udzielaniu urlopu w wymiarze godzinowym

Rozliczanie godzinowe urlopów - platforma HR

Cieszymy się, że dostarczyliśmy naszym użytkownikom kolejną, tak oczekiwaną funkcję do udzielania i rozliczania urlopów w wymiarze godzinowym.

W przypadku wybrania godzinowego rozliczenia, wymiar urlopu pracownika określony w dniach należy przeliczyć na godziny.
Informacje na temat konfiguracji oraz ustawień obsługi urlopów w wymiarze godzinowych znajdują się w poradniku online.

Pamiętajmy, że urlopu udziela się w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. To znaczy, że urlop jest udzielany w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować, zgodnie z obowiązującym go grafikiem czasu pracy.

 

Newsletter HR

100% advice and news from the HR market and tomHRM

Subscribe
close-link